torsdag 12 november 2009

Snacka om primitivt 3.0

Först ut var Elena Yurkovskaya, EU-kandidat för Sverigedemokraterna, sedan gjorde Humanisterna ett ampert försök att visa på evolutionen av memer i samhället genom sitt outstanding webbtest. Nu slår Jonas Gardell i taket och får de andra att framstå som primaternas förfäder... Det är ju inte så konstigt, för som han själv konstaterar "Jag är hedersdoktor vid ett av Europas förnämsta teologiska institut, du skulle kunna få en lista på tio doktorer som är villiga att intyga på vilken nivå jag skriver.". Ja, vad skall man säga...

Nu har den onda kraften i världen än en gång visat fram sitt fula tryne och visat vad den går för. Den värsta av alla fräckheter har begåtts, vår nationalpajas har blivit tystad av vatikanen...

Man baxnar av reaktionerna på det som har hänt... Att påstå att Vatikanen skulle ha tystat nationalpajasen genom att inte låta honom filma i Peterskyrkan är bara för dumt! Maria Hasselgren gör ett riktigt glansnummer och ställer sig den befogade frågan "Skulle judarna släppa in företrädare för Sverigedemokraterna att göra tv-program i en synagoga?". Svårare än så är det inte...

Vad pajasen Gardell inte tycks vilja förstå är att han är fri att ha vilka åsikter han vill, och han är fri att tycka precis vad han vill om katolska kyrkan... Men bara för att han får tycka och säga vad han vill och ogilla den onda kraften så mycket han vill så ger det honom ingen rätt att tala var han vill när han vill. Han får t ex inte komma hem till mig och filma och uttala sig om katolska kyrkan eller min familj som han vill.Skall man filma hemma hos mig (vilket har skett) så får man fråga om lov först, och endast om lov gives är filmning tillåten. Jag förbehåller mig rätten att bestämma vad som skall vara tillåtet i mitt eget hem...

Vill han komma hem till mig så förväntar jag mig samma sak som jag förväntar mig av alla som är välkomna hem till mig, dvs vanlig hyfs och fason... Men just hyfs och fason är det sista jag associerar Gardell med, sedan må han vara hedersdoktor på aldrig så många framstående universitet... På samma sätt är det så klart med våra helgedomar, de platser som vi går till för att be och tillbe... Det är inte platser som vi vill se dragna i smutsen och vanvördade av Gardells underlivshumor, den är han fri att framföra i Svt bäst han ges lov...

Nu har jag avreagerat mig tillräckligt över denna uppriktigt sagt urlöjliga fjäder som man försökt göra en höna av.

Allt gott!

Dagen 1, 2
Expressen
Aftonbladet
P1

15 kommentarer:

minutz3 sa...

En grej jag förundrade mig över i Aftonbladet-artikeln var dock detta: "Det vore en annan sak om det var hans sambo som var programledare, säger Maria Hasselgren."

Menar man alltså på fullaste allvar att det vore bättre om en person som påstår sig vara katolik men publikt går emot Kyrkan i fundamentala frågor är bättre lämpad än en frifräsare som "vi" (med detta menar jag förstår vi som utgör Kyrkan) inte har ansvar för på samma sätt att göra detta reportage?

Jag förstår inte riktigt logiken i just det uttalandet.

Tuve sa...

Jag tror Maria menar att det är skillnad på att låta någon komma till tals hemma i salongen, som i akt och mening högljutt klargjort sin syn på Kyrkan som något katten drog in och glömde kvar, och på att låta någon som, oavsett sina personliga tillkortakommanden, har en positiv inställning till Kyrkan göra detsamma...

Jag vet inte, men det är så jag tolkar Maria... Om det är vad hon menar så delar jag hennes uppfattning om att det är en väsentlig skillnad...

För övrigt tycker jag det kunde vara befogat att justera hennes liknelse om synagogan och ersätta sverigedemokraterna, som inte är explicit uttalat emot judar, mot t ex Mohamed Omar, så blir exemplet så mycket mer talande...

Allt gott!

Allt gott!

Anonym sa...

Man kan tycka vad man vill om Jonas Gardell. Eller Mark Levengood. Eller påven. Jag tror alla både tycker och känner olika. Men att jämställa SVT med sverigedemokraterna tyder väl inte på att man har riktigt kläm på hur världen ser ut? Och om någon gjort en dundertabbe är det väl biskopsämbetet?
Av någon anledning far vissa katolska bloggare i taket för minsta kritik och ser inte grandet - ja ni vet vad jag menar.
Och jag vill bara påminna om att det tycks vara lättare för en pedofil eller en förintelseförnekare att komma in i Vatikanen....
Och så undrar ni varför kristna anses som tokiga? :-)
Puss&kram från tant Gran

minutz3 sa...

Jag förstår ju lite av tänket Tuve, men samtidigt så vet jag inte om man kan säga att Levengood har en positiv inställning till Kyrkan...

Jag vet bara att han aktivt gör emot vad Kyrkan säger och dessutom visar det mycket öppet och juridiskt också... samtidigt som han i alla fall kallas katolik i media.

Att dessutom Maria Hasselgren tar upp han som exempel på någon som vore bättre... Jag vet inte. Ur en synvinkel så är han visst bättre, han är väl inte lika uttalad i sin kritik i alla fall, men samtidigt så är ju det uppenbart att han inte håller med Kyrkan i fundamentala punkter. Inte nog med det. Visst, man kan ha svårt att acceptera vad Kyrkan lär, men då att gå ännu längre och göra det som enligt Kyrkan är orätt - förställa sig i ett tillstånd av dödssynd - och dessutom dra in barn i denna oheliga gemenskap..

Problemet med Mark som inte är med Jonas är ju att Mark har en skyldighet till lydnad mot Kyrkan, i alla fall i en mycket högre grad än Jonas. Jonas är, som jag skrev, inte vårt problem egentligen. För Mark däremot har vår Kyrka ett ansvar för, liksom vice versa förstås.

Tuve sa...

Välkommen Tant Gran
Den här frågan handlar inte om ifall en syndare är välkommen i Kyrkan eller inte, för vi är alla syndare.

Den här frågan handlar om det är en mänsklig rättighet att uttrycka sina åsikter om vad det vara månde inne i våra kyrkor. Nej är svaret, för det är våra kyrkor och vi låter vem vi vill komma in och filma i det som är vårt... Vad sedan Gardell tycker och tänker och säger och gör utanför Kyrkans egendom är upp till honom och begränsas av lagen. Men det som är så oerhört förvånnande i denna fars är att man tycks uppröras av att just hovnarren inte tillåts göra sig löjlig över Kyrkan (jag har åtminstone aldrig hört talas om att Gardell inte gjort sig löjlig över andra) inne i våra gudstjänstlokaler... Vi går dit för att be och tillbe, vad har då Gardell där att göra med en filmkamera?

Man måste förstå att det är stor skillnad på hur vi ser på kyrkorummet och på hur man tycks betrakta det i många protestantiska kretsar. Vi använder inte våra kyrkor till annat än bön, tillbedjan och möjligen undervisning. All annan verksamhet förläggs i andra lokaler, av samma skäl som jag personligen inte tycker att Gardell har något i våra kyrkor att göra om han inte är där för att be... Och för att be behövs inga filmkameror... Det är bara publikaner som vill bli filmade då de ber... Om vi trodde att Gardell skulle visa den vördnad och hänsyn som vi önskar i våra helgedomar så hade det troligen inte varit några problem...

Jag uppfattar definitivt inte SVT (som mediaaktör) som neutrala och än mindre positiva till Kyrkan. Faktum är att jag nog uppfattar SD som mer neutrala i förhållande till judar och judendom än vad jag uppfattar SVTs förhållande till Kyrkan... Därför tycker jag också att det vore mer rättvisande att jämföra med att Mohamed Omar bad att få filma vid klagomuren med syftet att göra ett program om judendomen...

Minutz
Vi är alla syndare, så i den bemärkelsen borde väl ingen ges tillåtelse... Det finns många syndare, som lever i lika öppen synd som Levengood, som ändå är förmögna att visa hänsyn och vördnad inför det Heliga. Jag tror att Levengood skulle kunna filma i en kyrka, oavsett hans privata tillkortakommanden, just för att han vet var han befinner sig och skulle, tror jag, visa det tillbörlig vördnad och respekt! Det handlar alltså inte om Gardells läggning, utan om Gardells brist på hyfs och fason och vanlig hederlig respekt och hänsyn...

Det är så jag uppfattar saken...

Allt gott!

minutz3 sa...

Tuve, jag förstår vad du menar, och jag ser din poäng. Jag är mycket väl medveten om att vi alla är syndare. Men sedan är det ju skillnad på synd och synd också. Men t.ex. sexuella synder kan ju om jag minns rätt ifrån Bibeln likställas med akolholism och att inte ge till de fattiga. D.v.s. synder som är så pass allvarliga att de tas upp som de som gör att man inte har tillträde till Himmelriket.

Men min poäng var dock att det är skillnad på att i vissa instanser falla, och att faktiskt vara stolt över det som Kyrkan säger leder bort från Frälsningen...

Mig veterligt menar ju Mark t.ex. på att det inte finns något sådant som kan kallas sexuell synd. Det är en ganska stor skillnad mot att synda och att påstå att det inte finns någon synd.

Sedan funderar jag på vad du menar med att Katolska Kyrkans kyrkor inte används till annat än bön, tillbedjan och möjligen undervisning. Vi använder vår kyrka för ungdomsträffarna exempelvis, skulle det vara fel?

Tuve sa...

Minutz
Jag talar utifrån min personliga erfarenhet. Jag har aldrig varit med om att kyrkorummet använts till annat än verksamhet som direkt hör ihop med gudstjänst och bön. Jag har övat med kören i kyrkorummet, men då har det ju likväl varit lovsånger vi sjungit osv. De ungdomsgrupper jag varit med om har alla haft sin verksamhet i andra lokaler och endast haft bön och eventuellt undervisning i själva kyrkorummet.

Jag vet inte hur karaktären är på era ungdomssamlingar, men jag personligen skulle nog förlagt själva umgänget i andra lokaler och begränsat besöket i kyrkorummet till vad det är ämnat för... Det finns ju nästan alltid åtminstone någon form av församlingslokal som man kan vara i istället.

Allt gott!

minutz3 sa...

Tuve, jag gissar på att vi kanske har lite olika definitioner av kyrka, eller jag vet faktiskt inte..

Men vi har ingen separat församlingsgård (vilket den lokala pingstförsamlingen dock har).
Vi brukar vanligtvis hålla till i kyrkans "källare" eller nedervåningen eller vad man nu vill kalla det. Dessutom har vi ju fika efter Söndagsmässan vanligtvis i ett rum som brukar kunna vara en del av det som är rummet för själva Gudstjänsten. Vi har en "mobil vägg" eller vad man kan kalla det som brukar stängas till när det är dags för fika som man inte stör de som är kvar i rummet för Gudstjänst osv.

Tuve sa...

OK, men då talar vi om olika saker. Jag talar om själva kyrkan, dvs gudstjänstlokalen där vi firar mässan. Övriga lokaler betraktar jag som församlingslokaler och biarerar.

Allt gott!

Quo wadis sa...

Tack för ditt inlägg, som jag till fullo delar, trots att jag är en vanlig frikyrkoprotestant. Men jag tror Gardells uppblåsta bild av sig själv mår bra av lite motstånd. Annars kanske han får för sig att det är han som är Gud.
Sedan är SVT's reaktion märklig. De är väl få som väntar sig att SVT skulle ha för avsikt att göra en seriös och respektfull serie om kristendom. Det man hittills presterat, med exvis Existens och Richard Dawkins-serier har mest gått ut på kritisera och förlöjliga. Men man kan ändå hoppas att Gardell menar allvar med sin tro.

Tuve sa...

Välkommen Quo Wadis
Ja, visst får man hoppas att Gardell åtminstone är allvarlig ifråga om sin tro... Det kanske är undantaget som bekräftar regeln?

Allt gott!

Anonym sa...

Jag håller med Tant Gran!

/Herr Grön

Den Förlorade Sonen sa...

Vad jag vet så är det inte direkt katolsk tro som propageras för i JGs böcker (Om Gud, Om Jesus) utan en konstig mischmasch av gnosticism och adoptionism. Det är klart att Peterskyrkan inte är en lämplig kuliss för propaganda för detta.
JG får kalla det för sin tro om han vill men det är inga nyheter, båda formerna fördömdes redan i kyrans första århundraden som heretiska.
Detta parat med att JG kommit med hätska utfall mot katolska kyrkan gör det helt förståligt att Vatikanen inte vill ha in hans team på de heliga platserna.

Vatikanen släpper inte in förintelseförnekare och pedofiler i Peterskyrkan för att göra program om sina specialintressen heller.

Carl Jacobson sa...

Försökeer man verkligen göra "en höna av en fjäder" i detta fall?

Jag tycker att det mera liknar en kalkonfarm!

Ludvig Hoffman sa...

Att Mark skulle var mer välkommen än Jonas har jag förståelse för. Den ene har humor - den andra inte.