måndag 21 februari 2011

3 konsekventa åsikter

Har pågått en intressant diskussion om KK och protestantismen på olika bloggar. t.ex. Erevna som ju har gått i taket över mina påstådda personangrepp (på bl.a. Mikael Karlendahls blogg). Och jag/vi är inte snäll/snälla i debatterna.

Att dra ut konsekvenserna, ser jag dock som bra och nödvändigt, se Svärds artikel här. Om kristendomen är något uppenbarat, så förpliktigar denna uppenbarelse. Om min tro är en protest, så accepteras bara det jag kan förstå och tycker om (typ som ultrabaptisten; m a o nästan inget klassiskt kristet alls).

I slutänden finns det (nog) bara 3 intellektuellt konsekventa åsikter att fasthålla. Ateist (vilket är protestfyllt, menings-löst och värde-löst), jude (ursprungsuppenbarelsefolket, med en protest mot Jesus/kristendom) eller katolik (version 1.1.1 av ursprunget, som fullbordats i fullhet)! Islam kan jag inte ta som ett seriöst intellektuellt alternativ, med en stridslysten polygam grundare, dock med mycket judisk/katolsk visdom kvardröjande!

En protestAnde som söker leva ett kristet/kyrkligt liv, ser jag som en levande anomali! Det finns grader i detta (protest-)helvete, men i slutändan kommer alltid frågan: Vad är autentisk kristendom? Är baptismen autentisk? Kristologin? Helvetesläran? Mariologin? Karismatiken i evangelikal tappning? Småpåve"fighterna" (m a o kan jag tolka skrifterna i ofelbar riktning, eller finns det ett petrinskt ämbete)? O s v!

Ja var hittar du autenticiteten i protestantismen? Jag har sökt länge och fann den inte. Luther menade att magistratet hade fel (och hans bibeltolkning var rätt). Baptisterna menade/menar sedan att Fr Martin inte var tillräckligt revolutionär (och att deras tolkning var helt rätt). Liberalistprofessorerna menade därefter att deras A-teistiska bibeltolkning var den enda rätta och slängde ut den sista auktoriteten (Skriften själv). Ateisterna drog konsekvensen fullt ut. Det finns ingen Gud (fast utan Honom hade de inte själva så desperat sökt förneka Honom)! Och som svar på denna sista ateist-protest, växer en pietistisk fundamentalism fram. Vi vill behålla det bra katolska, men kasta ut restän (vad som är bra/katolskt varierar in absurdum)! Att några 2000 år senare uppfinner det "sanna och rätta" kristna hjulet igen, fick mig att tvivla på hur fast rotad den nya "frächa" kristendomen egentligen är. Jag tror - med 1000-tals ackumulerade bevis - att det är ett ärligt sökande, men i grunden sentida "hittepå"!

Jag kan inte se annat än att Jesus grundade EN Kyrka (flera riter och spiritualiteter) med i grunden EN bekännelse (flera praxis); EN ledning (flera ledare) och ETT mässcentrum (flera sakrament och symboler, med en kristocentrisk mitt)! Kyrkan finns inte enkom runt KK, men det enda stället jag kan hitta den idag - i fullhet - är just där! Där finns uppenbarelsen traderad (obs traderad i betydelsen överförd) och här har man alltid stått upp för fullheten och låtit budskapet förpliktiga i dygd, lidelse och helighetstörstande bön!

För att motivera sina egna sammanhang, har protestAndar hittepå: "det "konstantinska avfallet"" på läronivå eller dogmnivå (se bl.a. Invändning 23). Jag kan inte se detta annat än som en intellektuell sopteori, då jag hittills under min korta levnad inte hittat något som substansiellt stött avfallsteorin...

Läran var inte fullt utvecklad vid t.ex 300-talet, vilket den naturligtvis aldrig blir på jorden. Men alla tydliga frö och hela stommen till allt kyrkligt arv mycket klart uttryckt. Även det som nykristna samfund reducerat bort (eller snarast ännu inte insett) finns här tydligt uttryckt. Det centrala i 300-talets Kyrka; dop, eukaristi och ämbete finns extremt tidigt belagt i all dess kyrkliga särprägel. Kyrkans alla specifika centrala dogmer kan omöjligt föreställas ha växt fram utan apostolisk grund och utan enorm protest från alla dem som ville se Kyrkan vara trogen sin mästares vilja. Om någon förvrängde den apostoliska tron, slogs kyrkofäderna med liv och lem så att detta inte skulle få spridning. Antingen är det urkyrkans tro som vi ser i början, eller är Kyrkans tro världshistoriens största och mest oförklarliga uppfinning. Men redan i dessa kyrkofäders skrifter finns utvecklad kristologi, mariologi och ekklesiologi. Här finns biskopar, mässor, reliker, välsignade ting och heliga platser. Redan under dessa första århundraden; firas martyrernas dödsdagar, det åkallas om förbön, fastas och ges allmosor. Tidegärden läses, Pilgrimsfärder och även processioner företas.

Motbevisa mig gärna!

4 kommentarer:

Sanct Clemens sa...

Det går inte att motbevsa dej:D

Teija sa...

Amen!

Hulda sa...

Jag tror att du strider så våldsamt runt om på nätet för att du absolut måste ha rätt. Inte att kyrkan eller Gud har rätt utan DU Anders Gunnarsson måste ha rätt.

lite som själv-avguda-dyrkan

Anders Gunnarsson sa...

Hulda

Ibland är du riktigt rolig. Jag skiter fullständigt i min person. Jag har aldrig gått lätta vägar. Om jag nu skulle välja en väg för att absolut få rätt, så väljer jag den i Svedala ankdamm mest hatade (och icke-lätta) och böjer mig under påvens auktoritet... Sure!

F ö är du rolig i att numera moderera allt som jag skriver på din hemsisa. Ger dig oändligt mycket trovärdighet (ungefär lika mycket som när du citerar Seth Erlandsson, Jareteg och Tidens Tecken för att hitta sanningen om oss)! Lol!