fredag 1 oktober 2010

RÄTTFÄRDIGGÖRELSELÄRAN

KKK 1987-2029 sammanfattad; Rättfärdiggörelsen är en gåva, där Gud ger sig själv till oss och där vi blir delaktiga av Hans liv. Vi blir rättfärdiggjorda genom Kristus, genom Hans lidande och korsfästelse och genom dopet. Rättfärdiggörelsen innebär syndernas förlåtelse, helgelse och förnyelse av den inre människan, genom att vi samarbetar med Gud. Gud förekommer, föregår och framkallar människans fria gensvar, därför har människan inga meriter att framhålla inför Gud. Allt är nåd. Men tron och gärningar hänger organiskt ihop och bildar bakgrund för vår kommande dom.

Kristen tro, precis som judisk tro har alltid sett rättfärdiggörelsen som ett sant utplånande av synd och en pånyttfödelse av den inre människan. Skillnaden mellan judisk tro och kristendom är Kristus (som lagens fullkomnare och givare). I stort är kristendom och judendom fruktansvärt lika. Se judisk frälsningslära i 2 Mos 32:32f; 5 Mos 11:27f; 30:19; 1 Sam 15:22; Ps 78:6f; Jer 17:10 och Hes 3:20f.

Se kristen tro i t.ex. Matt 5:20; "Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariséernas, så kommer ni inte in i himmelriket.” och Matt 5:48; ”Var fullkomliga, så som er Fader i himlen är fullkomlig.” och Matt 7:20-24;
”...på deras frukt skall ni känna igen dem. Inte alla som säger ”Herre, Herre” till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja...”.

Vidare i Rom 2:6-13;
”Han skall löna var och en efter hans gärningar: evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och oförgänglighet, men vrede och straff över dem som i självhävdelse vänder ryggen åt sanningen och följer orätten...”.

Se slutligen också 1 Kor 6:11, där handlingen att tvättas ren hänger ihop med rättfärdighet. Den pånyttfödde blir helt enkelt vackrare och heligare, det är alltså inte bara en skitig varelse som är gömd under en vacker ren täckmantel
Luther hade t.o.m. ett uttalande om att rättfärdiggjorda är dynghögar täckta av snö… Detta och liknande uttalande, måste förstås som en personlig erfarenhetsbaserad utsaga av br Martin. Detta är inte ett dogmatiskt uttalande.. Rättfärdiggörelsen är en verklig omvändelse och ett verkligt samarbete med Gud. Utan samarbete blir det ingen frälsning, både enligt den världvida kyrkliga och den lutherska läran.

Se också t.ex. 2 Mos 36:25; Ps 51:2-10; 103:12; Jes 1:16; 43:25; Mika 7:18; Matt 5:26; 10:42; 13:8, 23; 25:14-46; Luk 3:8a; 12:59; 13:7-9; Joh 1:29; 3:5; 8:34-36; Apg 22:16; Rom 1:5; 5:19; 6:13; 8:1; 16:26; 1 Kor 9:24-27; 13:13; 2 Kor 5:17f; 9:6; 2 Tess 2:13; Tit 3:5; Ef 4:23; Hebr 1:3; 12:14; Jak 1:4; 2:18-26 och 1 Joh 1:7-9.

3 kommentarer:

Margalit sa...

Jag är förmodligen lite på nu Tuve. Men jag väntar på ditt svar. Kanske det inte finns något. Bra om du säger det i så fall. Jag upplever kristna som fega och falska, skulle vilja ändra på den bilden

Tuve sa...

Margalit
Jag vet faktiskt inte riktigt vad det är jag förväntas svara på...

Om du vill upplysa mig om var jag måste bevisa mitt mod och min ärlighet så skall jag åta mig detta viktiga värv med yttersta allvar ;)

Allt gott!

Anders Gunnarsson sa...

Tuve

Kanske på Margalits hemsida...

Jag fattar inte heller riktigt.