söndag 16 januari 2011

Biskop emeritius II

Nu är 3 f d biskopar i CoE vigda... Så de är också "emeritius", men på ett specielt sätt! ;-)

Se här och här och gos dag

Det ska bli spännande att följa utvecklingen här. Ekumenik som slutar i Kyrkans fulla gemenskap är fantastiskt! Gud vare tack och värd all pris och all ära!

Inga kommentarer: