torsdag 27 maj 2010

Vem är denne Anders Gunnarsson

Anders är väl bevandrad inom både svenskkyrkliga och frikyrkliga samfund och har insikter i tyvärr alltför många OLIKA sammanhang.1 Men detta är också till hjälp, därför att också mindre bra erfarenhet ska integreras i ett fullödigt liv. Det ska dock starkt betonas att de positiva erfarenheterna av min uppväxt överväger. Uppväxten gav mig en centrering kring Kristus och Bibeln, vilket jag är oerhört tacksam över.

Splittring är smärtsamt för alla, men just därför är Kyrkan livsnödvändig för att kunna leva som kristen. Jag vill i denna blogg först ta upp några av de svåraste delarna av tron och livet, vilket åtskiljer de kristna (auktoritet, sakramentslära, helgon, rättfärdiggörelse). Men mitt syfte är först och främst att ge bibliska, historiska samt sakliga skäl till att vara och förbli kyrkligt grundad. Sanningen – framför allt förankrat i ett sant liv – gör oss fria. Jag anstränger mig, men misslyckas, att skriva i ödmjukhet och med respekt utifrån 1 Petr 3:15;
”Herren Kristus, skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara [gr. ”apologeia”] var och en som kräver besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak…”.

Jag har mött många ärliga människor i olika sammanhang och de har haft bra och ärliga invändningar mot Kyrkans tro. Alla frågor är alltid bra frågor! Dessutom måste det betonas att gräset inte bara är grönare på andra sidan2, men det finns gröna och bruna nyansskillnader i kyrksverige. De kyrkliga skäl, vilka jag ger, kommer från en ung man som vandrat en lång väg. Jag har vandrat från ett ”Torp”3 på Närkeslätten mot Uppsala och vidare tagit kyrkoskeppet till det majestätiska Rom. Och vandrat från ett kalt skånskt missionshus stilla lilla ”treackordsnynnande” skara och stapplat fram till kyrklighetens lovsjungande oräkneliga kör, och från Hammars pittoreska församlingskyrkas dop4 uppdragen till fullheten och fullbordandet hos universums största kraft. Under de närmaste veckorna kommer jag publicera utdrag ur en skrift som jag jobbar med. Den berör de svåraste delarna (ca 1/3) för icke-katoliker i katekeserna.

Min väg har varit krokig. Kanske kan detta - i all sin ofullkomlighet - bidra till att någon mer börjar vandra på en säkrare och mindre ojämn väg. Vägen är ju en (Kristus), men vägarna till eller från Kyrkan är lika många som det finns människor. Och i slutändan är det Kyrkans tro att varje persons liv har av Kristus en egen kallelse; en egen väg. Förhoppningsvis känner någon igen sig någonstans i den beskrivna svenska teologiska djungeln, som vi lever mitt i… Om någon skulle uppleva det nerskrivna som betydelsefullt kan jag med stor frimodighet kontaktas. Både positiv och negativ kritik är varmt välkommen. Det måste dock sägas att vare sig kyrkohistoria eller dogmatik är mina områden och därmed finns det säkert felaktigheter. Teologi är, ”till syvende och sist”, ande och liv som i sin begynnelse gömdes i en ung judinnas sköte. Teologi är sökandet efter det sanna och min fasta övertygelse är att Han - Sanningen - kommer alla sökare till mötes, om vi bara vågar be och arbeta med frågorna.


1 Vi har alltför många olika sorters kristna sammanhang i Sverige. Inte nog med att de tre stora kyrkofamiljerna finns representerade; ortodox, katolsk och protestantisk, utan den protestantiska familjen är uppsplittrad i alltför många grupperingar; luthersk, reformert och baptistisk. Lutherska samfund är vidare ”uppsplittrade” i olika fromhetriktningar som EFS, SAM och SMF osv.
2 Gräset är oftast bara grönare på andra sidan, tills någon klippt det…
3 Torp är Evangeliska FriKyrkans:s konferansgård, som befolkas av uppemot 10 000 baptister under en sommarvecka varje år. Här tillbringade jag många sommrar under senare barndom och tonårstid...
4 Döptes av H B Hammar (K G:s far) påsken 73 i Örkelljungas kyrka. Den kyrka som kommunicerar med den förmodligen äldsta nordiska kalken, från tidig dansk medeltid. Här växte jag sakta upp bland den skånsk-svenska gränstraktens djupa majestätiska skogar och tjärnar. Den trakt som har skarpa gränser mellan kyrkor och barer. Här är kyrkor/samfund flest per invånare och utskänkningsställena är också flest per invånare i landet. Skånes Jerusalem har ofta haft ett skånskt helvete rasande i byarna; under krig, samfundsstrider och drogmisär. Men här glittrar dock sjöarna under reflexerna av; höga bokbeklädda kullar och anrika dansk-svenska kyrkspiror. Jag har lyckats ”fuskat till mig” några teologipoäng, men har varken läst grekiska, hebreiska eller latin (=alla mycket krävande och grundläggande för teologin). I östliga Kyrkan räknas bara tre personer som teologer; St Johannes evangelisten; St Gregorios av Nazianzos och St Symeon den nye Teologen. Jag kan därmed omöjligt räknas som teolog, varken i östligt eller västligt avseende.

11 kommentarer:

Anonym sa...

Kul att det händer saker här på Ave Maris Stella!

Antar att det är du som ibland kommenterar på Ulf Ekmans blogg?

Eftersom vi har liknande bakgrund ska det bli särskilt kul att se vad du kan bidra med här på bloggen!

Anders Gunnarsson sa...

Har varit inne på Ulfs blogg också...

Men mest på Aletheia och erevna.

Allt gott
Anders

Pär & Linnea sa...

Så det är här du har din hemliga hide-out Anders? :D

Erevna-Pär

Anders Gunnarsson sa...

Välkommen, kul att du hittade mitt gömsle...

Det var faktiskt ni som gjorde det möjligt (Tuve och jag möttes där), så ett stort tack till treologin på Erevna. Hoppas vi får många givande diskussioner framöver. Här, på erevna och i saligheten (om jag når dit, vill säga).

Anonym sa...

Anders Gunnarsson: Tycker du att du gör Gud en gudstjänst genom att föra in din bittra propaganda i alla andras blogger?

Unknown sa...

Är det så här man skall behandla sina medmänniskor?
Läs själv Anrozzzz och andra med för den delen hur det låter när Anders är ute och evangeliserar....
Har du någon familj?..
Det luktar lite för mycket ensamhet här.........

1. Lars W
Om du inte märkt det, så har jag varit ganska aktiv på bloggarna den “sista tiden” (alltså inte DEN sista tiden). De värsta personerna när det gäller antikatolicism; är du och Lennart Svensson (och min bror Tommy). Denna antikyrkliga treenighet har jag bemött till och från, just med kristeliga argument.
F ö var jag aktiv och i EFK, SveK och ELM ca 34 år innan konverterade.
Och endast till en person har jag skrivit som jag skriver till dig. Du är en sur och unken antikatolik, som återupprapar samma skit om oss i babylonisk rit!
Att du har en avsaknad av humor, är ju inte ditt fel, men att du inte förstått att ditt sätt att läsa bibeln är universiellt; hedrar dig inte. Det ä sååå tröttsamt. Jag försöker inte ens argumentera mot dig; jag bemöter dig bara på en lite högre (men fortfarande extremt låg) nivå och med viss humor. Du uppfattar inte humorn (och det är som sagt inte ditt fel- nog – bara dina föräldrars pietisms fel). Men att du tror att du kan tolka apokalypsen rätt är bland det roligaste jag läst. Du är så fantastisk i all din blindhet att jag hoppas vi kan skratta ikapp någon gång!
Men det är svårt att skratta åt dina eldsvavliga uppblåsta undergångsönskningar över den Kyrka som jag tillhör. Det är mest tröttsamt! Gäääsp!
Upp 17-19! Modalism! Harmageddon! Skökor! Antikristar! Dispensitionalism! Gääsp och Zzzzzz
Ich bin Annorzzzzzzzzzzzz

Jag hoppas att Lars W inte är för känslig, själv tyckte jag att det var jätte hemskt att läsa.

Anders Gunnarsson sa...

Lena

Du får gärna följa Lars W:s argumentation. Jag har tröttnat. Hur tycker du man ska bemöta militanta antikatoliker? Tar gärna emot tips...

Unknown sa...

"Hur tycker du man ska bemöta militanta antikatoliker? Tar gärna emot tips..."

Jag tycker inte att man skall bemöta antikatoliker på något speciellt sätt. Det är inte viktigt om man är katolik eller inte.....

Tips: Låt omvända dig och bli en Jesu lärjunge och gå sedan ut och predika evangelium för alla dina medmänniskor.
Inför Gud är alla människor lika mycket värda och så borde du känna det också.
För att veta om man är omvänd eller inte så skall man se på frukten av sitt liv och där betyder medlemskapet i ett samfund ingenting.

Sluta lägga ner energi på att försvara din kyrka utan gör det du skall istället.
Jesus sa: Älskar du mig så håller du mina bud, det gäller för dig också.
Du kan inte (precis som alla andra) skylla på en olycklig barndom i en skånsk leråker i ett dötrist Efs kapell.
Det kunde du inte styra över, du var ju bara ett barn. Men nu har du chansen att göra nåt av ditt liv och det verkar inte som du kommit rätt än....

Du skriver på många olika bloggar och det tycker jag är jätte bra. Du behövs, du har en uppgift men...
din uppgift är inte att sälja dig själv eller din kyrka utan att peka på Gud och vad han har gjort i ditt liv.

Anders Gunnarsson sa...

Lena

Uppväxt antikatolik, så börjar man rota i leråkern. Allt verkar vara en tolkningsdjungel, med nedhuggna stadgade stammar; vilket blir en leråker i Wittenberg, Geneve eller Åsljunga!

Gud är större än inskränkt betongfundamentalism. Alltså blev jag omvänd och född på nytt i KK! Alleluia!

Gud är större! Större än Imamerna, Pingstpastorerna och Ärkebiskopen! Alleluia!

Gud är större än kyrkan, men Kyrkan är stor nog för en livstid! Alleluia!

Tack gode Gud för din enade, heliga, katolska och apostoliska Kyrka! Tack för frälsningens ark och för allt som ledde fram till fullheten!

Coolare än så blir inte det kristna livet! Det räcker för mig och för några miljarder till genom historien...

Lewanu sa...

Anders, du skrev på http://lewanu.wordpress.com/2010/12/16/anvandning-av-preventivmedel-ok-eller-inte-ok-om-man-foljer-bibeln/#comment-661


"Vilka är de härligt frälsta?

Hela mitt liv har jag sökt i skrifterna… Men först när jag mötte Kyrkan, blev de förståliga (jmf Apg 8:30f). Frälsningen sökta jag reda ut nedan. Vad menar du med frälst? I ett frikyrkligt perspektiv är jag frälst, men ur ett katolskt är jag det inte än. Vad menar du???"

Men sen svarar du Lena med "Tack gode Gud för din enade, heliga, katolska och apostoliska Kyrka! Tack för frälsningens ark och för allt som ledde fram till fullheten!"

Vad menar du,, är du frälst eller inte? Du kommer med dubbla budskap!!

hilaron sa...

Lena: Vi tillhör inte ett samfund som jag antar att du gör. Vi tillhör den heliga Kyrkan grundad av Jesus och inte av människor som alla samfund är.

Lewanu: Vi vet inte om vi är frälsta innan vi är i himmelriket (eller i skärselden), för vi kan leva i nåden i hela vårt liv men i slutet förtvivla och tappa Guds kärlek i våra hjärtan och förvägra oss själva evig lycka. Vi bär endast på hoppet och förvissningen om evig frälsning och om att vi lever i nåden. Ofelbart säkra kan vi inte vara, dock förvissade och fridfulla, så att vi med helige Johannes kan säga "Kom Herre Jesus!" utan rädsla och utan oro.

Allt gott!