fredag 2 oktober 2009

Hycklaren Hägglunds resonemang haltar

Jag kan inte låta bli att reagera på Hägglunds hyckleri i en insändare i Dagen. Jag tycker att det som Hägglund för fram är mycket bra och jag skulle skriva under på det om det återspeglades i den politik som förs. När det gäller det absolut viktigaste, människans unika och okränkbara värde, så är detta bara tomma ord utan något innehåll! Hägglund skriver:
"'Kristdemokrati är demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund.' [...] Vi talar om människans unika och okränkbara värde."

Så länge som kristdemokrati inte på ett absolut sätt ställer sig upp för alla människors okränkbara värde, och då framförallt de mest försvarslösa människorna i vardande, så framstår detta uttalande enbart som ett hån och tomma ord. Kristdemokraterna talar inte om det ofödda människobarnets unika och okränkbara värde, än mindre försöker de försvara det! Eller menar Hägglund att de människor som nu är födda inte var människor i vardande då de låg i sina mödrars magar, så att deras liv inte var okränkbara då?

Hur har kristdemokratin kunnat gå så vilse på de viktigaste punkterna när det egentligen är så oerhört enkelt? It beats me!

Allt gott!

19 kommentarer:

Anonym sa...

Skulle vara intressant att få läsa vad du skulle göra i frågan om du var socialminister.
Och dessutom undrar jag över vem annan än Mästaren kan ta sig rätt att kalla andra för hycklare?

Anonym sa...

Du är en farlig, odemokratiska fundamentalist som helt fastnat i ett religiöst resonemang utan förankring i verkligheten.

Jag är inte troende, inte heller kristdemokrat. Dock vet jag att en av trons grundstenar är att människan inte äger rätten att döma......

Tuve sa...

Välkommen anonym
Jag hade inte blivit socialminister eftersom jag inte är villig att kompromissa i fråga om människans okränkbarhet, från konception till naturlig död!

När Hägglund säger att Kristdemokratin skall vara byggd på kristen människosyn och värdegrund och att den skall tala om människans unika och okränkbara värde så tolkar jag det som att kristdemokratin skall 1) göra mer än att bara tala om människans okränkbara värde och att 2) detta mer måste innebära ett absolut försvar av människans okränkbara värde! Jag hör mycket lite tal om de ofödda människornas okränkbara värde och jag ser än mindre försvar av deras liv från kristdemokraternas sida och om möjligt än mindre från Hägglunds sida! Om den kristna människosynen och värdegrunden inte innebär att man som kristdemokrat i politiken försvarar den ofödda människans okränkbara rätt till sitt liv så menar jag att man övergivit det kristna i värdegrunden och människosynen... Och då kan man ju lika gärna kalla sig demokrat eller vad man vill, men det finns inte längre någon mening med att kalla sig kristdemokrat, eftersom man övergivit det kristna...

En hycklare är någon som inte lever efter den moral och de standarder man själv argumenterar för att alla ska leva efter.

Jag menar att det är hyckleri att hävda det han gör samtidigt som den realpolitiska agendan säger något helt annat.

Jag förstår inte riktigt varför endast Mästaren skulle ha rätt att tala sanning? Är någon en hycklare så kan det ibland vara vår skyldighet att tala om det, så att h*n får chansen att omvända sig! Jag hoppas Hägglund och alla andra hycklande kristdemokrater läser detta och omvänder sig!

Allt gott!

Tuve sa...

Välkommen Anonym 2
Känner du till begreppet ad hominem?

Vad gäller din övertygelse om troendes rätt att döma så gäller det den eviga domen. Vi är dock fria att tala sanning, oavsett om du gillar det eller ej, och det menar jag att jag gör...

Du får gärna motivera varför det är farligt, odemokratiskt, fundamentalistiskt och utan förankring i verkligheten att försvara den ofödda människans okränkbara rätt till sitt liv?

Allt gott!

Lachen sa...

Politiker måste vara pragmatiska. Det viktiga måste vara hur man ska få ner antalet aborter. Det verkar som fler än kristna börjar inse vad abort är. Plakat med blodiga foster gillar jag inte alls. Det ger intrycket att bara fanatiker är mot abort och lämnar över hela spelplanen åt RFSU och andra abortliberaler.

Tuve sa...

Lachen
Man kan vara pragmatisk utan att ge avkall på tydlighet om vad som är målet. Det är klart att det i den rådande situationen är ett delmål att minska aborterna. Men ingenting, absolut ingenting, motsäger att kristdemokratin kan sträva mot detta delmål samtidigt som man är absolut tydlig med vad varje abort är, nämligen determinerandet av ett mänskligt liv och något som står i absolut motsättning mot det som Hägglund menar skall ligga till grund för Kristdemokratin!

Jag gillar inte heller blodiga foster, vare sig som metod mot fler blogdiga foster eller som ett medel i kvinnors "frihetskamp"... Det är helt enkelt vedervärdigt och bestialiskt!

Allt gott!

pelle sa...

Inte undra på att kyrkan tappar medlemmar och det troende blir färre,fundamentalisterna tar ju över och trycker undan alla andra,Det tragiska är att det gör detta med Bibeln som svärd... Den gud jag tror på jobbar inte så, I den bibel jag läser så står det inte så, nä vakan upp innan du är förlorad........

Tuve sa...

Välkommen Pelle
Jag är inte bibelfundamentalist. Faktum är att jag rätt ofta argumenterar emot bibelfundamentalister. De ser mig som förlorad för att jag INTE är bibelfundamentalist :)

Oavsett så kanske du också skulle läsa på vad ad-hominem-argumentation innebär...

Det skulle vara väldigt spännande att få veta hur den gud du tror på arbetar och förhåller sig till ofödda barns rätt till sina liv! Berätta det så skall jag ta ställning till om det är jag eller du som behöver vakna upp...

Allt gott!

Johan J sa...

Det är väl lika innehållslöst som kd:s kristen etik. Rena upplysningsreligionen. Det finns ingen kristen etik utan kristna människor.

Bra Tuve! Du har mitt oreserverade stöd i din kritik av Kd:s hycklande!

Tuve sa...

Johan
Tack för din uppmuntran! Responsen var aningens mer aggressiv än vad jag hade befarat, och framförallt mycket mer oreflekterat aggressiv...

Jag uppskattar när folk kritiserar mig, om de framför argument för varför de anser att jag har fel. Då kan man föra ett samtal! Men att bara komma med personangrepp och hårda domar över mig som person känns inte särskilt konstruktivt...

Men, jag har varit med tillräckligt länge för att ha hunnit evolvera fram ett rätt hårt skal, så jag tål en del törnar ;)

Allt gott!

Anonym sa...

Jag ställer mig också undrande till Hägglund. Är hans senaste prat om den vanliga människan kontra kulturradikaler allvarligt menat, eller är det en omsvängning han tvingas göra med ett val som närmar sig och vikande opinionssiffror?

Zoltan sa...

Inför nästa val har vi två faktum:

1) KD byter namn till Kris Demokraterna
2) Svenska Kyrkan byter namn till Svenska f.d. Kyrkan

Hyckleriet är inte begränsat till KD, det är en svensk paradgren. Så oerhört många som kallar sig toleranta, moderna, progressiva är i praktiken intoleranta, omoderna och intellektuellt cementerade.

Hägglund är inte unik. Han har bara blivit "normal"...

Anonym sa...

tack - det räcker inte bara prata - Hägglund måste via att han menar vad han säger genom att göra allt vad han kan för att minska aborterna och därmed bidra till att. Annars kan jag inte rösta på kd.

Tuve sa...

Välkommen anonym 3
Det blir sannerligen inte lätt att avgöra på vad man skall rösta vid det kommande valet. Som tur är finns det ju personröster, och jag vet att det finns kristdemokrater som faktiskt står rakryggade i denna fråga! Det blir väl en personröst på dem som får gälla för min del...

Allt gott!

Johan J sa...

Underbart roligt och bra Zoltan! Hehe!

Johan sa...

Grundproblemet i Sverige är att det är en väldigt liten andel som anser att abort är fel. Det gör att denna lilla grupp har väldigt svårt att påverka varken med eller utan ett abort-kritiskt Kd. Det skulle knappast gå att skapa ett parti som fokuserade på abortkritik och hoppas på att klara 4%-spärren.

De konservativa frikyrkliga, katoliker, ortodoxa och svk utgör inte någon stor andel av svenska befolkningen trist nog.

Att det är ett hyckleri från Kd´s sida är en annan fråga men förståss sant.

minutz3 sa...

Personligen tror jag att vi som faktiskt är emot abort inte syns eller engagerar oss tillräckligt mycket. Av riksdagspartierna är det enbart i Kristdemokraterna man skulle kunna vara det minsta kritisk mot abortpolitiken som förs i Sverige idag.

Sedan tror jag ju förstås att ett problem är att man inte för en saklig debatt om detta, för faktum är ju att vi har rätt ur vetenskaplig synvinkel.

De argument som abortförespråkarna har som är giltiga är ju främst filosofiska, där man kanske kan erkänna att fostret är en människa - men inte en person.

Vilket förstås är ett mycket oroande resonemang.

minutz3 sa...

DN:s analys är väl fortfarande giltig (http://www.dn.se/nyheter/politik/moralliberal-vind-hot-mot-kristdemokrater-1.549236): "Hans våta dröm är förmodligen att den allra mest hårdföra falangen av motståndare mot aborter och homosexuella skulle bryta sig ut och bilda ett eget sektparti. Det skulle öka hans manöverutrymme, men framför allt förändra den externa bilden av partiet."

Lars Flemström sa...

Göran Hägglund har faktiskt inte valt att försvara status quo i abortpolitiken, den abortpolitik som vi har haft sedan 1975, utan han valde att påtvinga svensk abortpolitik på de katolska länder som har en mer restriktiv abortpolitik än Sverige. Detta är kulturkolonialism.

Jag kan inte alls förstå de svenska katoliker, som tycker att man kan ha överseende med detta. Jag undrar vad Hägglunds supporters hade sagt om det omvända varit fallet, t.ex. om Malta hade haft möjlighet att påtvinga Sverige den maltesiska abortpolitiken. Utländsk inblandning i svensk inrikespolitik?

Men Hägglund är en hycklare även på annat sätt, när han skriver om "Ett försvar mot hånfulla kommentarer och nedsättande omdömen baserat på människors sociala ställning eller civilstånd." Skulle vara jättekul om Hägglund kunde ta itu med diskrimineringen av ogifta inom sitt eget parti! Men de är så icke-existerande i kd:s värld, så att Hägglund bara känner till "duonormen", dvs hetro eller homo-par som är gifta eller lever som sambor. Samma sak med föraktfulla kommentarer om människors sociala ställning. I kd:s värld existerar bara höglöneligan. En ensamlevande låginkomsttagare stämplas direkt som en gammal kåkfarare och missbrukare av fördomsfulla kristdemokrater.

HÄGGLUND OCH KD KUNDE ALLTSÅ HA STÄLLT STATUS QUO I ABORTPOLITIKEN SOM VILLKOR FÖR REGERINGSMEDVERKAN. MEN INTE ENS DET VILLE HAN. I STÄLLET SKULLE VILLASKATTEN AVSKAFFAS.

I valet mellan pengarna och livet valde kd pengarna! Vem kom egentligen på att svensk abortpolitik skulle påtvingas katolska länder? Det var radikalfeminister i folkpartiet, så på detta sätt ville tacka det KOMMUNISTISKA Polen, för de s.k. Polenresorna, när sexradikalen Hans Nestius ordnade gruppresor för gravida svenskor, så att de fick abort i Polen - vilket var ett led i tillkomsten av den nuvarande abortlagen i Sverige.