onsdag 23 februari 2011

SvK:s f d biskop under tillnyktring

Dagen publicerar +Björn Fjärrstedt (emeritius och därmed ganska mycket klokare än de andra gummiryggarna)!

Kyrkans tidning redogjorde för överläggningar i kyrkostyrelsen om en kravspecifikation för ny generalsekreterare. Denne, sades det, skulle inte behöva äga teologisk kompetens och inte juridisk - för där hade det gått snett. Däremot hade ansetts att den sökande bör vara medveten om att arbeta i en "politikerstyrd organisation".

...organisationen är tänkt att fortsatt vara politikerstyrd. Statskyrkan består i lätt omklädd skepnad. Finns det ingen opposition? Jo, det mullrar ute i leden, men systemet vakar höklikt över scenen och slår till mot oliktänkande. Om det kan gå som i Tunisien? Kanske.

Hoppet är (nog) för länge sedan ute...
Gud bevare kgl saligverkets medlemmar och låt de kristtrogna få möta sin Herre i fullhet; snart! Det blir ett spännande 2000-tal i Svedala. Jo, jag lovar; det blir e(kk)lektriskt spännande!

Inga kommentarer: