torsdag 22 april 2010

Bibeln som axiom

Som vanligt har jag inte kunnat låta bli att diskutera med bibelfundamentalister (typ Aletheia o Co) då och då. Och som vanligt så strandar diskussionerna på att de anklagar oss katoliker för att inte vara bibeltrogna (och vice versa)... Följaktligen har jag funderat lite på varför det blir så fel. Ofta hamnar man i läget att vi katoliker anklagas för att inte bry oss om vad som står i bibeln, det spelar ingen roll vad vi säger, vi har ändå lämnat det som de ser som fundamentet. Jag tänkte därför skriva ner lite tankar som dessa diskussioner väckt, så får vi se om någon håller med mig...

Skriften är ofelbar enligt oss katoliker, däremot är det mer än lätt att tolka den fel! Särskilt som tolkningar av bibeln liknar ett formellt system, där bibeln kan anses utgöra axiom och tolkningarna teorem. Många tolkningar baserar sig på de ursprungliga axiomen men använder även teorem som axiom för att komma fram till nya teorem. M a o så kanske man drar en slutsats från tolkningen av ett bibelställe och sedan använder man den slutsatsen för att tolka nya/andra bibelställen. Självklart kan det då endast bli en korrekt tolkning i andra ledet om den första tolkningen var korrekt. Det krävs m a o att bibeln och dess tolkningar utgör ett sunt system, vilket i sin tur förutsätter att alla tolkningar i sig är sunda. Läs mer om teorem t ex här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Teorem

För oss katoliker är bibeln den grundläggande samlingen axiom, tillsammans med axiom som att en kvinna som föder ett barn är det barnets moder och andra av naturen (dvs indirekt av Gud) givna sanningar. Utifrån dessa axiom skapar vi teorem, som då de visats sanna (dvs visats vare sig strida med något grundläggande axiom eller något teorem som visats vara sant), kan inlemmas i mängden axiom (genom dogmatisering).

Att vi inte kommer fram till samma slutsats som många protestanter i en mängd tolkningsfrågor beror i stor grad på att vi utgår från olika grundtolkningar som stöd för vidare tolkningar.

Det som jag tror orsakar stor förvirring i debatten är att många protestanter inte tycks erkänna att de tolkar bibeln, sanningen verkar liksom bara uppenbara sig för dem på något magiskt vis. När då en katolik kommer och presenterar en annan tolkning, det må vara en grundläggande tolkning eller en tolkning som i sig beror av andra tolkningar, så kan inte protestanten se det. De ser bara att vår tolkning inte stämmer med det som de tar för givet är Guds intention med Hans Skrift, dvs deras individuella tolkning. De tycks inkapabla att ifrågasätta att deras egna tolkningar skulle vara korrekta och då återstår bara möjligheten att det är vi katoliker som inte är ”bibeltrogna”, eftersom protestanterna per definition är de som är ”bibeltrogna” (enligt deras tradition)… (Jag vet, jag generaliserar något gräsligt! De som inte känner sig träffade bör så klart inte ta åt sig!)

Kan man bara bli ense om att bibeln är en skrift som måste tolkas (all skrift måste tolkas) för att förstås i enlighet med Författarens (Guds) intentioner, så är otroligt mycket vunnet! Då kan man t ex börja diskutera sådant som hur man skall kunna veta vilken tolkning (av deras egna skrifter) som apostlarna förmedlade muntligt (2 Thess 2:15) och var man kan börja leta efter ledtrådar till att förstå apostlarnas förkunnelse på det sätt som de ämnat! Dvs var man kan hitta ledtrådar till att göra korrekta grundtolkningar…

Vi katoliker söker efter grundtolkningarna bland dem som var apostlarnas lärjungar, för att genom deras vittnesbörd få en förbättrad förståelse för vad apostlarna kan ha förmedlat muntligt (2 Thess 2:15) till dem.

Allt gott!

11 kommentarer:

Zoltan sa...

Jag tror att det helt enkelt bara är så, att vad vi katoliker än säger, så är det fel.

Dessutom påstår sig icke-katoliker veta mer om oss, än vad vi själva gör!

Hela situationen är absurd och så nära galenskap man kan komma.

Unknown sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Unknown sa...

Bra inlägg! Modern protestantism dras med många av de svagheter du tar upp.

Anders Gunnarsson sa...

Håller fullständigt med. Förstånd har inget med saken att göra. Jag håller på att explodera. Men å andra sidan är jag van. Gud har givit mig nåden att ha Sveriges främsta antikatolska släkt... :-)

Den Förlorade Sonen sa...

Det mänskliga förnuftet är givet av Gud. Liksom Skriften.
Sola Scriptura leder till dumhet.

Michael G. Helders sa...

Nu finns det ju en uppsjö av saker som katoliker tror och lär- som överhuvudtaget inte finns i Bibeln. Eftersom många av dessa saker överhuvudtaget inte finns i Bibeln- handlar det alltså inte om att tolka Bibeln- utan om det är ok med obibliska läror, eller läror som rakt av strider emot Bibeln.

När du ser de ogudaktigas kätteri, som är den arme av Antikrist, som står i heliga platser i kyrkan. låt dem som ledaren för Judeen i bergen, det vill säga de som är kristna borde bege sig till Bibeln. För Judeen är Kristenheten, och bergen är skrifterna av profeterna och apostlerna, eftersom det är skrivit: "Den stad han har grundat står på de heliga bergen." Varför önskar alla kristna i denna tid att ställa sig över Skriften? Eftersom detta är en period av kätteri, de kyrkor som har innehav av kätteri har inge några bevis för sann kristendom eller någon tillflykt för kristna som önskar veta sanningen i tron i de gudomliga skrifterna.
Tidigare visade vi många sätt på vad som är Kristi kyrka, och vad som är hedendom. Nu finns för alla dem som önskar veta vilken är den sanna Kristi kyrkan inget annat sätt att veta utom genom Bibeln. Varför? Eftersom kätteri har allting precis som kyrka. Hur skall alla då som vill veta vilken som är den sanna Kristi kyrkan, och veta det mitt i denna stora förvirring som följer av denna likhet, men undantag endast genom Bibeln? Herren vet att det skulle bli en så stor sammanblanding av dessa saker i de sista dagarna, att han befaller att de kristna som vill vinna fasthet i den sanna tron bör inte ha sin tillflykt till något annat än Bibeln. Annars, om de ser att andra saker kommer de att bli förolämpade och förgås, eftersom de inte vet vilka som är den sanna kyrkan, och som resultat kommer de att falla i styggelse av ödslighet som står i de heliga platserna i kyrkan."(Traditionally ascribed to St. John Chrysostom, glossa ordinaria 49th Homily, on Mat. 24)

Michael G. Helders sa...

Del två var alltså ett citat av St. John Chrysostom (347–407) - ärkesbiskopen av Konstantinopol.

Tuve sa...

Välkommen Michael
"Nu finns det ju en uppsjö av saker som katoliker tror och lär- som överhuvudtaget inte finns i Bibeln. Eftersom många av dessa saker överhuvudtaget inte finns i Bibeln- handlar det alltså inte om att tolka Bibeln- "
Du har uppenbarligen inte läst och förstått, möjligen läst men inte förstått!

Visst finns det saker som är sanna som inte står i bibeln. Naturens lagar är Sanna, trots att de inte står i bibeln. Allt som är sant står inte i bibeln, även om allt som står i bibeln är sant!

Varje trogen katolik instämmer för övrigt i vad katoliken Johannes Chrysostomos predikade. Visst skall och måste vi hålla oss till bibeln. Men inte alla tolkningar av bibeln återspeglar Guds sanning...

Det är där skon klämmer, det räcker inte med att läsa, man måste förstå, dvs tolka, det rätt också (jmf med eunicken från Etiopien).

Allt gott!

Anders Gunnarsson sa...

Tuve. Nu börjar jag ge upp. Efter veckor av bloggande på alethiea och erevna så infinner sig en viss matthet. Men jag skulle gärna vilja tal mer med dig om en sak. Din blogg är fantastisk, kanske kan vi göra den fantastiskare... Maila mig gärna på salve.pharmanex@gmail.com och skriv gärna tel.nr så kan vi väl höras vidare...

omorphia sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Hulda sa...

Jag trodde du redan hade exploderat, då när du konverterade till RKK