söndag 6 februari 2011

7 skäl att vara katolik, Kreeft, 1/5 (Audio)

På mindre än en timme blir det klart att om du är kristen, bör du vara katolik!

14 kommentarer:

Anonym sa...

Det finns mycket psykologisk forskning som visar att människor vill att andra ska göra som de för att detta i sig bekräftar de livsval man gjort. Tror du att det kan vara ett skäl till att du agiterar för att andra ska bli katoliker?

Anders Gunnarsson sa...

Anonym

Lyssna på Kreeft:s serie.

Jag är öppen för möjligheten att jag har fel. Ge mig bara skäl.

För mig är sanning överordnat allt. Jag tror att Gud finns och att Han grundade sin Kyrka på petri ämbete... Om någon övertygar mig om något annat, lämnar jag KK idag! Det är inte agitation...

Anonym sa...

Man kan möta Kristus i de mest skilda miljöer och sammanhang. Katolik, ortodox, protestantisk, pingstvän, missionsförbundare, men snälla, kan vi komma förbi etiketterna och fokusera på det väsentliga - Kristus.

Du finner Honom i den katolska läran. Jag finner Honom i den SvK-kyrkliga gemenskap som är min. Du lämnade SvK. Ok. Jag är kvar i SvK.

Vi är olika. Behövde annorlunda. Men, se inte ned på mig. Din väg till Kristus är inte bättre än min. Låt oss, som Kristna, istället söka glädjas i Kristus. Jag är glad att du funnit honom i det sammanhang som blivit ditt. Han finns även hos mig.

Kyrkan (den stora då, som rymmer alla) behöver enhet i Kristus. Inte inre sönderfall och strider.

Anders Gunnarsson sa...

Carolina

Jag delar din eftersträvan för enhet...

Jag tror inte på en, helig, katolsk och apostolisk Kyrka utanför den som Jesus grundade och som lever i KK! Kopior pekar mot orginalet (i den mån de liknar henne).

Jag hoppas du söker Sanningen och finner Honom i henne. Det har vi blivit lovade; att de sanningstörstande finner...

Att inte söka sanning gör att du finner inte Sanninge som Kreeft säger (Pascal-citat)...

hilaron sa...

Carolina: Jag har själv passerat genom SvK efter att jag blev omvänd från min ateism. Men jag var hela tiden riktad mot de historiska kyrkorna, den ortodoxa och den katolska, därför att deras tro och deras tillbedjan hade en ganska diffus "känsla" av äkthet som saknades i SvK. Och ju mer jag trängde in i trons djup och läste något verk om kyrkofäderna, läste om hur viktig Kyrkan var ända från början, desto mer gick det upp för mig hur viktigt det var vilket "sammanhang" jag tillhörde; att det inte var sekundärt utan snarare primärt. Därför att Kristus har lovat att vara där Hans Kyrka är, och även om Han kan verka utanför Hennes synliga gränser (jag har själv upplevt det väldigt tydligt) så är det ingen ursäkt för att inte söka sig dit där vi vet att Hans Kropp och Blod verkligen finns i tabernaklet och där vi vet att Hans Ord och Lära förkunnas av apostlarnas efterträdare genom Läroämbetet.

Det är just för att vi fokuserar på det väsentliga - att söka och finna Kristus - som vi är katoliker.

Och Kristus är inte delad, som Paulus säger, därför kan det bara finnas en Kyrka. Enheten finns i den ena, heliga, katolska och apostoliska Kyrkan. Och kan inte finnas där det inte finns trosgemenskap och sakramentala enhetsband: prästerskap, Mässoffer, episkopala strukturer osv.

Det viktiga är väl att vi tror inte att det är människorna som har skapat Kyrkan, därför kan vi heller inte acceptera att "komma förbi etiketterna" eftersom det är en fråga om huruvida man följer Kristus eller om man följer människors läror.

Jag önskar dig allt gott och må den Evige, Barmhärtige och Allsmäktige Guden leda dig till Sanningen i Jesus Kristus och må den Saliga Jungfrun Maria uppenbara för dig allt som krävs för din frälsning!

David

Anonym sa...

Tack för intressanta svar.

Jag är, David, rätt nyomvänd i min tro (7 år bara) så kanske kommer jag följa samma väg som du. Man får se, helt enkelt, vart Gud och Kristus leder en. Och i vilken takt de leder en.

hilaron sa...

Till anonym: Vi måste svara som helige Athanasius (parafraserat från minnet): "Om jag skulle vakna imorgon och hela världen vore ariansk, då är det Athanasius mot världen." Att reducera mission till psykologi är nog att göra saken lite för enkel för sig. Du tror inte att ett skäl att vi predikar för världen och försöker omvända de vi möter är för att Gud själv, Jesus Kristus, har befallt oss att göra det? Därför att vi av kärlek önskar andra människors frälsning och eviga lycka?

Om man enbart gör det för att "bekräfta" sig själv så är man ju inte särskilt ärlig... Vi ska söka Sanningen, därför att Sanningen befriar oss! Oavsett om det "bekräftar" mig eller inte...

Allt gott!
David

Anonym sa...

"Du tror inte att ett skäl att vi predikar för världen och försöker omvända de vi möter är för att Gud själv, Jesus Kristus, har befallt oss att göra det? Därför att vi av kärlek önskar andra människors frälsning och eviga lycka?"

Andra gudar befaller andra människor att predika för dessa gudar. Så står ni där och försöker omvända varandra. Och alla gör ni det för att ni älskar varandra så mycket och önskar varandra frälsning och evig lycka. Alla är ni lika säkra på att ni vandrar på den enda tänkbara och rätta vägen.

Lycka till på er vandring!

hilaron sa...

"Det finns mycket psykologisk forskning som visar att människor vill att andra ska göra som de för att detta i sig bekräftar de livsval man gjort." Min parafras på din fråga: Tror du att det kan vara ett skäl till att du avfärdar alla livsval som är absoluta och ifrågasätter din livsstil?

Kom igen, diskutera sakfrågorna om du vill diskutera och fly inte undan dem under en pseudovetenskaplig ögonbindel. Dina ifrågasättanden är så rutinmässiga och invanda: religion är bara psykologi, alla religioner är samma osv.

Jag är inte rädd för seriösa invändningar, så ta fram dem! Ge mig ett hål i det kosmologiska Gudsbeviset, visa mig något som skulle motsäga evangeliernas trovärdighet (och inte med en "mirakler kan aldrig hända"-attityd), visa mig att Kyrkan inte har varit kontinuerlig ända sedan första århundradet, att Hennes lära har förändrats (till skillnad från fördjupats) och visa mig goda skäl för att Hennes lära skulle vara felaktig (och inte enbart för att det inkräktar på din så kallade "frihet", som egentligen bara är slaveri allt i enlighet med den 1984-mässiga "newspeak" som introducerats de senaste århundradena). Om du tycker det är för mycket att ta på en gång, så kan du ju välja något och beta av dem efterhand.

Allt gott!
David

Anders Gunnarsson sa...

Anonym

Lycka till själv i den väg-lösa, värde-lösa heliga relativismens existens-lösa namn!

"Jag vet att ingen har rätt"! Jag vet att det finns ingen sanning; utom SANNINGEN: "att ingen sanning finns"!

Hur vet DU det? Och med vilka skäl? Du låter faktiskt överskeptiskt självmotsägande och agiterande...

Sånt är ju o-troligt mycket mer trovärdigt, eller? Troligt blir det omedvetet roligt!

Anders Gunnarsson sa...

Hilaron!

Hihihi!

KK:s lära har fördjupats (ej förändrats), ska jag använda mig av. Snyggt!

Allt gott!

Katarina sa...

hilaron säger att Katolska Kyrkans lära har fördjupats. Inte förändrats.

Man kan ju kanske också säga som Kardinal Van Thuan:

"Säg inte att Kyrkan har blivit förnyad utan istället att Kyrkan ständigt förnyas."

Det låter positivt och hoppfullt, tycker jag.

Kardinal Van Thuan skrev ner många kloka och tänkvärda aforismer.

Här är en annan:

"Du säger att du aldrig skulle vända dig mot Kyrkan men du tvekar inte att opponera dig mot dem som representerar Kyrkan. Om det är så du tänker, leker du med elden."

Igår kväll läste jag allt jag kunde hitta på nätet, som handlade om "Katolsk Vision". Jag blev riktigt beklämd, när jag såg hur hånfullt de talade om "dem som representerar Kyrkan". Ja, de leker sannerligen med elden.

Nu ska jag läsa igenom alla kommentarerna lite noggrannare.

hilaron sa...

Katarina: Givetvis kan man finna enskilda diskontinuiteter och skillnader men på ett djupare plan så förblir ju läran densamma, i dogmer, universella läror osv. Icke-universella läror är ju inte ofelbara.

Allt gott!

Anders Gunnarsson sa...

Katarina

Det är gott att vara i Kyrkans hägn! Klippfast - ibland lite grått och tråkigt (som livet är ibland) - men oftast glasklarblått och himmelskt gott. Gud blev människa, för att vi ska bli gudomliggjorda... Det är gott att veta! Och att det som är sant, håller att gräva i. Gräver du, hamnar du till slut på hälleberget!

Som vi sjöng i Söndagsskolan: "Bygg inte hus på grus, kanske verkar det okej, men en dag du ångrar dig; du får bygga huset en gång till. Du måste bygga huset på ett berg, på en stadig grund som inte rubbar sej...!