torsdag 24 mars 2011

Pingstekumenik

Pingst och KK har fått godare relationer de senaste åren, se deras gemensamma resa till Rom i Maj

12 kommentarer:

Teija sa...

Glädjande, tycker jag!

Sanct Clemens sa...

Om man läser kommentarerna på http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=253202 så undrar man om det bara är Kyrkan som vill ha enhet och inte några utanför?
Pingströrelsen är mycket splitrad och frågan är vad som händer om vi teoretiskt sett skulle erhålla någon form av enhetsinvit? En stor del skulle utan tvivel bryta sej ur och bilda "den sanna pingströrelsen" eller liknande. Som sagt jag tror att det är mycket svårt att komma någon stans med alla dessa protestanter som bara splitras i oändlighet. Risken är att vi får över samma mentalitet i Kyrkan genom att närma oss dem. Jag kan se främst tre olika grupperingar innom pingströrelsen idag:
1 traditionella pingstvänner som helst inte vill ha ekumenik med någon (kanske den närmaste släkten), är på utdöende i Sverige men fortfarande stark.
2 ekumeniskt sinnade som oftast inte är särksillt skolade i specifik pingstidéologi men ofta varma anhängare av olika former av enhetstankar. Dessa är ofta även mycket öppna för andra intryck och bryter i större omfattning emot traditionella pingstföreställningar om tex alkohol, dans, spel, tobak, tatueringar och liknande.
3 modernister som vill förnya pingströrelsen tex vad gäller omdop som krav för medlemskap, homosexualitet och äktenskap (+ alkohol, tobak osv).
Det finns givetvis en hel del pingstvänner som är blandningar av dessa 3 huvudgrupper (och kanske även andra influenser).
En relativt ny grupp innom pingst är den växande grupp intellektuella pingstvänner som har börjat söka den historiska kristendomen innan 1905 och martin luthers innovationer är också den seriösaste gruppen med vilken jag tror att samtal är möjliga. Det finns stora spänningar innom pingströrelsen idag som man också bör betrakta internationellt tex mellan en framväxande pingströrelse i tidigare starkt Katolska länder och en allt mer desillusionerad pingströrelse i Sverige. I Sverige tappar allt mer den traditionella hatbilden av Katolicismen men internationellt är den fortfarande stark. Pingst har en stark tradition av att demonisera Katolicismen med hjälp av Bibelcitat och egna profetsior gärna i kombination med tex luthers svavelosande skrivelser och önsketänkande om Katolska läror och bruk. Jag hävdar att i första hand behöver vi bli fastare i tron. Om vi ska kunna bemöta den agressiva kritiken vi ständigt möts av måste vi vara trygga i Kyrkans 2000-åriga Tradition. Pingströrelsen vill gärna hävda att de var först och liknande genom att citera vår Heliga Skrift som våra biskopar har delvis författat och helt utvalt. Är vi fasta och kan peka på de obibliska lärorna som protestanter tolkar ut ur Bibeln så kan vi visa dem att de i bästa fall har lika bra argument som oss, men rent historiskt vinner vi med hästlängder i alla frågor. Några exempel som protestanter INTE kan finna på utryckligt stöd för i Bibeln är; "skriften allena" och "tron allena" eller att Maria skulle ha haft fler barn än Iesus, eller att tungotalet bevisar att man är frälst eller att gärningarna inte spelar någon roll för frälsningen och mycket mer.
Allt gott! Mvh Richard

Anders Gunnarsson sa...

St Clemens

Din analys är bra. Jag tror dock den grupp som söker rötter är kraftigt växande och ung. De ärkekonservativa katolikhatande är på utdöende. Men visst finns det starkt motstånd i många led. Aletheia, Apg29, VaknaSverige, MFS, Maranatha, Erevna är några exempel. Men jag tror 2000-talet kommer göra det nödvändigt att söka rötter. Vem vet vad som sker på 10 år, när Guds Ande blåser korsdrag i LO, PK, aKF, EFS, EFK och Ortodoxa Kyrkor... Det är eklektriskt spännande! :-)

Allt Gott

Sanct Clemens sa...

Tack Anders. Jag är ju gammal pingstvän så jag borde ha begripit något:D

Såg att jag inte var tydlig i slutet dock...
Marias så kallade "extra" barn är det inte alla protestanter som tror på, inte heller alla pingstvänner. De som oftast håller mycket hårt på detta gör det också pga aversion emot Katolicismen. Det är ett slags "det måste stå så i Bibeln för Katolicismen måste ha fel" plattityd. Tungotalsgrejen är också något typiskt innom pingströrelsen även om inte alla håller med. Det är främst en gammal heresi som tonats ned eftersom att inte alla "får gåvan" längre. Gärningarna och frälsningen är inte heller helt rättvist för man brukar vid kritik hävda att frälsningen efterföljs av goda gärningar för att inte direkt få citat ifrån Iacobsbrevet slängda i ansiktet. I pingst brukar dock inte gärningarna spela någon som helst roll så länge man uppfyller de yttre kraven, tex tungotal, profetsia, inte röker (traditionellt också inte dricker alkohol), inte svär, inte är homosexuell, gifter sej med någon från samma eller liknande samfund och är döpt eller omdöpt på egen begäran (vilket godkänner dop av små barn som själva kan uttrycka det). Dopet brukar dock inte ses som frälsande utan mer som en grej man ska göra av lydnad. Frälsningen uppnås först av att man ber "Frälsningsbönen" och sedan "talar i tungor" (brukar dyka upp på en större konferens då man av yttre omständigheter och religiös hänförelse börjar bete sej och låta som alla andra, typ som på en större fotbollsmatch). Det pingstvänner kallar för tungotal brukar ses som Andedopet och eftersom att katoliker och andra kristna inte beter sej så (oftast) så behöver också katoliker bli "frälsta" = Andedöpta (Andedopet ses alltså inte som samma sak som dopet, Andedopet är mycket viktigare än vattendopet för genom Andedopet vet alla att man är frälst).

Alla de bloggar/forum du refererade till är inte direkt pingströrelsens officiella. Rörelsen maranatha är en ärkekonservativ (utifrån pingströrelsens perspektiv, ur vårt är den bara fanatisk och heretisk) utbrytargrupp ur pingströrelsen. Just nu genomströmmas pingströrelsen av många olika idéer. Det finns ju ingen auktoritet annat än Bibeln och de facto pastorer/evangelister (och några andra lokala förmågor) så länge en ny strömning kan citera Bibeln tillräckligt mycket kan både framgångsteologi, femenistteologi, gnostisk teologi, judaiserande teologi och annat strömma tämligen fritt och alla säga "Halleluja och Amen" till. Det finns några gamla uvar som är rädda för allt, men de har sällan mer auktoritet än vad enskilda pingstvänner ger dem. Och ja jag tror också att den reaktionära grenen innom pingströrelsen är på frammarch, men så är även en hel drös med heresier. Det är nog viktigt att söka enhet, men för att det ska vara fruktbart måste det finnas enhet hos dem man söker enhet med. Vi borde nog arbeta mer på att framhäva vikten av Ordning, trohet till Gud och auktoritetsfrågan som ofta negligeras av protestanter...

Allt gott / Richard

Ps min kommentar är inte tänkt att förlöjliga protestanter (främst pingstvänner) utan bara ses som en hjälp att förstå olika tendenser som ofta är outtalade men som mer eller mindre accepteras kollektivt undermedvetet.

Anders Gunnarsson sa...

St Clemens

Jo, jag är smärtsamt medveten om allt det där du skriver om.

Min bakgrund är i HF (EFK) och ELM och LO samtidigt i Örkelljunga (se länk uppe till höger, vem är AG)! Vi har alla evangelikala riktningar i Ynkedynga (t o m pingst på 70-talet i Åsljunga, där jag var en hel del) och flest kyrkor/inv (dessutom flest utskänkningstillstånd/inv). Min fru är pingstvän och jag har kontakt med en hel del pingstfolk.

Vi får se vad som händer. Gud är inte splittringens Gud. De som kommer överleva om 100 år, kommer vara katoliker eller stå KK väldigt nära. Medlemsrasen går snabbt i SvK och flera frifrälsarsammanhang. Jag är inte avundsjuk på kristustrogna protestAndar (men jag förstår hur de tänker, då jag tänkt som de)! Antingen har man en överliberal armada av ledare eller så fastnar man i småpåve-träsket, där alla får nästan tycka vad de vill, bara de har framgång.

Tack gode Gud för KK!

Anonym sa...

Anders G "De ärkekonservativa katolikhatande är på utdöende."

- Ledsen att göra dig besviken men så är det inte alls.. (hoppas jag iallafall innerligt)

Kram

Anders Gunnarsson sa...

Lewanu
Den som lever får se...
Gud är större än hatet!

Allt Gott

Anonym sa...

Annorzzz "Den som lever får se...
Gud är större än hatet!"

- jo men större hat än det Gud har mot avgudar, det finns nog inte... Men som sagt den som lever får se när han dör...

Sanct Clemens sa...

Bäste Lewanu:
Jag kan inte annat än hålla med om att Gud avskyr avguderi. Vad det skulle handla om att Gud därmed avskyr Katolicismen är dock en stor gåta. Vi erkänner inga andra Gudar än den Treenige som våra biskopar har förklarat i ekumeniska Koncilier godkända av Petri efterträdare.
Allt gott / Richard

Lelle sa...

Sankt Clemens!

Läs bibeln utan filter och pröva allt själv utan förutfattade meningar! Kolla särskilt följande.

1. Påveämbetet sedd genom bibeln. Ingen skall kallas Fader, bara Gud, sa Jesus. Alla ska vara lika. Påvarnas historia är inte vacker.
2. Den s k successionen från Petrus är nte bevisad. Inte Petrus utan Kristus är klippan församlingen skall bygga på. Jesus menade Petrus´ uttalande. En gång sa Jesus "Gå bort Satan" till Petrus. Var Petrus då Satan? Givetvis inte.
3. Ingen biskop, inte ens Petrus, stod över församlingarna.
4. Urkyrkan bad aldrig till döda människor. Det skulle ha varit stötande på flera sätt.
5. Apostlarna tog kraftigt avstånd från att göra dem till några särkilda "helgon". Alla troende var heliga.
6. Celibatkravet, mässoffret, klosterväsendet är andra saker som knappast kommer från urkyrkan, läs bibeln.
7. Fundera sedan över hur en sann kyrka kan ha förföljt och dödat så många kristna (kättare)?
8. RKK anser att det finns frälsning endast genom RKK. Andra kyrkor anser att frälsningen inte knuten till en viss kyrka.
9. RKK anser att deras tolkning är Sanningen, inte bibeln i sig.

Vänligen
Pingstvän som älskar katolikerna men även sanningen.

Pontus Immanuel-Maria sa...

Lelle:

Jag ska till jobbet och hinner inte svara på så mycket, men angående att ingen skall kallas fader måste du samtidigt mena att exempelvis Paulus hädade i Gal 4:18 - 19?

Prästen är inte fader av sig själv utan i sin sakramentala närvaro. Skulle man läsa Matt 23:9 som du kunde vi inte ens ha församlingsledare.

De andra får fylla i angående dina andra invändningar. Hoppas du får en välsignad söndag!

Anders Gunnarsson sa...

Lelle

Du behöver gå in på 99 INVÄNDNINGar uppe till höger och klicka dig fram till relevanta invändningar och se att dina punkter är väl besvarade där...

Allt Gott från en fd frikyrklig som älskade Sanningen så högt att jag blev katolik!