tisdag 18 januari 2011

Utdrag ur etiopisk kritik mot SveK

Ekumenik har blivit en riktigt dålig gren för SvK:s politiska ledarskap. Publicerar ett utdrag som kan läsas här:

Vi har emellertid insett att en främmande utveckling, motsatt denna övertygelse, nu äger rum i Svenska kyrkans teologiska resa...

...Mekane Yesus-kyrkan betraktar därför varje beslut som fattas i motsats till den Heliga Skrifts auktoritet som ett »medvetet avsteg» eller »avsiktlig avvikelse».

Beträffande Svenska kyrkans tidigare beslut år 2006 om det riktiga i att välsigna registrerade homosexuella partnerskap, påminner vi om att vi klargjorde Mekane Yesus-kyrkans hållning i det brev vi sände er 11 januari 2007. I det vädjade vi om omprövning av det fattade beslutet, för det ansvars skull som vi båda fått att värna sanningen i Bibelns lära. Som ni minns har vi också diskuterat hur vi skall kunna arbeta tillsammans då våra uppfattningar är så olika att vi inte kunnat nå konsensus. Till vår besvikelse indikerar Svenska kyrkans följande handling i november 2009, där kyrkan antog en policy om homosexuella äktenskap och ämbetspraxis beträffande dessa, att Svenska kyrkan driver detta beslut ännu längre, utan att ta hänsyn till vad detta innebär för hennes partnerskapsrelationer med Mekane Yesus-kyrkan.

Efter att ha hört en rapport och en rekommendation från vår kyrkas Råd för mission och teologi beträffande Svenska kyrkans avgörande, bestämde sig vår kyrkas sjätte Rådsmöte att enhälligt besluta följande:
a. Att bekräfta sitt tidigare ställningstagande beträffande mänsklig sexualitet, vilket redan uttryckts och skickats till berörda parter.
b. Att sända en pastoral uppmaning till Svenska kyrkan att återvända till och förbli under Bibelns auktoritet och ompröva sitt ställningstagande om »vigselritual för välsignelse och stadfästelse av registrerade partnerskap».
c. Att ge den en väntetid på ett år, i linje med Standard Partnership Agreement, och att det svar man får av Svenska kyrkan skall rapporteras till kyrkans sjunde Rådsmöte för vidarebehandling.
d. Att på alla nivåer inom Mekane Yesus-kyrkan öva förbön för Svenska kyrkan under den ettåriga vänteperioden.

...Därför är det vår uppriktiga bön att genom Guds ingripande Herren den helige Ande ska kalla Svenska kyrkan till metanoia (omvändelse/repentance) och att era ledare inom kort överväger en omprövning av sitt beslut, och detta med anledning av Skriftens auktoritet och för den tjänsts skull som Gud har anförtrott oss alla, basen och grunden för vår kallelse och vårt partnerskap. Vi ber också för er i denna svåra tid att Gud må ge er vishet i att hantera denna situation.
Vi ser mycket fram emot att höra ert svar så snart det är möjligt.
Må Gud välsigna oss alla när vi söker hans ansikte för vägledning!

Högaktningsfullt,
Wakseyoum Idosa (Rev. Dr)
President, Mekane Yesus-kyrkan

2 kommentarer:

Sanct Clemens sa...

Dom kanske borde passa på å söka sej till Kyrkan nu när de inte är överens om tillämpningen av luthers läror:)

Jag hoppas att vi släpper våra "ekumeniska" projekt och istället går in för att frälsa själar. Enhet med rfsl är varken möjligt eller önskvärt, bättre då att predika Evangeliets fullhet och låta dem som vill förhärda sina hjärtan vid Kyrkans kallelse få fortsätta på sin självdestruktiva väg och dem som är öppna tillåtas inträde.

Anders Gunnarsson sa...

St Clemens

Jag tror att det öppnar sig framöver. CoE har ju fått in en kil för mycket och nu lämnar de trogna det sjunkande skeppet. Dag Sandahl var där och Yngve Kalin skriver väldigt fint om händelsen.

SveK kan ha satt några potatis för mycket i fel åker. KK har nästa millenium framför sig. SveK har ett halvt misslyckat millenium bakom sig. Tvivlar på att de har ett halvt millenium framför sig...

Gud vare tack för det som KK står för och vågar stå för. Kristendomen är inte död. Gud är inte död, Han bara somna när han läste de Svenska församlingsbladen. ;-)