torsdag 2 april 2009

Självkritik angående definitionen av abort - ett klargörande

Jag har på senaste tiden skrivit en del om abort och bl a ondgjort mig över att Kyrkans presstalesman gått ut flera gånger, både i tidningar, radio och TV, och hävdat att "Katolska kyrkans syn är att abort bara kan försvaras i situationer där mammans liv är i fara".

Anledningen till min självkritik är att jag haft en snävare tolkning av begreppet abort än vad som är den medicinska innebörden av begreppet. I Sverige är definitionen av abort att graviditeten avbrutits före 28:e veckans slut och fostret fötts dött. Det innebär att den definition som jag tidigare använt varit felaktig.

Den gällande definitionen medför att missfall (fram till 28e veckan) också resulterar i aborter. Utifrån detta iakttagande så är det naturligtvis korrekt att Kyrkan accepterar spontan abort (missfall), även i de fall då moderns liv inte är i fara...

Om man skall hålla sig strikt till den svenska definitionen så innebär det också att ett misslyckat försök att rädda ofödda barn som är 28 veckor eller yngre kategoriseras som abort i Sverige. Alltså resulterar även ett misslyckat ingrepp som syftat till att rädda det ofödda barnet i en abort, enligt definitionen.

När jag har sagt detta så måste jag likväl hävda att om man vill använda begreppet abort på det sätt som är det defitionsmässigt korrekta så måste man också vara extremt tydlig med vilken sorts abort man menar kan försvaras! Att enbart säga att abort är försvarbart utan något förtydligande om vilken intention som krävs innebär att man kommer att föra många människor bakom ljuset!

För att belysa varför det är nödvändigt att förtydliga vill jag ge ett litet exempel. Antag att en kvinna som är gravid i t ex 27e veckan kommer in och måste förlösas akut. Antag att läkarna inte förmår rädda barnet, trots intentionen att rädda det. Det skulle i så fall innebära att resultatet av det akuta ingreppet definitionsmässigt vore en abort. Skulle de då säga till moderna att deras ingrepp resulterade i en abort, utan någon ytterligare kommentar? Om en läkare skulle komma ut till mig som fader, som väntat utanför, och sagt att deras ingrepp resulterat i en abort, utan någon ytterligare förtydligande, så tror jag att jag skulle blivit helt vansinnig. Mitt spontana antagande skulle varit att de uppsåtligt dödat barnet, eftersom det är den betydelse som begreppet har i (uppskattningsvis) 99,99% av all vardaglig användning av termen abort.

Med andra ord så är det korrekt att hävda att Kyrkans syn är att ingrepp som riskerar att resultera i abort kan försvaras i situationer där mammans liv är i fara, givet att intentionen inte är att se till att ingreppet resulterar i abort. Ingrepp med intentionen att orsaka en abort är aldrig försvarbara, oavsett om moderns liv är i fara eller ej.

Det är extremt olyckligt när vår presstalesman går ut och hävdar att abort kan försvaras när moderns liv är i fara utan att göra den avgörande distinktionen att intentionen aldrig någonsin får vara att orsaka en abort! Alla med normal associationsförmåga som läser att Kyrkans syn är att abort kan försvaras om moderns liv är i fara kommer tolka det som att Kyrkan menar att ingrepp vars mål är att orsaka en abort också är försvarbara!

Skall man hårddra det hela så är uttalandet att abort är försvarbart när moderns liv är i fara förhållandevis meningslöst, eftersom abort är en definition på det fullbordade faktumet, oavsett om det orsakats av ett avsiktligt eller oavsiktligt handlande.

I ljuset av ovanstående resonemang tycker jag det minsta man kan begära av vår presstalesman/biskop är att lika tydligt gå ut med denna distinktion som man tidigare gått ut med budskapet att Kyrkans syn är att abort kan försvaras när moderns liv är i fara!

Uppdatering: Detta är vad Respekt troligen tidigare hävdat angående de fall då moderns liv är i fara:
Beträffande medicinskt motiverade aborter som genomförs för att rädda moderns liv anser kyrkan att dessa är moraliskt befogade. I sådana fall genomförs abort för att rädda ett liv då både kvinnans och fostrets liv är i fara. Intentionen är inte att avbryta graviditeten. Fostrets död är den förutsedda men oönskade konsekvensen av en god handling som syftar till att rädda kvinnans liv och hälsa.
Detta citat hämtades från stiftets hemsida gällande brasilienfallet. Det visade sig när jag kollade Respekts hemsida att de ändrat detta uttalande. Den definition som de numera använder är istället följande:
Beträffande medicinskt motiverade ingrepp som genomförs för att rädda moderns liv, men som leder till det ofödda barnets död, anser kyrkan att dessa är moraliskt befogade. I sådana fall genomförs de för att rädda ett liv då både kvinnans och det ofödda barnets liv är i fara. Intentionen är inte att avbryta graviditeten. Det ofödda barnets död är den förutsedda men oönskade konsekvensen av en god handling, som syftar till att rädda kvinnans liv och hälsa.
Det var mycket glädjande eftersom jag reagerade på flera saker i det första citatet. För det första tyckte jag att det var olyckligt att använda termen abort på det sätt som gjorts i de inledande meningarna. Vidare reagerade jag på att man använde ordet foster istället för att tala om det ofödda barnet. Varför skall vi använda abortförespråkarnas terminologi som de använder för att skyla över vad det verkligen handlar om?

Innan jag kontrollerade Respekts hemsida så skrev jag ett eget utkast som jag menar vore bättre än det första citatet (men som nog är väsentligt sämre än Respekts uppdaterade text). Jag skrev:
Beträffande medicinskt motiverade ingrepp som genomförs för att rädda moderns liv anser kyrkan att dessa är moraliskt försvarliga, även i de fall då man kan förutse barnets troliga död. I sådana fall genomförs ett ingrepp, som riskerar resultera i att det ofödda barnet dör, för att rädda ett liv då både moderns och det ofödda barnets liv är i fara. Intentionen är inte att avbryta graviditeten. Det ofödda barnets död är den förutsedda men oönskade konsekvensen av en god handling som syftar till att rädda moderns liv och hälsa. Det är aldrig försvarbart att ha som mål att orsaka en abort.
Intressant att jag i sak (om än inte i form) lyckades formulera mig såpass likt Respekts omformulerade stycke :)

Tidigare inlägg: Tvetydigt om abort, Den tredje utvägen
Tidningars bevakning:
Dagen: FP ryter till, Dagen: bloggreaktioner, Dagen: Anders kritiserar, Dagen: exkommunicering hävd, Dagen: katoliker suckar (igen)
SvD: FP ryter till, SvD: Usch på Vatikanen, SvD: Det blåser på påven, SvD: katoliker om blåsten
DN: Usch på Vatikanen

4 kommentarer:

Unknown sa...

Blah, blah, blah, blah, kultiverad slingerbult.

Aaah, pÅven; den helige faaaaadern, wuuuuuuuh. För fan i våld: bannlysa en stackars måflicka som blitt våldtagen av sin stvfar & råkat göra abort. För svenska överklassens fisförma storbölnde kulturkärringar räcker det med en dags fasta, som ni alla vet. Vad fan är detta? Vad håller Benke Sexton på med!? Ska han OCKSÅ bli helgon, är det det han satsar på, eller vaddå? Nej, nu räcker det. Nu är det nog. BRÄNN KÄTTAREN! Over'n out.

http://nattljuset.blogspot.com/

- Peter Ingestad, Solna

Helena sa...

Kraxpelax,
ingen har någonsin "bannlyst en stackars måflicka som blivit våldtagen av sin styvfar".

Det som nämndes var att den kanoniska lagen säger att de som utför en abort blir per automatik exkommunicerad, dvs utesluten från att delta i sakramenten. De läkare som utförde aborten var tydligen vana abortläkare som fullständigt ryckte på axlarna åt allt var Katolska kyrkan lär.
Vad beträffar mamman, verkar det inte heller ha existerat en exkommunio eftersom hon blev pressad, av bland annat feministiska grupper om jag har läst rätt, att låta utföra en abort på flickan.

Vem är värst egentligen här? Den som ropar efter att bränna oskyldiga människor på bål,
eller de som citerar en lagparagraf, men där förmildrande omständigheter iakttas?

Den Förlorade Sonen sa...

Tuve, intressant att du upp ämnet. Abort är en medicinsk term, som innefattar bla missfall, dvs alla avbrytna graviditeter. I dagligt tal så betyder abort just en medicinsk intervention som går ut på att med medicin eller ett kirurgiskt ingrepp avbryta en graviditet.

Så alla förstod vad du menade. : )

Glad påsk!

Tuve sa...

DFS
Jag är också övertygad om att alla förstod vad jag menade och det är också därför som jag håller fast vid min kritik av Maria Hasselgrens uttalanden, eftersom alla tolkar henne som man tolkat mig. Men inte desto mindre måste man ju vara minst lika rättvis och noggrann i sin kritik av sig själv som man anser sig kunna vara mot andra...

Allt gott och en välsignad påsk!