fredag 11 mars 2011

Bloggfasta

Mediefasta är (nog) den mest effektiva fastan.

Ska trappa ner rätt rejält under fastan. Dels för att jag behöver det och dels för att andra människor behöver det, speciellt kankse ni läsare... :-)

Kommenterar lite och återkommer kanske med små instick, annars blir det mest radiotystnad med avseende på nya blogginlägg...

46 kommentarer:

Christian sa...

Som sagt tala är AG men tiga är Au... :-)

Katarina sa...

Jag hade också tänkt göra likadant som du, Annorzzz... Men jag har redan misslyckats i mina föresatser. Här har jag visserligen inte skrivit något sedan före Askonsdagen, om jag minns rätt, men däremot har jag varit ganska flitig med att klicka på tangentbordet på annat håll på nätet. Du vet nog var, gissar jag ;)

Fast självklart önskar jag dig lycka till! =)

Anonym sa...

Självklart skall vi mediefasta under fastan! Gott Anders! Gör gärna ett litet paradoxalt upprop om det på bloggen...

Den Förlorade Sonen sa...

En god idé som jag gärna hakar på.

Bättre att göra bot här på jorden än i skärselden.

Sanct Clemens sa...

Jag fastar helt ifrån internet i fastan. Mer behöver jag inte fasta ifrån för jag är redan den ödmjukaste och perfektaste + att jag aldrig skryter om mina förtjänster...

Allt gott / Richard

LgS sa...

Om man blir så upptagen med bön och annat fromt under fastan så att man inte hinner med aktiviteter på Internet, då förstår jag vitsen. Annars fattar jag inte alls meningen med bloggfasta och liknande.

Anders Gunnarsson sa...

LgS

Jag fastar bara lite grann ifrån internet i fastan. Så att jag inte kan förhäva mig och bli så övermodig som Rickard. :-) Han menar sig vara perfekt. Jag tror bara att jag är äckligt nära.

Det är svårt att vara ödmjukare än så, när man är nästan perfekt...

Allt gott i fastan och i festen (typ imorgon)!

Den Förlorade Sonen sa...

"det är inte lätt att va' ödmjuk när man är lika felfri som jag.." en gammal låt från 80-talet.

Demonen kan fejka ödmjukhet men inte lydnad.....något att tänka på i fastetid.

Anders Gunnarsson sa...

DFS

:-)

LgS sa...

Jag menar bara att det du skriver i bloggen är bra och något du tjänar Gud med. Möjligtvis kan det vara läge att vara tyst och lyssna mer till Gud under fastan för att sedan ge sig ut och fightas igen efter påsk. Finns ingen anledning att ha dåligt samvete för att man är ute mycket på nätet om det är vettiga saker man pysslar med och det inte tar bort tiden för viktigare saker.

sa...

Vadå fasta? Äter ni inte grönsaker och fisk? Om det är fasta så finns det dom som fastar hela livet. :)

Dessutom är det obibliskt. Ingen av apostlarna fastade före påsk.

Dessutom firar kristna påsk på fel dag.

Dessutom är påsk bara en kväll.

Dessutom skall man efter påskkvällen äta osyrat bröd i sju dagar.

Med mycket vänliga hälsningar!

Anders Gunnarsson sa...Tack för omtanken. Fasta betyder dock i KK att avstå!

Eftersom jag dock inte tror på din bibeltolkningsmetodik för 5 öre; så misstänker jag att din fastetolkning också kan helt missa målet. Och det är ju väldigt synd...

Allt gott

sa...

Annorzzz: "Eftersom jag dock inte tror på din bibeltolkningsmetodik för 5 öre; så misstänker jag att din fastetolkning också kan helt missa målet. Och det är ju väldigt synd..."

- Ha, ha, ha! Din vederläggning av mina påståenden höll inte för 1 öre. Om katolsk tro är den sanna judendomen, varför följer ni inte judendomens Skrifter och firar de osyrade brödens högtid genom att inte äta några jästa produkter?

Om det är judendom ni praktiserar, så ät en god måltid den 14 nissan och bryt bröd och drick vin till minne av Messias död, det är Herrens påsk. Men det verkar som om ni hittat på en egen religion. Vet ni inte att det är förbjudet? :(

hilaron sa...

SÅ: Frågan är väl vem som hittat på en egen religion... De som håller fast vid vad apostlarna lärt ända sedan första århundradet eller en pseudojudaiserande rörelse bestående av hedningar som uppstod på 1900- eller 2000-talet? Vet du inte att det mosaiska förbundet är upphävt, avskaffat, tomt på frälsning? Vet du inte att det Nya Förbundet är i Jesus Kristus och att den som befinns vara utanför Honom, utan tro på Honom, ska stå där tomhänt och fly från den Rättvise Domaren? Jag skulle bäva inför att sätta min frälsning i händerna på mitt eget förnuft...

Jag hoppas verkligen att du inser att du inte är stadd på rätt väg och söker dig till den fasta klippan och Arken, så att du inte sveps med i syndafloden när domen kommer.

sa...

hilaron: "Vet du inte att det Nya Förbundet är i Jesus Kristus och att den som befinns vara utanför Honom, utan tro på Honom, ska stå där tomhänt och fly från den Rättvise Domaren? Jag skulle bäva inför att sätta min frälsning i händerna på mitt eget förnuft..."

- Jo, jag förtröstar av hela mitt hjärta på det nya förbundet genom Messias, men hur kan det stå i motsattsförhållande till att lyda den Eviges Ord?

Att äta en måltid till minne av den påskmåltid som Jeshua och hans lärjungar kan väl inte vara att "sätta min frälsning i händerna på mitt förnuft".

Jeshua sade att var gång ni äter av detta bröd (det mellersta osyrade brödet av de tre) och drick den bägaren (den tredje) så förkunnar ni min död. Gör detta till minne av mig. Det brödet och den bägaren äter och dricker man bara en gång per år, den 14 nissan (aviv i Moseböckerna).

Om det är någon som handlar efter eget förnuft, så är det de som förändrat Herrens befallning när det gäller påsken, både datum och innehåll. Så är det, min vän! :)

hilaron sa...

SÅ: Vad skulle stå i motsats till att lyda den Eviges Ord?

Jesus säger "Mitt kött är sann föda, mitt blod är sann dryck." (jfr. Joh 6) Det är helt uppenbart att Jesus inte talar "symboliskt" i detta avsnitt. Jesus säger strax innan det: "om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet." Hur kan ni säga er äga livet om ni inte äter Människosonens kött eller dricker Hans blod? Är inte det att sätta sig i motsättning till att lyda den Eviges Ord: Jesus Kristus?

Och jo, vi firar påsk 14 Nisan, enligt dekret från konciliet i Nicea. Frågan är hur man beräknar när 14 Nisan infaller...

Oavsett, tycker jag sådana här diskussioner är tämligen meningslösa. Den judaistiska sekten fördömdes redan på konciliet i Jerusalem, som finns beskrivet i Apostlagärningarna, det är bara synd om dem som faller offer för sådana idéer...

sa...

Hilaron: "Och jo, vi firar påsk 14 Nisan, enligt dekret från konciliet i Nicea. Frågan är hur man beräknar när 14 Nisan infaller..."

- Du avslöjar din okunnighet, min vän. Den kristna påsken beräknas utifrån en helt annan kalender än den biblisk/judiska om första söndagen efter nymåne efter vårdagjämningen skulle infalla den 14 nissan, så är det en ren tillfällighet. I den bibliska kalendern blir det ny månad när det blir nymåne, mycket logiskt.

Det man bestämde i Nicaea var att inte fira den samtidigt som de fördömda judarna.

hilaron sa...

Ja, min okunnighet är stor, det är jag villig att erkänna. Men vad det har att göra med huruvida man ska lita på Kyrkan eller på en pseudojudaiserande sekt bestående av hedningar som uppstått i modern tid förstår jag inte riktigt.

Om man inte tror kommer man bli fördömd, det gäller både jude och grek. Så nej, de otroende judarna kan inte vinna frälsning utan omvändelse till Jesus Kristus och till Guds Uppenbarelse.

Anders Gunnarsson sa...

Hilaron

På flera sätt håller jag med (t.ex. pseudojudaiserande sekt), men den judiska tron är redan svar på Guds uppenbarelse i det gamla förbundet (lk169 och se Rom 5:9)!

Allt gott

hilaron sa...

Anders: Den judiska tron var i grunden tron på Messias ankomst. Då de vägrar erkänna Messias kan man inte säga att det är ett svar på Guds Uppenbarelse. Läs exempelvis Joh 8 eller Apg 2. De judar som trodde lever givetvis vidare i löftet, som Jungfru Maria, hl. Petrus, hl. Paulus, hl. Johannes Döparen osv.

Den enda israelitiska tron som lever kvar idag är den katolska tron. Den fariseiska rabbinismen är bara ett försök att förneka Messias ankomst och har inte särskilt mycket med den antika israelitiska tron att göra, som hade sitt centrum i templet som förgördes för snart 2000 år sedan.

Anders Gunnarsson sa...

Hilaron

Vi återkommer tämligen ofta till detta om överexklusiv tolkning av KK och en betoning på i detta fallet "judarnas förstockelse" osv!

Menar du att Gud att modern judendom inte har lagen, förbunden (adamitiska, noakitiska och abrahamitiska har alla, men Jakobitiska, Mosaiska och Daviditiska är specifikt judiska), liturgin, löftena och Messias!

KKK (840): "Då man för övrigt ser på framtiden strävar det Gamla förbundets folk och Guds nya folk fram mot likartade mål: de väntar på Messias ankomst (eller återkomst). Men på den ena sidan väntar man på den korsfäste och uppståndne Messias återkomst, han som erkänns som Herre och Guds Son, på den andra väntar man på Messias ankomst vid tidens slut – och dennes drag är inte kända. Det är en väntan som också innebär okunnighet om eller missförstånd av Kristus Jesus."

Kan Gud upphäva sina gåvor? Hur ser en tvättäkta traditionalist på Rom 9 och 11 (”Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse”)? Är uppriktigt intresserad hur ni resonerar, då det tycks (i a f chimärt) motsäga de nya katekeserna och påvens syn?!?

hilaron sa...

Anders: Jag vet inte om vi diskuterat judarna specifikt. Men hur menar du att man kan ha en "överexklusiv" tolkning av katolska Kyrkan? Kan man betona Jesus "för mycket"? Kan man vilja "för mycket" att alla människor kommer till frälsningen, vilket de endast kan vara säkra på om de omvänder sig till Jesus Kristus och tillhör Hans Kyrka och lever enligt alla Hans bud? Jag förstår inte. Det finns inget annat namn under himlen som kan rädda oss, som Paulus säger.

Ja, jag menar att de fariseiska rabbinerna inte har ett frälsande löfte om Messias i sitt nuvarande tillstånd, är det konstigt? Finns det någon annan Messias än Jesus, menar du?

Det mosaiska förbundet är redan uppfyllt för längesedan, det finns inget i det förbundet som säger att judarna ska inneha Israel i all evighet. De mosaiska reglerna är därtill helt avskaffade och bär ingen frälsande kraft, den israeliska offerkulten har sedan länge slocknat och ersatts av Jesu Eviga Offer osv. Eller menar du att Paulus hade fel när han förmanade Petrus?

De abrahamitiska och davidiska förbunden lever vidare i katolska Kyrkan genom det Nya Förbundet och ingen annanstans. Gud upphäver inga gåvor och upphäver inte sin kallelse, men vad har det att göra med om de som har fått gåvan och kallelsen vägrar lyda? Judarna är kallade att inträda i det Nya Förbundet och därmed följa vägen dit Lagen och Profeterna leder, därmed vara trogna de gamla förbunden, som pekar på det Nya. Den kallelsen är inte återtagen och gåvan är inte heller återtagen, vi har Lagen och Profeterna kvar.

Israel finns kvar i Kyrkan, de judar som var trogna förbunden var ju de första som levde i det Nya Förbundet. Så jag förstår inte dessa anklagelser om att den traditionella katolska läran som alltid och överallt bekänts skulle innebära att Gud skulle ha övergivit sina löften...

Om du verkligen menar att judarna skulle ha ett eget förbund med Gud som skulle bära frälsningskraft i sig, så ber jag dig omvända dig. En sådan uppfattning står i strid mot hela Kyrkans lära. Det finns inget annat namn...

Allt gott!

hilaron sa...

Låt mig citera en bindande lära från konciliet i Florens:

"[The Catholic Church] firmly believes, professes and teaches that the legal prescriptions of the old Testament or the Mosaic law, which are divided into ceremonies, holy sacrifices and sacraments, because they were instituted to signify something in the future, although they were adequate for the divine cult of that age, once our lord Jesus Christ who was signified by them had come, came to an end and the sacraments of the new Testament had their beginning. Whoever, after the passion, places his hope in the legal prescriptions and submits himself to them as necessary for salvation and as if faith in Christ without them could not save, sins mortally. It does not deny that from Christ's passion until the promulgation of the gospel they could have been retained, provided they were in no way believed to be necessary for salvation. But it asserts that after the promulgation of the gospel they cannot be observed without loss of eternal salvation. Therefore it denounces all who after that time observe circumcision, the sabbath and other legal prescriptions as strangers to the faith of Christ and unable to share in eternal salvation, unless they recoil at some time from these errors. Therefore it strictly orders all who glory in the name of Christian, not to practice circumcision either before or after baptism, since whether or not they place their hope in it, it cannot possibly be observed without loss of eternal salvation."

Detta läser jag som en strikt och ofelbar lära (baserat på orden "firmly believes, professes and teaches").

Allt gott!
David

Anders Gunnarsson sa...

Hilaron

Man kan naturligtvis inte betona Jesus "för mycket" eller kopplingen till Hans Kyrka i fullhet! Där är vi fullständigt överens!

H: Ja, jag menar att de fariseiska rabbinerna inte har ett frälsande löfte om Messias i sitt nuvarande tillstånd.

AG: OK, men med ditt resonemang verkar det som om KKK lär emot traditionen... Tror du det? Och hur ser du på Rom 9-11?

Allt gott

sa...

Hilaron: "Jesus säger "Mitt kött är sann föda, mitt blod är sann dryck." (jfr. Joh 6) Det är helt uppenbart att Jesus inte talar "symboliskt" i detta avsnitt."

- Det är förbjudet i Guds lag att äta människokött och dricka blod. Jesus kan inte ha menat det eftersom det inte är kosher.

Hilaron: "Ja, min okunnighet är stor, det är jag villig att erkänna. Men vad det har att göra med huruvida man ska lita på Kyrkan eller på en pseudojudaiserande sekt bestående av hedningar som uppstått i modern tid förstår jag inte riktigt.

Om man inte tror kommer man bli fördömd, det gäller både jude och grek. Så nej, de otroende judarna kan inte vinna frälsning utan omvändelse till Jesus Kristus och till Guds Uppenbarelse."

- Om nu din okunnighet är stor på detta område, så kan du kanske lyssna på det lilla jag förstått när det gäller juden och de goda nyheterna om Messias.

Jag tror inte heller att det finns någon annan medlare mellan Gud och människor än Jeshua (Jesus). Men han är i första hand den utlovade Messias för judarna, eftersom hedningar inte har fått några löften om en Messias speciellt till dem.

Hillaron, du kan inte hjälpa att du ärvt ett tänkesätt där man ser det fysiska Israels löften som upphävda och överförda på Jeshuas församling som ni kallar kyrkan, men det är inte det Paulus lär. Han säger i Rom 11:12-13:

"Jag frågar nu: Inte har de [det judiska folket] väl snubblat för att de skulle falla? Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att detta skulle väcka deras [judarnas] avund. Och om deras [judarnas] fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer skall då inte deras [judarnas] fulla antal [pleroma=fullhet] vara det?"

Israel snubblade [förkastade Messias] inte för att de skulle vara förkastade av Gud, utan för att hedningarna som inte har en förbundsrelation skulle kunna ta emot erbjudandet om räddning. Genom Messias har alltså vi icke-judar kommit nära och fått del av förbunden och dess löfte. (Ef. 2:12-13. Det lär rabbi Shaul, även kallad Paulus. ;)

Har då kyrkan gjort det som Paulus önskade? Har då kyrkan uppväckt judarnas avund under historien? Du får själv svara på den frågan.

sa...

Hilaron: "But it asserts that after the promulgation of the gospel they cannot be observed without loss of eternal salvation. Therefore it denounces all who after that time observe circumcision, the sabbath and other legal prescriptions as strangers to the faith of Christ and unable to share in eternal salvation, unless they recoil at some time from these errors."

- Hur ser du på att Paulus offrade i Templet i Jerusalem? Apg 24:17 Han omskar också Timoteus, miste Paulus och Timoteus sin eviga frälsning?

hilaron sa...

Anders: "Det är inte så att Guds ord har visat sig felaktigt, ty Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn." (Rom 9:6-7)

Jag vet inte vilka passager i KKK du hänvisar till, själv har jag inte stött på något ställe där de hävdar att den mosaiska lagen skulle vara i kraft än.

SÅ: Att jag själv inte har jättestora kunskaper i förbundsteologi innebär inte att jag kommer lyssna på dig. Du förnekar att Jesus är Gud och du förnekar Hans Kyrka, varför ska jag lita på en sådan person när denne uttalar sig i teologiska frågor? Finns ingen grund för detta. Jag hör apostlarnas efterträdare, och därigenom Jesus.

Angående Paulus offer, vet jag inte redigt vad du menar. I Douay-Rheims står det "Now after many years, I came to bring alms to my nation, and offerings, and vows." Det behöver inte nödvändigtvis betyda att han offrade i templet, inte heller att han renat sig vilket nästa vers beskriver...

Angående Timotheos omskärelse skriver S:t Augustinus:

"To the Jew, says he, (1 Corinthians ix. 20.) I became a Jew, that I might gain the Jews. If he refused to circumcise Titus, in order to vindicate the Christian's independence of the Mosaic ceremonies; he now submits to the observance of them, to shew there is nothing of itself bad in them, and that they might without crime be practised, till time by degrees had abolished them. (St. Augustine, ep. lxxxii. ad S. Hieronymum)" Obligatoriet var borta redan då, men det var fortfarande lagligt att följa ceremonierna, vilket Florens också säger:

"It does not deny that from Christ's passion until the promulgation of the gospel they could have been retained, provided they were in no way believed to be necessary for salvation." vilket då är applicerbart på Paulus och Timotheos. Paulus trodde ju knappast att det var nödvändigt för Timotheos frälsning att han skulle bli omskuren.

sa...

Hilaron: "Att jag själv inte har jättestora kunskaper i förbundsteologi innebär inte att jag kommer lyssna på dig. Du förnekar att Jesus är Gud och du förnekar Hans Kyrka, varför ska jag lita på en sådan person när denne uttalar sig i teologiska frågor? Finns ingen grund för detta. Jag hör apostlarnas efterträdare, och därigenom Jesus."

- Kristologi och Israels förbund är två olika saker, men om du hellre vill lyssna till apostlarnas efterträdare än till apostlarna själva, så är det ditt val. Men ad fontes är bättre. :)

"Angående Paulus offer, vet jag inte redigt vad du menar. I Douay-Rheims står det "Now after many years, I came to bring alms to my nation, and offerings, and vows." Det behöver inte nödvändigtvis betyda att han offrade i templet, inte heller att han renat sig vilket nästa vers beskriver..."

- Jasså, det behöver inte betyda det som han säger att han gör. Det var en något märklig exeges.

Jag tror däremot att Paulus gör exakt det som det står att han gör. Det ser vi dessutom från Apg 21 där Paulus för att dementera att han lär judarna i diasporan att av falla från Mose, bekostar de offer som krävs för dessa mäns nasirlöften. I offren för nasirskap ingår syndoffer. Chockerande för dig, men inte för Paulus.

RKK behöver gradera upp sin förbundsförståelse, så att den kan inkludera Paulus handlingar.

Tycker du att kyrkan väckt judarnas avund under historiens lopp?

hilaron sa...

SÅ: Ad fontes brukar oftast vara en eufemism för "ad me" (till mig själv). Apostlarnas efterträdare hörde apostlarna, så det finns givetvis ingen motsättning däremellan.

"Offerings" kan betyda mer saker än enbart offer, men OK, i ljuset av vad S:t Augustinus och konciliet i Florens säger så var det ju inte förbjudet vid den tidpunkten att följa mosaisk lag (om man inte lade någon frälsningsvikt vid de mosaiska reglerna, vilket Paulus tydligt inte gjorde), eftersom Apg var innan promulgeringen av evangeliet, apostolisk uppenbarelse var inte avslutad osv. Vad det har med huruvida det är tillåtet nu att göra förstår jag inte riktigt...

Jag tror inte att Kyrkan alls behöver uppdatera någonting, det är ju tydligt att det går att förena Pauli handlingar med Kyrkans lära, eftersom detta var innan det blev förbjudet att följa mosaisk lag, så länge som man inte la någon frälsningsvikt vid dessa handlingar. Och det är ju uppenbart att Paulus inte gör...

Ja, Kyrkan har väckt judarnas avund genom historien, vilket visas bl.a. på hur deras hädiska Talmud författades som ett rent angrepp på Jesus Kristus och kristen tro. Kyrkan har också fått många judiska konvertiter genom historien. Inte minst bör väl nämnas hl. Teresa Benedicta av Korset.

Vi kan ju också väcka minnet av vad Isaac Herzog, huvudrabbin av Jerusalem, skrev till Pius XII efter Andra världskriget: "The people of Israel will never forget what His Holiness and his illustrious delegates, inspired by the eternal principles of religion which form the very foundations of true civilization, are doing for us unfortunate brothers and sisters in the most tragic hour of our history, which is living proof of divine Providence in this world." och Israel Zolli, huvudrabbin av Rom, skrev liknande saker: "What the Vatican did will be indelibly and eternally engraved in our hearts. ... Priests and even high prelates did things that will forever be an honor to Catholicism."

Anders Gunnarsson sa...

Hilaron

Jag menar inte att den mosaiska cermoniallagen är i kraft. Men utifrån katekesen 674 och Rom 11, sp v 12, 25ff så verkar Gud fortfarande med det gamla olivträdet;

"En del av israeliterna är förstockade och skall förbli det tills hedningarna i fullt antal har nått målet. Men då skall hela Israel bli räddat, ... Ser man till evangeliet är de Guds fiender, för er skull. Ser man till utkorelsen är de hans älskade, för fädernas skull. Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse."

Det är i Kristus allt kommer ske och det judiska folkets öde verkar hänga ihop med Kristi 2:a tillkommelse (v12, 15)!

Hur ser du på det?

hilaron sa...

Anders: Ja, det judiska folket har en del i sluttiden. Det finns ju olika teorier om vem Anti-Krist kommer vara, därav är en att han kommer vara av judisk ätt och följa den mosaiska lagen, återetablera templet och där införa en tillbedjan av sig själv. En annan teori är att han kommer installera sig i Peterskyrkan. Osv. Jag kommer inte ihåg vilken som anses troligare. Och jag kan inte åminna mig hur detta med judarnas omvändelse kommer ta sig uttryck exakt i de eskatologiska teologernas verk.

Allt gott!

Anders Gunnarsson sa...

Hilaron

Hur ser du på Rom 9-11! Eller hur ser traditionelister på det. Ge gärna någon bra länk. Jag tycker frågan är synnerligen intressant, och menar att dispentionalismen är ute på extremt hal is (som i så mycket annat), men vet inte så mycket om hur KK resonerat här...

Allt Gott

hilaron sa...

Jag har ingen bra egen läsning av Rom 9-11, men så här i all hast är ju Haydock's Bible Commentary alltid bra. Aktuella kapitel börjar här: http://haydock1859.tripod.com/id153.html

Jag kan kolla runt lite mer framöver, men måste få lite studerat idag, har tenta på lördag.

Allt gott!
David

Anders Gunnarsson sa...

Hilaron

Det kan vänta... (fram till påsk om du vill)! Frågan är i a f intressant!

Allt Gott och lycka till.

PS! Matematiska problem är som tron. När man fastnar och bearbetar något, så växer man i förståelse och när man klarar se lösningen, så växer självkänslan och världen (även den andliga) blir större och mer fantastisk! DS!

sa...

Hilaron: "Jag tror inte att Kyrkan alls behöver uppdatera någonting, det är ju tydligt att det går att förena Pauli handlingar med Kyrkans lära, eftersom detta var innan det blev förbjudet att följa mosaisk lag, så länge som man inte la någon frälsningsvikt vid dessa handlingar. Och det är ju uppenbart att Paulus inte gör...

Ja, Kyrkan har väckt judarnas avund genom historien, vilket visas bl.a. på hur deras hädiska Talmud författades som ett rent angrepp på Jesus Kristus och kristen tro. Kyrkan har också fått många judiska konvertiter genom historien. Inte minst bör väl nämnas hl. Teresa Benedicta av Korset."

- Kan du visa utifrån apostlarnas undervisning när det blev förbjudet att följa Mose lag?

Att icke-judar inte har samma plikt att leva efter alla bud, är en annan sak. Frälsningsfrågan har inte Torahn (lagen) som grund, utan nåden genom förtröstan på Jeshua, men man kan mista frälsningen om man bryter mot viktiga bud och inte omvänder sig. Nu är det så att kyrkan bestämt vilka beteenden eller identitetsmarkörer som skall klassas som judaiserande och vilka som erkänns som kristet. Att hålla sabbaten har alltid setts av kyrkan med oblida ögon, oberoende vilken vikt man lägger vid den.

Att du påstår att kyrkan väckt judarnas avund genom historien, är årets super-overstatement. Antingen är du totalt okunnig om relationen mellan kyrkan och judarna eller så mörkar du medvetet.

Det berättas om en rabbin som blev tillfrågad av prästen varför han inte kunde tro att Jesus var Messias. Rabbinen svarade: Varför skulle jag tro på den i vars namn ni utgjutit judiskt blod så att jag skulle kunna ro med en båt i det?

Det kanske är en överdrift åt andra hållet, men det speglar ändå historien på ett mer adekvat sätt. Judarna har alltid haft det bättre under muslimskt styre än under kristet. Vem var det som sa att kristendom är kärlekens religion?

hilaron sa...

Snälla SÅ, vi kommer ingenvart. Med tanke på vad Kyrkan alltid har sagt om förföljelser mot judar så betvivlar jag starkt att den rabbinens ord är i överensstämmelse med verkligheten. Det finns givetvis många kristna som har förföljt judar, men den kristna Kyrkans hållning har alltid varit fördömande. Se exempelvis bullan av påve Gregorius X från 1272:

"Although they prefer to persist in their stubbornness rather than to recognize the words of their prophets and the mysteries of the Scriptures [which, according to the Church, foretold the coming of Jesus], and thus to arrive at a knowledge of Christian faith and salvation; nevertheless, inasmuch as they have made an appeal for our protection and help, we therefore admit their petition and offer them the shield of our protection through the clemency of Christian piety. In so doing we follow in the footsteps of our predecessors of blessed memory, the popes of Rome -- Calixtus, Eugene, Alexander, Clement, Innocent, and Honorius."

"Moreover no Christian shall presume to seize, imprison, wound, torture, mutilate, kill or inflict violence on them; furthermore no one shall presume, except by judicial action of the authorities of the country, to change the good customs in the land where they live for the purpose of taking their money or goods from them or from others.

In addition, no one shall disturb them in any way during the celebration of their festivals, whether by day or by night, with clubs or stones or anything else. Also no one shall exact any compulsory service of them unless it be that which they have been accustomed to render in previous times."

osv.

Men vi kommer ingenstans, för du hävdar benhårt att apostlarnas efterträdare, i princip omedelbart efter att apostlarna dog, avföll och slutade agera i enlighet med vad apostlarna lärde och därtill ljög om vad apostlarna lärt. Trots att detta var folk som levde tillsammans med apostlarna, till skillnad från vad jag förmoda att du har gjort. Hur man kan dra sådana ohistoriska och förnuftsvidriga slutsatser förstår jag ärligt talat inte...

Anders Gunnarsson sa...

SÅ var det dags igen...

Du är oförbätterligt konspiratoriiskt antikatolsk!

Den Förlorade Sonen sa...

I ändens tid då Antikrist närmar sig kommer hedningarna att avfalla från Kyrkan och judarna att inträda. Vi ser redan i våra dagar ett stort avfall i västvärlden. "Mystery of iniquity" in the form of a religious deception offering men an apparent solution to their problems at the price of apostasy from the truth.

Den Förlorade Sonen sa...

Sista citatet från katekesen.

Den Förlorade Sonen sa...

Eftersom det är St Patrick's day vill jag tillägga att han utverkade från Gud att Irland inte skall utsättas för förföljelsen under Antikrist, Irland kommer att sjunka i havet.


Sláinte!

Anders Gunnarsson sa...

DFS

Visst ja, Guinness-day today (there's 364 practising days and one St Patrick:s day)!
:-)

sa...

Hilaron: "Det finns givetvis många kristna som har förföljt judar, men den kristna Kyrkans hållning har alltid varit fördömande."

- Ett sådant uttalande säger en hel del om dig. Försök få judar att tro det. Att vissa påvar fördömt antisemitism är sant, men det är bara en liten del av sanningen. Jag lämnar dig ifred så att du får fortsätta din påskfasta genom att äta. ;)

Anders Gunnarsson sa...Det finns ganska många judar som tror det och det finns en strid ström av judiska konvertiter in i KK! Undrar varför, om ditt resonemang gäller...

Allt Gott

sa...

Annorzzz: "Det finns ganska många judar som tror det och det finns en strid ström av judiska konvertiter in i KK! Undrar varför, om ditt resonemang gäller..."

- "Strid ström" är nog ett uttryck i Annorzzzsk anda (m a o överdift). Mer adekvat uttryckt är det nog redan kristna som har judiskt påbrå som dras med i tåget mot Rom och väljer att konvertera. Jag tror att det är extremt få judar som kan sin Tanach, som väljer att konvertera. Men om det är en så är det en för mycket. :(

Det blir lax till sabbatsmiddan ikväll. Nästan som en katolsk fasta. Får man ta ett glas vin under er fasta?

hilaron sa...

SÅ: På grund av de förslappade fastereglerna är det ingen obligatorisk fasta förutom askonsdag och långfredag. Men, när fastereglerna var lite rimligare än de är idag så var det tillåtet med vin under fastan, och även fisk. Sedan 15-1600-talet är det i västlig rit även tillåtet att äta ägg och mejeriprodukter. Det står dock var och en fritt att ta på sig en strängare fasta och det rekommenderas att man gör det. De östliga riterna är dock ofta strängare, min hustru som är kaldeisk katolik har en helt annan förståelse av fastan än många västkatoliker, som ofta har tappat allt sinne för offer...

sa...

Hilaron: "De östliga riterna är dock ofta strängare, min hustru som är kaldeisk katolik har en helt annan förståelse av fastan än många västkatoliker, som ofta har tappat allt sinne för offer..."

- Oj då! Jag trodde att du var en kvinna, men nu talar du om din hustru. Katolska kyrkan har det positiva att de inte (än?) infört samkönade äktenskap.

Ja, öst höll kvar den judiska traditionen lite längre och är därför lite mindre avfällig. Jag tänker på den renlärige Paulos av Samosata. :)