torsdag 20 mars 2008

Publicisten Ivar Harrie


En barndomsvän till mig har nyligen disputerat med boken Publicisten Ivar Harrie, utgiven av Carlsson Bokförlag. Det var en trevlig disputation med en mycket duktig och saklig opponent som ställde många relevanta frågor. Det var även roligt att Harries släkt fanns representerad och varmt tackade Kristoffer för hans arbete.

Vill härmed gratulera honom och tipsa alla som är intresserade av mediekommunikation och det offentliga samtalet att införskaffa ett ex och fördjupa sig...

Sammanfattning: Avhandlingen är en pionjärstudie om publicisten
Ivar Harrie (1899-1973) och hans deltagande i det offentliga samtalet
under främst sin tid som chefredaktör på Expressen (1944-1960). Genom
att studera de första decennierna under efterkrigstidens offentliga
samtal genom en framträdande debattörs texter, belyser avhandlingen
central tematik från dåtidens aktuella ideologiska, politiska och
kulturella problemställningar ur ett inifrånperspektiv: Kalla kriget,
synen på sexualiteten, kristendom och humanism samt bildningsfrågan.
Fokus har även riktats mot Harries syn på sin roll som publicist i
efterkrigstiden och hans engagemang i publicistiska frågor, framför
allt yttrandefriheten. Harrie var ett viktigt inslag i dåtidens
offentliga samtal men hans deltagande i debatten har inte tidigare
studerats i någon vetenskaplig studie. Avhandlingen bidrar på så sätt
med nya perspektiv på efterkrigstidens politiska, ideologiska och
kulturella historia. I studien ingår även en tillbakablick på
mellankrigstidens debatt, med särskilt fokus på Harries förhållande
till de totalitära ideologierna. Materialet består huvudsakligen av
Harries artiklar från Expressen-tiden, men hans övriga produktion
(essäer, böcker, översättningar osv.) har också använts.

Baksidestext: Publicisten Ivar Harrie framträdde som en mångkunnig och välkänd kulturpersonlighet under en stor del av 1900-talet. Expressen blev en makalös succé och snabbt Nordens största dagstidning. Ivar Harrie var Expressens första chefredaktör under åren 1944-1960.
I "Publicisten Ivar Harrie" ger Kristofffer Holt en levande inblick i 1940- och -50-talens offentliga debatt genom att udenrsöka Harries roll och gärning. Redan genom att acceptera posten på Expressen utmanade han sin samtid: han med bakgrund som översättare av klassiker och bl a medarbetare till Torgny Segerstedt blev nu detta folkliga och högröstade blads överhuvud.
"Det offentliga samtalets historia är en del av det gemensamma kulturarvet - det utgör en förhistoria till de debatter som pågår idag", framhåller Holt inledningsvis. Det är inte minst i detta ljus som hans bok skall läsas.

Några recensioner:
SvD » Kulturnyheter » Recension: Publicisten Ivar Harrie. Ideologi, offentlighetsdebatt och idékritik i Expressen 1944–1960 (Sakprosa)
Harrie i halvfigur - ST.nu - Sundsvalls Tidning
Kristoffer Holt / Publicisten Ivar Harrie - Kultur - Expressen.se
Unt.se - Harrie som Prometeus och Mefistofeles
Dagbladet.se » Närmare Dig

Allt gott!

Inga kommentarer: