tisdag 1 april 2008

Behovet av Traditionen belyst med ett aktuellt exempel: Om Sola Scriptura

Jag skrev härom dagen ett inlägg där jag försökte klargöra vad kyrkan har sagt i frågan om kvinnliga präster.

Det var en aspekt av den frågan som jag finner oerhört intressant och som jag vill använda mig av för att belysa hur kyrkan arbetar. Detta inlägg är inte primärt ett inlägg om kvinnliga präster utan jag vill med det exemplet försöka klargöra varför Sola Scriptura inte räcker.

När frågan om kvinnliga präster väcktes i modern tid så gav påven CDF (troskongregationen) i uppdrag att utreda frågan ur alla olika perspektiv. CDF gav då bibelkommissionen i uppdrag att grundligt gå igenom hela bibeln och undersöka vad bibeln har att säga om saken. Uppdraget formulerades som följer:
The Pontifical Biblical Commission was asked to study the role of women in the Bible in the course of research being carried out to determine the place that can be given to women today in the church.

The question for which an answer is especially sought is whether or not women can be ordained to the priestly ministry (especially as ministers of the eucharist and as leaders of the Christian community).
Som man kan förvänta sig så går bibelkommissionen grundligt igenom hela bibeln och finner att endast män kom på fråga för ämbetet men att det inte finns något som uttryckligen förbjuder kvinnliga präster. Rapportens slutsats är:
It does not seem that the New Testament by itself alone will permit us to settle in a clear way and once and for all the problem of the possible accession of women to the presbyterate.
En majoritet av dem som arbetade med rapporten tycks ha varit förespråkare av kvinnliga präster och frågade därför kyrkan om hon, trots allt, inte bör kunna viga kvinnor utan att gå emot Kristi intentioner.

Därmed uppstår den fundamentala frågan: Om inte enbart bibeln på ett tydligt sätt och en gång för alla kan ge ett svar, vart skall vi då vända oss för att få svar?

Det är i det här läget som det blir uppenbart varför Sola Scriptura inte räcker. Om inte bibeln kan ge oss ett tydligt svar en gång för alla, så måste vi söka svaret utanför bibeln. För kyrkan är detta inget konstigt, och svaret söks i Traditionen.

Det finns flera saker i den här utredningen som är intressanta att belysa. Det jag tänker lyfta fram just nu är hur försiktig kyrkan är med att dra slutsatser. Trots att det i bibeln uppenbarligen endast är män som kommer i fråga för vigning, vilket skulle kunna ses som en tydlig indikator för hur kyrkan måste agera för att vara trogen Kristi uppdrag, så nöjer hon sig inte med det utan fortsätter sin efterforskning och försöker se hur detta faktum har tolkats av de som gått förre oss, i Traditionen.

Vad Traditionen kan säga i saken har jag skrivit en del om i mitt förra inlägg och mer kan läsas i Inter Insigniores.

Allt gott!

Inga kommentarer: