fredag 28 januari 2011

Mord på homosexuella.

Vill upmärksamma att David Kato: en homosexuell man i Uganda mördats. Tycker det är en ytterst sorglig utveckling i detta land. Läs www.katekesen.se punkt 2357ff

"Man skall ta emot dem med respekt, medlidande och finkänslighet. Varje tecken på orättfärdig diskriminering när det gäller dessa människor skall undvikas. Dessa personer är kallade att förverkliga Guds vilja i sitt liv, och om de är kristna är de kallade att med Herrens offer på korset förena de svårigheter de kan råka ut för på grund av sin läggning."

På ett kusligt sätt fick David Kato sätta livet till för sin kamp. Jag fattar inte hur folk tänker och hoppas att det inte var någon "evangelikal" galning som utförde dådet!

Se humanisterna och Dagen och pinsam anglikansk präst.

4 kommentarer:

Dennis Alexis Hellström sa...

Ja, visst är det fruktansvärt? Kärlek åt alla:

http://bimbo84.blogspot.com/2011/01/love-in-world-gone-mad.html

Hulda sa...

Du är verkligen dig lik Anders

Katarina sa...

Anders Piltz skrev väldigt bra, tycker jag, om homosexuella/homosexualitet i essän "En fråga om integration".

Finns att läsa på Signum:

http://www.signum.se/signum/template.php?page=read&id=1151)

Ett litet citat ur essän:

"Det vore en sårande truism att säga att en människa med homosexuell läggning skall bemötas med respekt. Vilka skall inte mötas med respekt? Hon skall mottas i själavården med samma ömsinthet som alla andra, men inte främst som homosexuell, utan som en människa med en unik kombination av tillgångar och svårigheter. En som du och jag.

Den homosexuelle har, lika litet som alla andra, någon hjälp av att få moralprinciper kastade i ansiktet. Det är inte Jesu egen metod."

Kloka ord.

hilaron sa...

Själavård blev just reducerat till psykoterapi och "välbefinnande"... Nej, själavård är något mycket allvarligare, det handlar om att inse sin synd, ångra sig och förtrösta på den Ende som kan göra något gott av situationen: inte du, inte din andliga vägledare, inte din familj, inte dina vänner, ingen utom Gud.

Några av de bästa tillfällen i biktstolen har varit när jag har hjälpts av prästen (eller av vänner, eller av Jesus och Maria eller av den Helige Ande) att inse allvaret i mina synder och vad jag orsakat: Kristi korsfästelse, spikarna i Hans händer, törnekronan på Hans huvud, spjutet i Hans sida. Som en vän till mig sa i en predikan när han fortfarande var protestant (parafraserat): det är verkligt blod, det är verkligt lidande, och ni tror att Gud inte bryr sig? Det är då man verkligen kan säga "Förlåt mig!" och bli bönhörd med nåd bortom alla mått!

Bland det värsta jag vet är när någon behandlar mig som ett barn, som om jag inte kan höra sanningen om mig själv: att jag är högtfärdig och lättirriterad, att jag är bakslug och har svårt att förlåta, att jag är hård och oflexibel, att jag tar mig själv på för stort allvar osv. Om man inte tål att höra att man är en syndare, måste man ledas att inse att man är det. Därför att kärleken och respekten till människan kräver att vi gör vad som krävs för att föra henne till sin Frälsare och till hennes själs frälsning. Oavsett om hon är homosexuell, mördare, tjuv, stolt, skvallerkärring, fåfäng, onanist, preventivmedelsanvändare, polygamist, ekonomisk utsugare, latmask eller avgudadyrkare.

Låt mig avsluta med en bön för mordoffret och för alla oss syndare som en dag ska stå inför den Rättvise Domaren för att avlägga räkenskap för vårt jordeliv:

O milde och barmhärtige Jesus, Du som ödmjukt antog kött av den Saliga Jungfrun Maria, av den enda anledningen att Du såg till vår eviga frälsning och till det som var gott för oss, låt det aldrig ske att en själ går förlorad som har satt sin tillit till Dig!

O Jesu Allradyrbaraste Blod, rena alla som har dött, särskilt David Kato som kämpade med avskyvärda frestelser! Endast Du känner hans hjärta och endast Du vet om han dog med ett ångerfyllt hjärta, men vi sätter vårt hopp till Din oändliga barmhärtighet och ber Dig också att utverka den nåd som hans mördare behöver för att omvända sig och frälsa sin själ. Förbarma Dig över oss alla, arma och fattiga syndare, som varje dag bönar och ber om förbarmande, som tigger om nåd, och ge oss goda, ömsinta och kärleksfulla hjärtan, välbehagliga inför Dig. Låt oss aldrig lita på våra egna ord, på våra egna idéer, på våra egna fördomar, utan låt oss alltid söka Dig i varje människa och möta henne på det sätt som Du skulle möta henne, må det vara med rättframhet och frimodighet eller med inlyssnande och eftertänksamhet, ty endast Du vet vad som krävs för att föra henne till Dig. Må Ditt rike komma, genom den Saliga Jungfrun Marias förbön, och låt Din vilja ske i alla våra handlingar, så att vi en dag med aposteln kan utbrista i glädje och eufori: "Det är inte längre jag som lever, utan Kristus som lever i mig!" Rena oss, O Jesus, och rena David Kato från hans synder till priset av Ditt Blod. Amen.