onsdag 15 oktober 2008

Miljöpartiet in i alliansen, ut med folkpartiet totalitärerna

Både Johan och Stefan har skrivit om miljöpartiet nyligen. Jag har alltid gillat miljöpartiet och hade mycket väl kunnat rösta på dem om det inte hade inneburit att jag brutit mot min devis "hellre död än röd".

Det finns ett parti i alliansen som mer än något annat gör att jag är tveksam till att överhuvudtaget rösta på något parti i alliansen, och det är folkpartiet totalitärerna. De ger mig kalla kårar varje gång jag tar del av vad de står för.

Mitt förslag inför valet 2010 är därför en liten omstrukturering i blockpolitiken. Släng ut folkpartiet ur alliansen och ta istället in miljöpartiet. Då hade vi fått en allians som visserligen inte skulle vara perfekt, men alla de mest omänskliga elementen i politiken skulle i vart fall ha exkluderats ur alliansalternativet.

Så kunde fp, s och v bilda en verklig axelmaktssammanslutning...

svd, dagen, dagen

31 kommentarer:

lena alun sa...

Vad är det som är så totalitärt med folkpartiet? Är de värre än m och kd? På vilket sätt, anser du?

Jag är nyfiken på hur du ser på saken. Jag har själv varit förtroendevald i folkpartiet, men önskar se ett mer betydligt större uttryck för vår socialliberala själ.

Mvh

Tuve sa...

Välkommen kvinnodemokrat

Det finns två områden som jag själv värdesätter och utifrån vilka jag huvudsakligen bedömer politiska partier. Det ena rör min och min familjs valfrihet i fråga om barnomsorg och skola och det andra är inställningen till religion. Dessa båda områden hör intimt ihop för mig, vilket jag kommer till. Sedan är jag även road och intresserad av miljöfrågor, men det är underordnat trosfrågor.

Vad det gäller religion så hör jag samma tongångar från folkpartiet som jag hör från v och s. Alla tre partierna uppfattar jag som i grund och botten antireligiösa med en fernissa av tolerans.

I skol- och barnomsorgsfrågor är jag av åsikten att mer frihet att välja är bättre. Jag är medveten om att fp sitter med i en allians som på många sätt gjort eller håller på att göra förbättringar på dessa områden men uppfattar ändå att fp huvudsakligen ligger närmare s i skol- och barnomsrogspolitiken än de övriga borgerliga partierna. Orsaken är att jag menar att den religiösa uppfostran av barn (även bland t ex muslimer) är en grundläggande rättighet och en skyldighet från troende föräldrar. Det medför också att jag anser att religiösa friskolor och barnomsorgsalternativ där föräldrarna kan välja att själva uppfostra sina barn till den tro de har är bra och nödvändiga alternativ som måste förespråkas av icketotalitära partier. De tongångar jag läst och hört från framträdande folkpartister i den här frågan låter mer som uttalanden som jag förväntar mig från Christer Sturmark... Jag menar att staten skall hålla sig borta från detta område om den vill kunna anses vara sekulär och liberal. Om staten försöker begränsa föräldrars rätt att uppfostra sina barn i enlighet med sin tro så upphör staten att vara sekulär utan blir istället anitreligiös och totalitär.

Alltså, utifrån dessa två hjärtefrågor är valet att ersätta fp med mp väldigt lätt. Lägger man dessutom till mitt miljöintresse så är saken biff ;)

"Är de värre än m och kd? På vilket sätt, anser du?"
Jag hoppas mitt svar har angett varför jag anser att fp är värre än m och kd, som jag i dessa frågor just inte uppfattar som totalitära...

PS. totalitär och antireligiös är starka begrepp och jag använder dem för att spetsa till det lite. Du får därför inte tolka in alltför mycket i min användning av sådana begrepp... Jag menar att det finns tendenser i dessa riktningar, inte att de är utpräglat antireligiösa eller totalitära...

Allt gott!

minutz3 sa...

Hmm, hur är det med "hellre död än barnamödare"? Nästan alla partierna är ju för barnamord (abort) och Miljöpartiet är även för "homoäktenskap". Kristdemokraterna är förvisso för barnamord men ändå emot "homoäktenskap". Sverigedemokraterna är exempelvis principiellt emot både barnamord och förstörande av äktenskapet. De har dessutom, verkar det som, en vettig chans att komma in i riksdagen.

Ett "wild card" är ju förstås "Nätverk för Kristen Värdekonservatism".

Anonym sa...

Men har du egentligen givet ett argument för hur de är totalitära?

Skolministern har mig veterligt krävt att en skärpning av ramarna de skolor med statsstöd (Friskolorna alltså). Men vad mer än så? Det är ju annars per definition motsatt till totalitär. Ramar är ju en idé om att ge spelrum och frihet, men med regler.

Sen anar du att Fp är antireligöst. Det som bildats ur Frisinnet?
För mig framstår ditt inlägg som en gåta och något ohistoriskt. Jag kan tyvärr inte följa din logik kring det totalitära.

Sannolikt beror det på att jag gärna behåller ordet totalitär som en beskrivning av allsmäktig (fast då inte i religös mening - ordleken var tror det eller ej oavsiktlig).
mvh
Leif Mohlin

Helena sa...

minutz3,
jag håller med dig om att det är svårt för en övertygad kristen att i dagsläget lägga sin röst på något vettigt parti. Kd har fått min röst i alla år enbart tack vare att de tagit ställning för det ofödda barnet.

Frågan är hur man skall närma sig problemet. Antingen genom att se till de som är negativa till kristendomen och dess grunder, men då får du nog räkna ut samtliga partier. SD är knappast mer vettiga än nationalsocialisterna var under Hilters tid, även om jag faktiskt har hört flera troende kristna resonera som du.
Kommunister har under flera tider förbjudit abort, men jag tror knappast att det var på en kristen grund.

Frågan kan även bemötas utifrån om man stöder något parti som förordnar abort genom att lägga sig röst på det. Å ena sidan är det att stödja partiet, å andra sidan kan det vara att försöka rösta bort något som är ännu värre.

Kanske skall man då lägga ner sin röst helt? Jag tror inte jag kommer att göra det, men den här valomgången synar jag de mest vettiga partierna i sömmen ordentligt.

Tuve sa...

Välkommen Leif
Varken mitt inlägg eller mina kommentarer är att betrakta som historisk förankrade. Hela mitt inlägg och mina kommentarer är att betrakta som ett statement, inte som någon väl underbyggd analys av politik, som jag överlag är ointresserad av. Jag ger uttryck för min uppfattning, ingenting annat. Det är med andra ord inget annat än okvalificerat tyckande ;)

Jag är väl medveten om att folkpartiet i många frågor är liberala. Vad jag däremot tycker mig märka i det jag läser och hör från folkpartister är att de, mycket tillspetsat, tycks mena att alla bör få göra vad de vill, så länge man inte menar att det finns absoluta värden som sätter gränserna för vad som är rätt och fel. Detta är med all säkerhet inte fp's officiella agenda, men det är den anda som jag, återigen tillspetsat, hör komma till tals från de forlkpartister som jag läst och hört. Men kanske är det bara jag som är paranoid ;)

Minutz
Även om både abortfrågan och bevarandet av äktenskapet är två viktiga frågor för mig så är det likväl ytterst tveksamt om sd någonsin kommer få en röst av mig på grund av de två frågorna. De har så mycket annat skräp i garderoberna som jag inte vill ta i med tång... Precis som jag uppfattar fp, s och v som i "antireligiösa" med en fernissa av tolerans så menar jag att sd's värdekonservatism bara är en fernissa för att skylla över deras huvudsakliga agenda. Den agendan som jag uppfattar vara sd's verkliga agenda är inget jag kan ställa mig bakom. Om liknelsen med tolerans är en grov överdrift när det gäller fp, s ovh v så är jag inte lika säker på att sd's fernissa är så mycket mer än bara fernissa...

Om jag skulle rösta utifrån de två frågorna så hade jag antingen röstat blankt eller valt något av de andra kristna alternativen. Jag litar inte på att sd skulle driva de frågorna mer än något annat parti om de blev inröstade i riksdagen, för jag uppfattar att de har sitt hjärta någon annanstans... Och jag vill inte vara i närheten av den plats som jag, återigen subjektivt, uppfattar att de har sitt hjärta...

Allt gott!

Anonym sa...

Kan det finnas någon fördel med att staten skall subventionera skolor som lär ut gamla myter eller religiösa åsikter som inte har ngn grund i vetenskap (=dvs det vi faktiskt vet och kan visa). Risken är ju annars att barn lär sig lögner att bygga deras liv på. Jag är för religionsfrihet men våra barn måste få ta del av vad vi faktiskt vet före dom kan ta ställning till vad folk sedan tror sig veta. Om sammhället inte bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet kommer folk att fara illa.
Förresten vad bryr det er vilka andra gifter sig med. Folkpartiet tvingar faktiskt inte folk att ingå homoäktenskap. Jag bryr mig inte vad du eller grannen har för sexuella lustar. Gör du? Förresten finns övertygande vetenskap (dvs det man vet)för att man föds homsexuell.

Tuve sa...

Välkommen anonym
Jag är själv verksam inom akademin och är absolut för att vi skall lära ut vad vetenskapen har kunnat visa. Men ett problem, även inom vetenskapen, är att vi inte är överens om vad som är sant alla gånger, eller om det vi tror oss veta är hela sanningen eller bara en delmängd. M a o finns det alltid en risk att det vi lär oss är osant, eller att vi tror att en delmängd av sanningen är hela sanningen, hur vi än vrider och vänder på problemet. Jag är på inget vis för att undanhålla eller förvränga någon information till våra barn, tvärtom. De som resonerar som du, gör vetenskapen större än vad den är och förringar samtidigt de erfarenheter och kunskaper som människor i alla tider och alla kulturer har samlat på sig om sådant som rör det ickemateriella. Det är en form av inskränkthet som gör mig lite mörkrädd, får mig att tänka på religiösa fanatiker...

Vad gäller äktenskapet så är det något som i alla tider och i alla kulturer i stort sett utan något undantag har varit förbehållet en relation mellan man och kvinna. Jag tror man skall vara ytterst försiktig innan man i högmod avfärdar det faktumet i tron att vi nu vet bättre. Man måste kunna resonera kring ett problem utan att blanda ihop sina egna åsikter med kärnfrågan. Jag kan ha personliga åsikter om ifall det är rätt eller fel med samkönade relationer men ändå resonera nyktert kring frågan om personer i sådana relationer måste få rätten att ingå äktenskap, och att just använda det sedan lång, lång tid etablerade begreppet. Jag anser att det finns ett egenvärde i att förbehålla en viss etablerad term för en relation som på naturlig väg kan vara grogrund för familjer och inte lättvindigt kasta bort den betydelse begreppet haft. Det är lätt att reducera ett begrepp men svårt att återetablera det om man ångrar sig...

Allt gott!

JimmyH sa...

Jag själv är medlem i liberala ungdoms förbundet och därmed i nära kontakt med folkpartister, ideligen och kommer tveklöst att rösta på dem i kommande val.
Hursomhelst så tror jag att du missuppfattat folkpartiet fullständigt.

Folkpartiet är motsatser till den totalitärer, get your facts straight.
En snabb sökning på SAOBs officiella hemsida ger oss detta(förkortat):TOTALITARITET
utgår från att ngn l. ngt (i sht parti l. organisation o. d.) har l. skall l. bör ha oinskränkt makt l. auktoritet; enväldig; diktatorisk
Anarkister är motsatt till detta och därefter kommer liberaler. En liberal(kom nu ihåg att större delar utav folkpartiets frågor utgår från en liberalideologisk synpunkt) värdesätter en människa och anser att endast individer har rättigheter och inte staten.
Därav anledningen till varför de för det första är för abort, helt enkelt av den simpla anledningen att detta är varje individs eget ansvar och inte någonting som staten bör beblanda sig i.
Vad gäller förskola och skola så finns det väldigt enkla anledningar varför dessa frågor är väldigt viktiga för en liberal eller socialliberal. Nämligen att alla ska ha rätt till en värdig utbildning, som passar mig. Skulle man förbjuda friskolor eller låta skolor sköta sig själva skulle det förstöra för individer genom att man tar bort valfriheten i den aspekten att man själv inte alltid kan ansvara för huruvida ens egen skola är det den borde vara eller inte.
Därtill kommer även religiösa friskolor och den liberala aspekten tillkommer återigen.
En religiös friskola skulle påverka en ung själ så pass mycket att många vid 15 års ålder inte längre själva kan bestämma vad de vill, hjärtvättning.
Många som är för religiösa friskolor hävdar att de även vill informera om den vetenskapliga läran, men det räcker inte. En skola ska vara objektiv och det är strängt förbjudet, med all rätta, för en lärare att måla upp en bild av vad som är rätt och fel gällande ämnen så som religion och politik.
Det lustiga är att det inte finns några som helst egentliga anledningar till varför man bör få bilda en religiös friskola då utbildningen alltid bör vara likvärdig hursomhelst, barn har en rättighet till en objektiv grundsyn. Vill en individ verkligen få in mer religion i sitt liv, bli då aktiv inom kyrkan.
För att korta ned det hela: Det handlar inte om föräldrarnas frihet, då det inte är meningen att de ska vara en totalitär makt ;) utan om ett barns egen makt.

Till sist: Att du är emot abort men för religiösa friskolor förbryllar mig något då det hela blir en aning dubbelmoraliskt.
Att vara för abort handlar om föräldrarnas syn på det hela, deras rättighet till sin egen kropp. Att vara emot abort brukar uteslutande handla om att man vill värna om barnet som en enskild individ.
Att vara emot religiösa friskolor är detsamma som att värna om barnet och dess uppväxt snarare än föräldrarnas åsikter.

MvH Jimmy.(whatjimmysays.blogspot.com)

minutz3 sa...

Jadu tuve, jag är ju med i KDU för tillfället, och har diskuterat framförallt de ofödda barnens rättigheter på deras interna forum. I diskussionerna finns ingen som egentligen står upp för det ofödda barnets rättigheter, vilket skrämmer mig något otroligt.

Jag hade faktiskt hoppats på en framtid för KDU och Kristdemokraterna, men som det ser ut nu så röstar jag nog hellre, av de alternativ som finns, på Sverigedemokraterna.

Varför då för?

Jag är mycket väl medveten om att de har förut klassats som rasistiska. Detta är dock ingenting de numera står för. Ett parti måste ändå kunna ses utifrån vad de faktiskt publikt säger, och Sverigedemokraterna har på flera håll sagt sig på sikt vilja förbjuda barnamord (abort). Detta är som sagt mig veterligt det enda partiet som önskar göra detta, och som dessutom öppet uttalat sitt stöd för äktenskapet mellan en man och en kvinna.

Miljöpartiet hade som bekant, kanske, just "homoäktenskapsfrågan" som sin nisch inför förra valet. JA, de stödjer till fullo "homoäktenskap".

(Katolska kyrkan har från officiellt håll deklarerat att allt slags erkännande av samkönade relationer är av ondo, och förordar ett avskaffande av så kallat "partnerskap".)

Tuve sa...

Välkommen Jimmy
Tack för dina synpunkter!

Som jag redan konstaterat så var mitt inlägg snarare att betrakta som ett statement om hur jag uppfattar andan hos folkpartiet och mer specifikt hos folkpartister, inte vad folkpartiet faktiskt officiellt står för. Jag är helt på det klara med att folkpartiet grundar sin ideologi på en liberalideologisk grund.

Det blir rätt märkligt när man ger föräldrar rätt att mörda sina barn men inte ger dem rätt att förmedla det som de tror är sant till sina barn... Om man menar att de är kapabla att ta ansvar för sina handlingar så till den milda grad att man fråntar de barn som föräldrarna avlat alla deras rättigheter att leva, bör man väl också förvänta sig att föräldrarna kan ta ansvar när det gäller uppfostran? Vad du ger uttryck för är just det som jag inte gillar med folkpartiet, att man vill omyndigförklara alla som inte delar folkpartisters upplysta humanistiska ideal...

Ni vill skydda föräldrarna från obehaget att ta ansvar för de barn de avlar och om de mot förmodan ändå vill ta det ansvaret så vill ni skydda barnet från föräldrarnas ansvar att uppfostra dem på det sätt som de tror är det bästa för barnet... Så omtänksamt... Behöver jag säga att det är en logik som jag inte köper. Om ni kan tro att man kan vara myndig nog att besluta över liv och död när det gäller de barn man avlar så borde ni väl också anse att man är myndig nog att ta reda på vilken världsbild man tror är den mest riktiga?

Kräv ansvar av föräldrarna både när det gäller att låta de barn de avlar leva och när det gäller att uppfostra barnen. Alternativt bör ni arbeta för att frånta föräldrarna allt ansvar, då vore ni åtminstone lite konsekventa... Då skulle vi väljare också tydligare se att det är A Brave New World som ni arbetar mot...

Allt gott!

Tuve sa...

Minutz
Precis som när det gäller folkpartiet så nöjer jag mig inte enbart med vad man säger publikt utan försöker också få en uppfattning av vilken anda som styr partierna. Det finns väl inget parti som är särskilt bra i dagsläget, det finns bara några som är mindre dåliga... Hade det varit val idag hade jag röstat blankt.

Vad Kyrkan står för är ingen hemlighet, inte heller varför... Jag menar nog att Kyrkan även är radikal motståndare till den anda som jag uppfattar att sd i verkligheten står för. Du uppfattar dem uppenbarligen annorlunda än vad jag gör.

Jag tror vi är många som uppfattat att KD var ett parti som huvudsakligen var mot abort, även om de börjat vackla de senaste åren. Trots detta är det nu ingen tvekan om att de ställer sig helt bakom det... Vad jag vill belysa är att man inte kan lita på vad politiker säger eller vad politiska partier säger sig vilja... Man måste försöka demaskera dem för att få en uppfattning av den anda som genomsyrar dem. För att göra det måste man se på människorna i partiet och vad de tycker...

Allt gott!

Helena sa...

Jimmy h,
Jag får intrycket av ditt resonemang att religiösa skolor bör förbjudas därför att då kanske barnen blir religiösa i vuxen ålder.

Det är i just totalitära stater som religion och åsikter begränsas. Barnen tas från sina föräldrar för att inte 'hjärntvättas'. De 'omskolas' så att de kan bli 'fria' från föräldrarnas inkrökta och hemska vanföreställningar.

Anonym sa...

Tack, Tuve! Här håller jag helt och hållet med dig.

Folkpartiet har över huvud taget svårt för detta med religiös och kulturell mångfald. De verkar i stället vilja slå vakt om enhetssamhället till varje pris. Det är svårt att se vad som är särskilt liberalt i detta.

Din kommentar till Jimmyh vill jag helhjärtat instämma i:

"Vad du ger uttryck för är just det som jag inte gillar med folkpartiet, att man vill omyndigförklara alla som inte delar folkpartisters upplysta humanistiska ideal..."

Man är så måttlöst övertygad om de liberala värderingarnas universalitet och överlägsenhet att man blir intolerant och oförstående gentemot dem som inte delar dem. Folkpartiet under Björklund är definitivt på väg åt det totalitaristiska hållet. Tyvärr.

/Johannes

Anonym sa...

Det skulle förvåna mig mycket om vi någonsin får ett politiskt parti som vi kristna helhjärtat kan ställa oss bakom. Så vi får nog fortsätta att lägga våra röster på det minst dåliga.

Anonym sa...

Som troende Katolik, ser jag det som väldigt svårt, om inte omöjligt att förena min tro med SD:s åsikter.
Snarare står väl SD så lång från Kyrkan det går att komma?
Man står för en främlingsfientlig/rasistisk politik, som för tankarna till 30-talets nazityskland.
Kyrkans syn på alla människors lika värde står väl helt i motsats till detta?
Dessutom blandar man på ett motbjudande sätt nationalism och religion!
Man strävar efter en statskyrkotanke, som åtminstone för mig som Katolik är helt främmande!
Jag skulle tom våga säga att det är omöjligt att vara Katolik och sverige(o)demokrat samtidigt!
Visst är det svårt med skyddet för livet och frågorna runt det, men att välja ett ännu ondare alternativ kan väl inte vara förenligt med vår tro?

JimmyH sa...

Det är precis som du skriver, dock i lite mildare grad, men jag förutsätter att du vill sätta en liten extra kant på det hela.
Ja man vill undvika att föräldrar lär sina barn vad de anser är rätt, till den grad att det hela blir en islamistisk fundamentalism(eller vilken religion det än gäller).
Information och objektiv syn bör per logik vara det bästa valet, för skulle det vara så att den kristna/hinduiska/annan tro visar sig vara den mest logiska(i ditt fall ser du förmodligen katolicism som detta) till varför vi finns, etc, etc, så kommer denna ungdom ställa sig till detta för eller senare.
Och detta är precis vad skolsystemet idag ämnar. Sedan vad du som person gör utanför skolan, t ex tar med ditt barn till kyrkan, etc. har de inte att göra med.
Jag finner inget som helst sammanhang mellan ditt argument att det vore ett försök att ta ifrån föräldrar rätten till att uppfostra sina barn på det sätt de själva finner bäst och att ha som mål att ge alla som går i den svenska skolan en grundläggande objektiv syn under de 9 elementära åren. Hade man däremot förbjudit religion, likt Ryssland tidigare gjorde under en tid eller Nord Korea för tillfället(utöver den lokala)så skulle detta vara fallet.

Jag är inte tillräckligt insatt i abortfrågan för att ge siffror och så vidare vilket skulle krävas för att jag skulle kunna vidareutveckla den diskussionen men jag kan ge dig anledningen till varför de flesta svenska partierna idag är för abort, vilket är varje individs frihet och egenvärde.
För att citera en god vän från Luf "Staten har inte rätten till rättigheter, det har endast individen" och därtill tillkommer diskussioner gällande när ett foster kan betraktas som mänskligt. Osv.

MvH Jimmy

JimmyH sa...

Svar till Helena:
Min åsikt är inte på något sätt att man bör förbjuda religiösa skolor för att undvika religion i sig. Min åsikt är den att en skola har som uppgift att informera om fakta och värdering, etc, etc. Det finns ingenting idag som säger att en eller någon annan världsåsyn är den rätta eller har mer fakta baserade belägg, vilket gör att skolväsendet i denna fråga har som skyldighet att vara objektiv och till exempel berätta för elever vad de kristna står för, vad judar står för. Osv. Med en, för att ta ett exempel, religiös friskola där man har en islamistisk underton så blir det hela baserat och man visar för de unga att det är mer rätt att sätta sin tro till koranen än någon annan religiös skrift, detta är något som man själv då inte lätt kan påverka ifall din mor placerat dig i nämnda skola vid en ung ålder.

JimmyH sa...

Ursäkta överflödet utav kommentar från mitt håll men jag skulle även vilja klargöra en sak för de troende som kommenterat här:
Den liberalideologiska grundsynen eller den som folkpartiet vänder sig till, kalla den vad ni vill, syftar inte alls att skymma undan alla religion osv utan snarare till att alla ska ha sin rätt till religion och att dessa frågor inte har med politik att göra då det är varje individs val(och där kommer återigen skolans objektiva synvinkel in) att ställa sig anti- eller för religiösa värderingar och staten/lagen ska behandla mänskliga rättigheter och etik frågor i övrigt.(inom detta område)

Tuve sa...

JimmyH
Tack för dina synpunkter!

Ett problem med din tro på den objektiva skolan är att den inte existerar. Man bör eftersträva den så långt som möjligt, och det bör ske oavsett vilken ideologi eller livsåskådning man bekänner sig till, men det är ändå alltid människor som befolkar systemen...

Sedan min svägerska kom hem från sin skola, nynnande på en kommunistisk hyllningssång till Lenin hyser jag inga illusioner om att skolan är mer objektiv än de som sätts att undervisa i den, vare sig troende eller ateister. Det är inte alltför ovanligt att just de som menar sig vara de objektiva, de som står för vetenskapen, är de som är mest raljanta över människor som tror att det finns mer än materia i universum... Jag har själv stött på det många gånger i universitetsvärlden... Jag vill inte mina barn skall behöva utstå det föraktet från sådana rötägg i onödan. Jag litar på att om jag ger dem alla de verktyg för objektivitet som jag själv har så kommer de själva kunna avgöra och bedöma sanningshalten i olika påståenden bättre än om någon översittare i kommunal skola sitter och talar om för dem hur löjligt det är att tro (vilket alltför många jag känner varit med om). Jag har exempel från min vänkrets på personer som systematiskt ställts till svar för sin tro inför klassen under hela sin skoltid. De gick i den objektiva kommunala skolan... Jag som gått på Waldorf har aldrig varit med om det...

Jag är så liberal att jag tycker att föräldrar själva skall få rätten och ges möjligheten att undervisa sina barn, genom hemskolning. Vi har själva hemskolat vår äldste son 1 år innan han fick en plats på en montessoriskola, och det var något jag varmt kan rekommendera alla att försöka! Efter det året bedömde lärarna på skolan han började i att han kunde hoppa över tvåan och istället börja trean direkt... Kanske kunde vara ett sätt att nå upp till skolmålen ;)

Allt gott!

JimmyH sa...

Det må vara så att skolan idag inte är objektiv som du säger, men det är något man ska eftersträva och jag lever själv efter orden "lev efter det du vill se som regel." och så bör det vara, att hävda att skolan redan idag är korrumperad i den benämningen att man inte lyckas förhålla sig objektivt, och därmed hävda rätten till en öppet partisk skola är endast motsägelsefullt och, ursäkta mig, omoraliskt.

Jag själv har under en längre tid gått på en friskola som varit enormt objektiv och verkligen tryckt på de punkterna så jag har själv ingen erfarenhet av de partiska delarna av det svenska skolsystemet och om jag inte missminner mig är det rent av ett lagbrott att predika något vinklat, som lärare idag, det hävdade i vart fall min SO lärare, i årskurs nio förra året.

Självfallet ska hemskolning vara möjligt, jag menar endast att en skola som är öppet partisk/religiös inte bör välkomnas in i det svenska skolsystemet idag, p g a moraliska standard.

Tuve sa...

JimmyH
Det är givetvis viktigt att sätta upp mål för vad elever skall lära sig och se till att de målen uppfylls, oavsett skolform. Där tror jag att skolan under de senaste decenniet gradvis fått kraftigt förbättrade verktyg.

Sanning är självklart det som skall genomsyra skolan. En av de viktigaste sanningarna att förmedla till ungdomar idag är att fastän vi vet väldigt mycket om det vi kan ta på och känna, så finns det väldigt mycket som vi inte har en aning om. Ju mer vi lär oss om universum och varandra, desto mer inser vi hur mycket det finns kvar att lära. Den insikten tror jag nästan en troende är bättre på att förmedla än någon som anser sig själv vara objektiv.

Frågan är ju också vad som är objektivt? Alla är inte överens om att det som flertalet menar är objektivt sant faktiskt stämmer, inte ens bland vetenskapsmän. Ta en så aktuell fråga som klimatförändringarna. Det finns många framstående forskare som menar att allt snack om att klimatförändringarna beror på miljöförstöring är rent nonsens, medan andra lika bestämt menar att det är uppenbart att det finns ett sådant samband. Jag lägger ingen egen värdering i det, för jag kan inte själv avgöra vem som har rätt, men väljer det för att det är ett belysande exempel.

Att tro att en icke-religiös skola per automatik skulle vara mer objektiv avslöjar en hel del fördomar om religiösa människor... Min erfarenhet är att många av dem som ropar efter objektivitet är icke-troende människor som själva anser sig sitta inne med den objektiva sanningen medan de i själva verket är inte alltför sällan är självrättfärdiga människor fulla av fördomar mot alla som de inte förstår... För att återgå till varför jag skrev som jag gjorde om folkpartiet, så uppfattar jag det som intresseföreningen framför andra för den typen av personer. Det är i vart fall det intryck jag fått när jag tagit del av folkpartisters uttalanden... Med få undantag har de folkpartisters åsikter som jag tagit del
av genomsyrats av väldigt mycket självrättfärdighet och fördomar mot troende människor.

Men det är bara min egen lilla fördom och subjektiva uppfattning ;) Ingen skulle vara gladare än jag om någon kunde överbevisa mig om att det inte är så...

Allt gott!

Anonym sa...

Jimmy h,
det är inte dina uttalanden om att du är rädd för religiös hjärntvättning (om du hade varit objektiv hade du även sagt att du är rädd för en icke-religiös hjärntvättning också liknande kommunism/nazism) som får mig att haja till. Det är din uppenbara oförmåga att gå ett steg vidare med ditt uttalande:

"En religiös friskola skulle påverka en ung själ så pass mycket att många vid 15 års ålder inte längre själva kan bestämma vad de vill, hjärtvättning."

Ta ett steg till och inse att du skulle kunna använda samma argument för att hävda att religiösa föräldrar inte får visa eller vittna om sin tro för sina barn. De blir då så påverkade att de "...vid 15 års ålder inte längre kan bestämma vad de vill, hjärntvättning"

Detta steg har följt i alla totalitära stater som förföljer religiösa personer. Det är på grund av detta enkla steg som barn har tagits från sina föräldrar under täckmantel av omsorg om valfrihet och skydd för barnen.

Tänk efter hur familjer under Sovjettiden förbjöds att gå i kyrkan med sina barn, för då skulle barnen tas ifrån dem.
Varför? Därför att religion ansågs vara något förhatligt (opium för folket) som skulle utrotas.

Tror du själv att det över en natt kom lagar som de om judarna i Tyskland? De kom stegvis och följde av en intensiv propaganda om hur hemska judarna var.

Sträva efter objektivitet, men håll i minnet att ingen människa är objektiv helt ut. Alla har åsikter och åsikterna skiner igenom i allt man säger och skriver.

Alla skolor måste sträva efter att låta eleverna bibehålla sin integritet och rätt att välja, så länge som eleven inte skadar sig själv eller andra.

JimmyH sa...

Den enda sanningen som finns att förmedla idag är att det finns ett flertal teorier gällande vad som är bäst för olika ideologier och religiösa företeelser och det är det som skolan är ÄMNAD att förmedla.
Detta innebär alltså att man ska delge FAKTA och alla(aktuella) sidor av, låt säga, de olika skapelsemyter som finns i dagens samhälle. Detta gäller även saker som växthuseffekten såklart. Man bör inte ta med filmen "en obekväm sanning" och samtidigt hävda att det stämmer, utan snarare ta med den och en "inverterad" dokumentär som motpol och diskutera detta.

Medan en kommunal eller fristående skola utan religiös påverkan har alla världens möjligheter att uppfylla detta krav så skulle en religiös friskola redan vid namnet påvisa att de har en uppfattning om vad som stämmer eller inte. Och skulle detta inte vara syftet med skolan så är skolan i sig fullkomligen meningslös då det finns skolor idag som har samhällsorienterande inriktningar redan i grundskolan och kan undervisa lite mer i religion då.

Vad gäller den mentalitet som du säger dig finna hos liberaler så tror jag att det finns en rätt enkel förklaring till det.
Det är helt enkelt så att liberaler vill se en frivärld(inte på något vis anarkistisk utan med somliga ramar) och faktiskt inte alls utesluter religion eller andra politiska åsikter utan helt enkelt ignorerar frågan i sig, därför att det är var individs rätt att välja. Religion ska inte påverka en individ utan att det skulle vara personen i frågas egna val.
Staten har ingen rättighet, men det har människorna. Därmed kan man dra slutsatsen att staten endast bör vara där som ett skyddsnät.
Och varje enskild person har rätten att utvecklas på sitt eget vis och staten är skyldig oss detta. (därav anledningen till FPs enorma intresse inom skolpolitiken)
Jag hoppas att jag formulerade min s.k. "förklaring" till den liberala självgodhet på rätt sätt, jag är inte alltid 100% då det kommer till det retoriska.

Tuve sa...

JimmyH
Du har gjort ett bra jobb att försöka försvara dina värderingar. Retorik är inte lätt.

Jag tror jag förstår hur du tänker men menar att det är ett feltänk. I grund och botten tror jag vi har samma inställning till vad vi bör lära våra barn och vilka principer som vi bör förmedla till dem. Jag tror däremot att dina/era fördomar mot religiösa överalg är ogrundade. Det finns självklart undantag, men de bekräftar nog snarare regeln... På samma sätt som jag tror att det är ett undantag att folkskollärare lär barnen kommunistiska hyllningssånger till Lenin i skolan. Mitt intryck från de rektorer och lärare från min hemkommun som jag varit i kontakt med, och inte minst från utbildningsförvaltningen, är att det är kompetenta och välmenande människor.

Men jag vidhåller att systemet aldrig blir mer objektivt än de personer som stoppas in i systemet. Ett klockrent exempel, för att anknyta till inledningen till din senaste kommentar, är frågan om det finns någon ultimat orsak bakom universum eller om slumpen styrt. Här menar jag att man på samma sätt som för växthuseffekten rimligen borde kunna problematisera frågan utan att icke-troende objektiva människor stönande skall ta sig för pannan och börja mumla om medeltid. Det är på inget vis otvivelaktigt bevisat att slumpen är orsaken till universums tillblivelse men den diskussionen tycks inte få tas på våra objektiva skolor. Jag tycker det är märkligt, vad är man så rädd för. Är man rädd för att människor skall ges möjlighet att komma till andra slutsatser än vad de som anser sig objektiva menar är korrekta? Om det finns överväldigande bevis för att slumpen styrt, liksom många menar att det finns överväldigande bevis för växthuseffekten, så borde det ju inte vara några problem, då borde alla/flertalet bli övertygade om att slumpen styrt... Idag menar man kategoriskt att det inte får ifrågasättas att slumpen styrt. Som sagt, mycket märkligt och i högsta grad kontraproduktivt om man menar att objektivitet skall vara rådande...

För mig personligen finns det ingen konflikt mellan ett universum vars utveckling i stor utsträckning skett genom evolution och en ultimat orsak. Tvärtom ger en ultimat orsak förklaring till ett antal frågor som vetenskapen idag inte har några svar på. Att evolution skulle kunna användas som ett medel i tillblivelseprocessen är naturligtvis självklart. M a o tror jag fullt och fast att evolution varit en viktig del i universums utveckling, men inte orsaken till att utvecklingen kom igång eller att materia uppstod.

Du talar om skapelsemyter, och jag älskar skapelsemyter. Det är verkligen fascinerande att läsa om olika kulturers skapelsemyter och se hur oerhört mycket överlapp de har. Den vetenskapliga skapelsemyten är i grund och botten bara en variant av de otaliga skapelsemyter som finns. Skillnaden är att i de flesta (alla?) andra skapelsemyter så finns det någon orsak till att skapelsen kommer igång. Någon eller något är orsak till att saker börjar ta form. Det är enbart den vetenskapliga skapelsemyten som saknar någon sådan orsak ;)

Allt gott!

Anonym sa...

Jag följer med intresse debatten här, men jag är inne i en intensiv period på mitt jobb, så jag har inte tid att sitta och skriva så många inlägg.

Bara en reflexion: Den stora debatten om religiösa friskolor handlar inte om kreationism eller att man förmedlar en syn som inte är vetenskaplig. I stället är det den politiskt-ideologiska skolningen som är på tapeten, dvs. det som på politikerspråk brukar kallas värdegrund.

Värdegrund handlar ju om politiska och ideologiska ställningstaganden snarare än om vetenskap och förnuft. Hur skolans och samhällets värdegrund ser ut kan variera i tid och rum, och man kan ifrågasätta om det finns en universell och allmängiltig värdegrund.

Här uppfattar jag att Folkpartiet har väldigt stora problem. Man har under det senaste decenniet t.ex. börjat röra sig långt från en traditionell kristen syn på familj, äktenskap och sexualitet. Jag har också fått intrycket att man vill förbjuda skolan att förmedla synsätt som strider mot Folkpartiets uppfattning i sådana värdegrundsfrågor. I det avseendet är man alltså mot pluralism i samhället och i skolan.

I stället vill man genom en politiskt styrd enhetsskola aktivt manipulera elevernas attityd i grundläggande frågor om familj och sexualitet. Här har fp precis samma intoleranta och totalitaristiska hållning som Vänsterpartiet.

Jag uppfattar alltså att det snarast är här som skon klämmer, om uttrycker tillåts, och inte i frågan om synen på naturvetenskapen och skapelsen.

Tuve sa...

Johannes
Tack för ditt inpass! Jag instämmer helt med dig. Som jag försökt förmedla så baseras min hållning i den här frågan mer på magkänsla än på grundligt genomtänkta argument. Jag är därför tacksam över att du så enkelt och konkret kan formulera detta på det sätt som du gjort!

Allt gott!

JimmyH sa...

Det är precis det jag menar, att alla syner på universums tillkomst, universums levnadslopp och t ex människan potentiella undergång(Se: växthuseffekt ;)) bör förmedlas i skolan idag. Jag är inte 110% insatt i de allra senaste tilläggen i folkpartiets skolpolitik men jag kan med all säkerhet säga att om det vore som "Johannes" beskriver det så är det mycket bekymmersamt, speciellt för mig som liberal och framtida folkpartist.
Den liberala värdegrunden har ingenting som helst att göra med skapelseteorier till att börja med. Det är endast den kristna högern(där de liberala inte ingår) och anti-religiösa vänstern som ser till den fråga. En grundläggande liberal ståndpunkt är som sagt religionsfrihet, det är inte en slump att båda idéerna växte fram vid samma tillfälle i Frankrike.

Jag förstår verkligen inte vart grunderna gällande folkpartiets utrensning av oliktänkande inom utbildning? Och därtill så måste jag även få kritisera er för en viss dubbelmoral, eller åtminstone dubbelmoral.
Att kritisera folkpartiet för någonting som, åtminstone inte vad jag är medveten om, inte har några egentliga grunder utan är en extrem misstolkning utav den senaste tidens reformer håller inte riktigt i detta fall.
Varför inte?
Helt enkelt därför att ni själv förespråkar religiösa friskolor. Återigen, en religiös friskola skulle tveklöst lägga vikten på den religion som de förespråkar och bilda barn & ungdomar efter dess morallagar.
Detta skulle göra övriga världssyner fullkomligen obsoleta ur både den unges och skolans egen synpunkt, vilket är vad ni kritiserar folkpartiet för att försöka med nu?

Nu blev mina två paragrafer smått osammanhängande, men de berör ändå samma ämne och är menade som två svar. Ni får ursäkta.

MvH Jimmy

Tuve sa...

JimmyH
Jag är tacksam att du tagit dig tid att försöka sprida lite ljus över mina fördunklade uppfattningar. Jag läser vad du skriver men blir inte övertygad.

Ha en trevlig helg!

Allt gott!

Z sa...

Oj, så många kommentarer, har inte orkat läsa igenom dem, men jag håller alltså helt med i din ståndpunkt, Tuve. Kd och folkpartiet kan inte samregera: Redan vid valet för två år sedan påpekade Torbjörn Tännsjö problemen med just detta.

Bättre då med miljöpartiet än med Fp.

Anonym sa...

Ja många kommentarer är det..får sådana folkpartister om Birgitta Ohlsson regera så ligger vi risigt till samtidigt som partiledare Björklund är en vettig person, och det ändå är Folkpartiet som har störst trovärdighet och har fokuserat på skolpolitiken som ligger mig varmt om hjärtat. Det ligger något i kritiken av Folkpartiet helt klart, men jag tror inte att det blir bättre med Miljöpartiet...däremot ska nog alliansen försöka vinna över miljöpartiet på sin sida inför nästa val, annars blir det tufft.

För övrigt har jag svårt att se hur man som kristen kan rösta på Sverigedemokraterna. Abortfrågan är viktig, men det viktigaste är inte att ändra lagstiftningen utan att ändra folks moraliska uppfattning; om fler inser att livet börjar vid konceptionen lär aborterna bli färre utan att lagstiftningen ändras. Och det är det som räknas.