söndag 10 april 2011

Hur hänger Kyrkan och alltihop ihop?

Ett ämne som ständigt verkar återkomma i massa poster är hur ”Extra Ecclesiam Nulla Salus” ska tolkas. Jag vill egentligen inte fortsätta de diskussionerna eller ge något svar, utan bara bena ut problematiken! Det görs bäst, med den bästa bok i apologetik som jag anser skrivits; Kreeft:s (och Tacelli:s) ”Handbook of Catholic Apologetics” (en mer innehållsrik bok, men samtidigt lättfattlig och rolig, får du leta efter, ja när du har 150 kr på bokkontot (inkl porto), vet du vad du ska göra)! Kapitel 14 sammanfattar jag nedan, för att det är det bästa jag läst om andra religioners förhållande till katolicismen!

Kristendomen är exklusiv. Ingen annan väg finnes än Jesus! Finns det sanning och goda saker i andra religioner? Ja, för allt sant är Guds sanning (Holmes)! Och moralfilosofin är ganska lik mellan olika religioner (t.ex. gyllene regeln). Men kan andra religioner ge frälsning? Nej, då ingen frälsning finnes, annat än genom Jesus! Om människor blir frälsta är det genom Kristi förtjänster!

Kreeft sammanfattar i 10 punkter hur olika man kan se på hur kristendomen förhåller sig till andra livsåskådningar (agnosticism, ateism, polyteism, panteism, deism och unitarism)?

1. Icke-kristna kommer automatiskt till helvetet!
2. Endast kristendomen har sanning och icke-kristna religioner är idel falskhet!
3. Andra religioner har en del sanning (mixat med falskhet), men endast kristendomen har ren, ofelbar sanning! (agnosticism gör inga sanningsanspråk, vart hamnar den här?)
4. Andra religioner har en del sanning (mixat med falskhet), men endast kristendomen har hela sanningen! (om k har hela sanningen, vad händer med astronomin?)
5. Religionerna är skuggbilder dessa myter pekar på den sanna, faktiska myten; kristendomen (C. S. Lewis)
6. Pluralism! Religioner kan inte jämföras, då de är olika bra på allt.
7. Alla religioner är samma, i sin gömda esoteriska, mystiska, icke-verbala form (ofta reducerat endast till gyllene - ofta oraliska - principer)!
8. Religion är subjektiv och kan inte jämföras!
9. Religion är evolutionär och i utveckling. De mest utvecklade religionerna är de senaste!
10. Kristendomen är den värsta religionen, eftersom den är intolerant och exklusiv!

Nr 1 är inte ortodox, för Tatian, Tertullianus och Leonard Feeney höll motsvarande syn och exkommunicerades därmed!
3-5 är helgonens och - här någonstans hittas - Kyrkans svar! Och den enda hållning som ger skäl att missionera världen med barmhärtig sanningslidelse (compassion) och kärlek.
6-8 är mest vanliga!
7-10 förnekar Jesu anspråk!
9-10 kan bara förfäktigas av nyateister som Dawkins, som inte begriper - eller möjligen inte orkar - bättre...

36 kommentarer:

Sanct Clemens sa...

Bäste Anders:
Du tycks helt ha missat citaten ifrån tidigare Påvar och Koncilier.
Dessutom blev fader Feeny försonad med Kyrkan och hans teologiska uppfattning är acceptabel = godkänd av Kyrkan. För mej verkar det snarare som om du vill exkludera mej ifrån Kyrkan eftersom att du vill exkludera alternativ 1 som heretiskt. Med detta resonemang blir större delen av Kyrkans Helgon också Heretiker tex Cyprianus och Konciliefäderna ifrån Florens + ett stort antal andra. Några tips: gör inte Vaticanum II till en superdogm + låt inte modernistiska ambivalenser överskugga Kyrkans Dogmer det riskerar din själ.
Allt gott Richard

Ps du får gärna överbevisa mej om jag har fel, jag är villig att ändra mej om jag blir överbevisad. Tills dess ber jag för alla som förnekar Kyrkans Dogmer + alla dem som har tömt Dogmerna på sitt innehåll = modernism.

Anders Gunnarsson sa...

St Clemens

Det är bra att du ber. Hur EENS kan tolkas så extremexklusivistiskt som du - eller traditionalister - menar? Jag redovisade i ovanstående bara Kreefts resonemang, så du får gärna argumentera emot honom...

Fr Feeney är en sorglig historia (inte minst hans antisemitism). Hans exkommunicering berodde på olydnad och hans återförening berodde på att han just återförenades med Kyrkan i lydnad. KK godkände därmed inte Fr Feeneys teologi, hur tänkte du då?

Jag har inte sett ett enda bevis för att KK lärt 1, men däremot massor på motsatsen! Se en utmärkt förklaring här! Eller se här

Allt Gott

Sanct Clemens sa...

Bäste Anders en dogm är ju en förklaring och fullt tillräcklig i sej själv. Men du ska få ett antal exempel på engelska:

Sanct Cyprianus av Carthago
“Den som inte håller Kyrkan som moder kan inte ha Gud som fader.”

Påven Sanct Clemens I, A.D. 88-97: "Heretical teachers pervert Scripture and try to get into Heaven with a false key, for they have formed their human assemblies later than the Catholic Church. From this previously-existing and most true Church, it is very clear that these later heresies, and others which have come into being since then, are counterfeit and novel inventions." (Episteln till Korintherna)

Sanct Ignatios av Antiochia: "Do not deceive yourselves, he who adheres to the author of a schism will not possess the kingdom of God." [Episteln till Philadelphierna, 3 (CH 158)].

Sanct Augustinus and the Council of Cirta (412 A.D.): "He who is separated from the body of the Catholic Church, however laudable his conduct may otherwise seem, will never enjoy eternal life, and the anger of God remains on him by reason of the crime of which he is guilty in living separated from Christ." [Epist. 141 (CH 158)].

Sanct Gregorius den store: "The holy universal Church teaches that God cannot be truly adored except within its fold; she affirms that all those who are separated from her will not be saved." [Moral. in Job. XIV,5 (CH 158)].

Sanct Hieronymus (died A.D. 420): "As I follow no leader save Christ, so I communicate with none but your blessedness, that is, with the Chair of Peter. For this, I know, is the rock on which the Church is built. ...This is the ark of Noah, and he who is not found in it shall perish when the flood prevails. ...And as for heretics, I have never spared them; on the contrary, I have seen to it in every possible way that the Church's enemies are also my enemies." (Manual of Patrology and History of Theology)

Sanct Clemens sa...

Sanct Iohannes Chrysostomos, Doctor, (died A.D. 407): "We know that salvation belongs to the Church alone, and that no one can partake of Christ nor be saved outside the Catholic Church and the Catholic Faith." (De Capto Eutropia)

Sanct Fulgentius (died A.D. 533): "Most firmly hold and never doubt that not only pagans, but also all Jews, all heretics, and all schismatics who finish this life outside of the Catholic Church, will go into the eternal fire prepared for the devil and his angels." (Enchriridion Patristicum)

Påven Pelagius II (A.D. 578-590): "Consider the fact that whoever has not been in the peace and unity of the Church cannot have the Lord. Although given over to flames and fires, they burn, or, thrown to wild beasts, they lay down their lives, there will not be for them that crown of faith but the punishment of faithlessness. Such a one can be slain, he cannot be crowned. If slain outside the Church, he cannot attain the rewards of the Church." (Denzinger 246-247)

Påven Sanct Leo IX, A.D. 1049-1054): [regarding the eastern so-called "Orthodox" schismatics]: "If you live not in the body which is Christ, you are none of His. Whose, then, are you? You have been cut off and will wither, and like the branch pruned from the vine, you will burn in the fire - an end which may God's goodness keep far from you."

Sanct Thomas av Aquino (died A.D. 1274): "There is no enterning into salvation outside the Church, just as in the time of the deluge there was none outside the ark, which denotes the Church." (Summa Theologiae)

Påven Eugenius IV: "Whoever wishes to be saved needs, above everything else, to hold the Catholic faith. Unless each one preserves this faith whole and inviolate, he will perish in eternity without a doubt." - Exultate Deo," DZ 695

Påven Hadrianus II "The first requirement of salvation is to keep to the standard of the true faith." Actio I," DZ 171, n.1

Påven Leo XIII, Satis Cognitum: “The Church...regarded as rebels and expelled from the ranks of her children all who held beliefs on any point of doctrine different from her own...The practice of the Church has always been the same, as is shown by the unanimous teaching of the Fathers, who were wont to hold as outside Catholic communion, and alien to the Church, whoever would recede in the least degree from any point of doctrine proposed by her authoritative Magisterium...Whosoever is separated from the Church is united to an adultress. He has cut himself off from the promises of the Church, and he who leaves the Church of Christ cannot arrive at the rewards of Christ...He who observes not this unity observes not the law of God, holds not the faith of the Father and the Son, clings not to life and salvation.”

Påven Pius IV "I promise, vow, and swear that, with God's help, I shall most constantly hold and profess this true Catholic faith, outside which no one can be saved." : from the Bull "Injunctum Nobis," DZ:1000

Påven Pius VIII "Remember this firm dogma of our religion: that outside the true Catholic faith no one can be saved." - RECOLLECTIONS OF THE LAST FOUR POPES, Cardinal Nicholas Wiseman, London: 1858

Påven Pius IX "See to it that the faithful have fixed firmly in their minds this dogma of our most holy religion: the absolute necessity of the Catholic faith for attaining salvation." - Nostis et Nobiscum," December 8, 1849

Sanct Clemens sa...

Påven Pius IX (1846–1878), Allocution Singulari Quadem, December 9, 1854: "Not without sorrow we have learned that another error, no less destructive, has taken possession of some parts of the Catholic world, and has taken up its abode in the souls of many Catholics who think that one should have good hope of the eternal salvation of all those who have never lived in the true Church of Christ. Therefore, they are wont to ask very often what will be the lot and condition of those who have not submitted in any way to the Catholic faith, and, by bringing forward most vain reasons, they make a response favorable to their false opinion. Far be it from Us, Venerable Brethren, to presume on the limits of the divine mercy which is infinite; far from Us, to wish to scrutinize the hidden counsel and "judgements of God" which are "a great abyss" (Ps. 35.7) and cannot be penetrated by human thought. But, as is Our Apostolic Duty, we wish your episcopal solicitude and vigilance to be aroused, so that you will strive as much as you can to drive form the mind of men that impious and equally fatal opinion, namely, that the way of eternal salvation can be found in any religion whatsoever. May you demonstrate with skill and learning in which you excel, to the people entrusted to your care that the dogmas of the Catholic faith are in no wise opposed to divine mercy and justice.
"For, it must be held by faith that outside the Apostolic Roman Church, no one can be saved; that this is the only ark of salvation; that he who shall not have entered therein will perish in the flood; but, on the other hand, it is necessary to hold for certain that they who labor in ignorance of the true religion, if this ignorance is invincible, will not be held guilty of this in the eyes of God. Now, in truth, who would arrogate so much to himself as to mark the limits of such an ignorance, because of the nature and variety of peoples, regions, innate dispositions, and of so many other things? For, in truth, when released from these corporeal chains 'we shall see God as He is' (1 John 3.2), we shall understand perfectly by how close and beautiful a bond divine mercy and justice are united; but as long as we are on earth, weighed down by this mortal mass which blunts the soul, let us hold most firmly that, in accordance with Catholic teaching, there is "one God, one faith, one baptism" (Eph. 4.5); it is unlawful to proceed further in inquiry.
"But, just as the way of charity demands, let us pour forth continual prayers that all nations everywhere may be converted to Christ; and let us be devoted to the common salvation of men in proportion to our strength, 'for the hand of the Lord is not shortened' (Isa. 9.1) and the gifts of heavenly grace will not be wanting to those who sincerely wish and ask to be refreshed by this light."

Sanct Clemens sa...

Mina slutsattser:
1 Kyrkan är nödvändig för frälsningen. Här håller säkerligen även modernisten med (men med en fullständigt flummig apokatastasis tolkning liknande kättaren origenes). Men inte "bara" Kyrkan behövs för frälsningen utan även:
2 Hållandet av den Katolska tron oförfalskad och komplett (Påvens ofelbarhet, Treenighetsläran, Mässofferläran, Marias upptagning till Himmeln osv osv).
3 heretiker, schismatiker, judar och hedningar är INTE i Kyrkan enligt den dogmatiska definitionen ifrån bla Florens + Helgonens vittnesbörd, dessutom saknar de viktiga delar av Katolsk tro som tex dogmen om påvens ofelbarhet.
4 de få undantag som gäller blodsdop och önskedop är endast applicerbara på personer som uttryckligen önskar dopet. Limbo är Katolsk lära som inte kan avskaffas.
5 Till och med modernare Påvar som Pius IX varnade för uppluckringen av förståelsen av dogmat (vad gäller frälsningen i Kyrkan) när han beskriver hur dåtidens "katoliker" önsketänkte frälsning för dem som var synligen utanför.
6 Min tolkning är säkerligen hård och psykologiskt jobbig, men stämmer bäst överens med Kyrkans ständiga Lära och Dogmerna. Att hålla sej till uttalanden av lägre lärograd än tex Dogmerna ifrån Konciliet i Florens är för frälsningen högst äventyrligt.
Att inte hålla denna Dogm är ingen garranti för frälsningen, precis som att förneka djävulen inte skyddar emot honom.
Mvh Richard

Anders Gunnarsson sa...

St Clemens

Du har intressanta författare som du citerar. Dock är de inte så exkluderande som du vill hävda.

CYPRIANUS från Kartago, skriver både inklusivt och exklusivt i Brev 73:21, vilket skarpt varnar för heresins eller avfallets konsekvenser och fastslår att för heretiker som för alltid lämnat Kyrkan; ”...det finns ingen frälsning utanför Kyrkan.”. I nästa vers 73:22 menar St Cyprianus att katekumer inte mister dopets verkan om de dör innan själva dopet utförts.

AUGUSTINUS skriver inkluderande i brev 102:12 (J1426);
”Närhelst människor levat från mänsklighetens begynnelse, blev alla otvivelaktigt frälsta genom Honom om de trodde på Honom och visste om Honom och levde rättfärdigt och fromt enligt Hans bud.

St Augustinus skriver år 400 i De baptismo contra Donatistas 4:22:29 (J1630) att martyrium ersätter dopet utifrån hänvisningen till St Cyprianus och även rövaren på korset [Luk 23:42f]. Han tillägger sedan inkluderande;
”Efter att han tänkt igen detta igen och återigen, finner jag att inte endast lidandet för Kristi namn kan täcka det som fattas i dopet, utan också tro och hjärtats omvändelse; om omständigheterna inte tillåter att någon kan ta sin tillflykt till firandet av dopets mysterium.”.

I Enarrationes in psalmos 57 beskriver St Augustinus att ingen kan frälsas utan en längtan efter dop, vilket Gud inkluderande tillräknar den odöpte. Och i De civitate Dei 13:7 (J1759) beskriver inkluderande att:
“När någon dör genom att bekänna Kristus, utan pånyttfödelsens bad. Då är detta till lika stor nytta för att synden skall utplånas, som om de hade tvättats rena i den heliga dopfunten.” .

PIUS IX:s Singulari Quadam är mitt favoritcitat i D1647 och både är exkluderande och inkluderande;
“...utanför den apostoliska Romerska Kyrkan kan ingen bli frälst. Denna Kyrka är den enda frälsningens ark och de som inte finns i denna, går under i floden. Men å andra sidan är det lika säkert att de som inte vet något om den sanna religionen och denna okunskap består, har ingen skuld inför vår Herres ögon. Och ingen ska ta sig friheten att sätta gränserna för denna okunskapens utsträckning, för vi bör ta i beaktande alla faktorer som gör skillnader mellan; folk, länder och kulturella förmågor, m.m... Endast när vi är befriade från de jordiska begränsningarna och ser Gud som Han är [1 Joh 3:2] skall vi förstå hur förunderligt och hur nära den gudomliga barmhärtigheten och rättvisan är sammanlänkade.”.

SS: EENS är en dogm som alltid haft en teologisk spännvidd. Att påsta att KK bara är så snäv som du verkar göra, gör förmodligen er en björntjänst (punkt 2-6)!

Anders Gunnarsson sa...

St Clemens

Var menar du att Limbo fastslåss och vad i Konciliet i Florens gör att heretiker, schismatiker, judar och hedningar är INTE är i Kyrkan?

Allt Gott

Den Förlorade Sonen sa...

Annorzz, Limbus är en teologisk hypotes som fortfarande är helt adekvat trots diverse fjantiga teorier från moderna teologer.

Anders Gunnarsson sa...

Dfs

Min fråga var menar du att Limbo fastslåss och vad i Konciliet i Florens gör att heretiker, schismatiker, judar och hedningar är INTE är i Kyrkan?

Mvh
Anders som inte tror allt nytt är fjantigt i sig självt!

Den Förlorade Sonen sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Den Förlorade Sonen sa...

Jag menar att jag litar på St Thomas mer än på en internationell teologgrupp varav ingen är kanoniserad, ännu iallafall.

Den Förlorade Sonen sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anders Gunnarsson sa...

DFS

Du har inte svarat på någon fråga och påstår att det mesta som finns i Kyrkan nu är fjantigt! Medan det du förespråkar är: den egentliga KK:n (eller nåt)!

Var god svara på frågorna och sluta upp med att hacka på Kyrkan. Det bidrar inte till något gott debattklimat och är dessutom självförstörande (i grunden)!

Allt Gott

Den Förlorade Sonen sa...

Annorzzz, har tagit bort de vresigaste inläggen. Frågan om Limbus är besvarad. Resten överlåter jag åt Guds moder för tillfället.
Allt gott!

Den Förlorade Sonen sa...

Annorzzz, jag talade inte om någon annan kyrka efter eget behag, utan om vad människornas högmod har förorsakat vår heliga moder, den Romerska Kyrkan.

Anders Gunnarsson sa...

DFS

Så bra, för bland det högmodigaste jag vet är de ultra-traditionalister som bildar eget utifrån deras bristande förståelse av KK:ns tro om t.ex. limbus; EENS och ekumenik/religionsdialog!

Allt Gott

Den Förlorade Sonen sa...

Annorzzz, det är nog snarast en fråga om betoning, som tidigare sagts på denna blogg. Vi närmar oss frågorna från olika håll.
Allt gott!

Den Förlorade Sonen sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anders Gunnarsson sa...

DFS

Förfall och förnyelse finns alltid samtidigt. Så länge du är innanför KK:s gemenskap har jag inget ont att säga om ditt val. Kontraproduktivt blir det dock att på bloggar vräka ut hur illa allt är ställt. Vad löser det? Hur kan du tycka det är konstruktivt att säga att tillståndet i KK är förjävligt???

Det finns problem även i dagens KK. Sekteristiska tendenser vill dock få allt svartmålat. Sånt tycker jag är patetiskt, specielt om man menar sig veta bättre än påven och magistratet och VII. Det är definitivt självförstörade i grunden. SSPX och dess snedskott verkar för mitt lilla intellekt vara just självförstörande. Protestantismens "Sola Scriptura" ger egentolkningar (av Skriften) som kristendomens innersta väsen! Ultratraditionalisternas egentolkningar av traditionen ger lika mycket lösan sand! Jag kan inte se att detta kan överleva intellektuellt eller i periferin av Kyrkans liv! Jag kan ha fel (det har jag ofta), men jag kan inte se en framtid så. Endast i Kyrkans mitt och i trohet mot KK:ns nuvarande påvar och kardinaler (där kritik självklart är tillåten), med ödmjuk böjning av det fastslagna dogmat kan Kristuskärleken och Sanningslidelserna blomma ut i full skrud!

Jag är hyfsat ointresserad av något annat!

För mig räcker Kyrkans nuvarande fullhet (dock med ständigt spridd fulhet) utmärkt!

Allt Gott

Den Förlorade Sonen sa...

Annorzzz, raserad liturgi, raserad teologi, raserad katekes har lett till i stort sett hela Europas avfall. Och du sitter där som de falska profeterna och säger: gott så, gott så.

Vår heliga moder Kyrkan sitter bokstavligen som dottern Sion i Jeremias klagan.

The city of thy sanctuary is become a desert, Sion is made a desert, Jerusalem is desolate. The house of our holiness, and of our glory, where our fathers praised thee, is burnt with fire, and all our lovely things are turned into ruins.

Jesaja 64.10-11

Sedan finns naturligtvis ljusglimtar och hopp. Läroämbetet är fortfarande det samma och Kyrkan är fortfarande densamma: Kristi brud, men i västerlandet är hon den övergivna: det vet du likaväl som jag. Statistik och fakta talar för sig själv. Du kan kalla mig vad du vill men det är bara semantik och skällsord. Öppna dina ögon och se. Jag är helt lydig biskopen och den helige fadern och jag är inte rädd för verkligheten.

Den Förlorade Sonen sa...

Annorzzz, det jag kan ge dig en poäng för är att det är bättre att fokusera på det goda. Ljuset och hoppet-som är Herren själv.

Den Förlorade Sonen sa...

Annorzz, en övning: hur många är vi katoliker? Knappt 2 % av Sveriges befolkning. Hur många av dessa praktiserar sin tro? Vad har de andra 98%en av svenskarna för sig? Varför tror de inte på Gud? På Kristus? Kan det ha att göra med hur katoliker betett sig genom tiderna? Hur katolska präster utnyttjat barn sexuellt? Annat maktmissbruk Uganda och Rwanda tex.


Jag tror att Guds vrede har drabbat Kyrkan på grund av alla hennes barns synder.

Att sen lalla på om Guds barmhärtighet blir bara floskler och tomma ord.

Den Förlorade Sonen sa...

Var finns Guds barmhärtighet för de våldtagna barnen? För de mördade tutsierna? För de hemlösa på våra gator? För de sjuka? För de hundratusentals ensamma gamla? För som lever sina liv totalt utan Gud?

Den Förlorade Sonen sa...

Vill tillägga att jag mött fler goda människor utanför Kyrkan än innanför. Därför tror jag på ekumenik och dialog.

Anders Gunnarsson sa...

DFS

Din vilja till förnyelse är bra...

Din kritik delar jag ibland, men ditt val av forum att föra fram det i är fullständigt missanpassat.

Jag har ett synnerligen stort ointresse att tala om alla KK:s problem på en blogg, speciellt eftersom mitt ärende inte är offentlig självspäkning eller offentlig bikt!

Att försvara och förklara katolsk tro är det jag vill; i trohet mot magestratet och mot alla de gåvor som givits till KK! Dominikus ändrade Europa. Inte gick han runt och talade illa om KK:n. Han talade om Gud och med Gud och påtalade de misstag som Katharerna och Valdensare hade med KK. Han var lyssnade, uppmuntrande, medkännande, bedjande, argumenterande och brinnande och ville inget hellre än att tjäna (jag är inte som han, men jag vill jättehjärna bli lite mer lik honom). Kristus ville i kärlek befria människor till sanning! Sanningslidelse är inte att spy galla över Kyrkan. Att först ärligt lyssna på argumenten och samtidigt överträffa motståndaren i hängivenhet är lidelse.

Hoppas jag och fler kan vandra på dessa vägar. Just nu tycker jag ur det perspektivet att intern kyrkokritik är helt löjeväckande på denna blogg. Du får gärna fortsätta på din.

Allt Gott

Den Förlorade Sonen sa...

Annorzzz, ok det var inte ens min avsikt att spy galla men ett försök att vara objektiv för jag tycker ibland att tonen hos de som försvarar Kyrkan blir lite väl arrogant. Skall avhålla mig från sådant på din blogg i framtiden.
Allt gott!

Anders Gunnarsson sa...

DFS

Det är i o f s inte min blogg, och jag bestämmer inte ens här.

Allt Gott i Påsk!

Glad Påsk!

Sanct Clemens sa...

Bäste Ander nu ämnar jag lämna ett litet svar på min uppfattning:
Jag har inte förnekat önskedopets giltighet. Det räcker med att önska bli döpt för att bli det, givetvis en uttrycklig önskan endast för den som vill döpa sej så snart det är möjligt.
Jag har inte heller talat om dem som levde innan Kristus. Vi vet att Abrahams tro räckte till. Men efter Kristus har vi endast dopet (och bikten) vilket utesluter dem som inte anammar dessa giltiga Sakrament.
Givetvis räcker arvsynden för att utestänga ifrån Himlen. Vi får inte glömma att Gud är både rättfärdig och barmhärtig. Utan Guds barmhärtighet skulle inte någon av oss kunna räddas. Men utan Guds rättfärdighet skulle också allt tillåtas, vilket modernisterna försöker pådyvla Gud.
Om Gud kan frälsa utan Sakramenten; ja.
Om Gud vill frälsa all människor; ja.
Dock så anser jag att vi måste utgå ifrån att alla människor behöver dopets och biktens Nåd i Kyrkan. En enda dödssynd räcker ju för att även den som döpts innan synden begicks ska hamna i helvetet (om han inte ångrar sej och har intentionen att bikta sej).
Vad gäller limbo så är det inte fastslagen lära, MEN allt annat blir orimligt när man betänker de Dogmatiska beslut rörande frälsningen avseende arvsyndens tillräcklighet angående evig fördömmelse. Jag hävdar också att tömmandet av EENS-Dogmens innehåll av modernisterna resulterat i att biktfrekvensen har tappat i motsvarande omfattning som Dogmen tappat sitt innehåll (barnen blir frälsta, alla kristna, alla som inte vet bättre, alla som inte "kan" tro på Gud osv osv).
Nä nu måste jag lägga av för idag.
Ha det gott / Richard.

Punkt 1-5 har jag inget problem med, men pluralism?

Anders Gunnarsson sa...

St Clemens!

Jag har inte problem med 3-5! VII har inte tömt EENS på innehåll, men preciserat dess betydelse (så långt jag kan se)!

Glad påsk!

Den Förlorade Sonen sa...

Det är ingen idé att snacka med modernister de är bara intresserade av att göra karriär. ;) Glad påsk!

Anders Gunnarsson sa...

DFS

Ja, karriärsmöjligheterna (som lekman) inom KK är ju enorma, eller hur...

Glad påsk!

Den Förlorade Sonen sa...

Jag syftade inte på lekmän : )

Anders Gunnarsson sa...

DFS

Så du vill inte snacka med andra än traditionalister pga modernistiska ämbetsbärare har gjort karriär?

Om jag förstår dig rätt, blir det inte mycket snack om sekteristiska tendenser...

Glad påsk!

Den Förlorade Sonen sa...

Det var faktiskt ett skämt, fast med viss udd. Christos anesti!

Anders Gunnarsson sa...

DFS

Jag kan vara trög, men jag förstod varken budskapet eller det roliga...

Glad påsk!