söndag 4 juli 2010

96. ANTALET KYRKOR OCH ARROGANS

INVÄNDNING: Roms anspråk på att Gud verkar endast genom en enda sann rätttrogen Kyrka är en obiblisk lära och högst elitistisk.
SVAR: Rom har dock aldrig hävdat att det bara finns en enda verksam Kyrka. Att det bara kan finnas en enda Kristi Kyrka grundad av Kristus själv är uppenbart. Kristus grundade inte 30 000 olika kyrkosamfund, med alla tänkbara och otänkbara läror och livsformer. Att denna enda kropp har två kluvna lungor är också uppenbart, i östliga och västlig riktning. I öst är Kyrkorna uppsplittrade i många riktningar. I väst (och öst) finns den romerskt uppburna katolska Kyrkan, som menar sig ha fått petri primat och auktoriteten att avgöra dogmatiska strider bland alla Kyrkorna. Men därmed inte sagt att kristna som inte tror som ovanstående, inte har del i Kyrkan. Kyrkan är större än det universum kan uppbära… Gud är verksamt i allt gott, rätt och heligt. Varför skulle någon vilja begränsa Guds handlande till enbart EN enda lokalkyrkas eller religions verk?

Lumen Gentium 16 och lk 163 fastslår att Gud verkar utanför den synliga Kyrkan. Gud har gett mycket till andra samfund och här finns delar av samma tro och liv som i den västliga eller östliga Kyrkan; Guds ord, nådens liv, tro, hopp och kärlek. Allt detta kommer från Gud och är givet till Kyrkan och leder i slutändan till den fulla enheten. Redan nu tillhör alla rättfärdiga verkligen Kyrkan, i fullhet eller något ofullständigare. Guds vägar är för oss outgrundliga, men i slutändan gäller det gamla talesättet att; ”alla vägar bär till Rom”. Alla verkliga vägar till evigheten har någon koppling till framför allt Kristus; han är Vägen. Låt oss be att Gud snart samlar alla kristtrogna till en hjord, så att enheten blir synlig och så att världen då kan tro, se Joh 17:21. Tror du att Gud kan ena?

Se vidare KKK 819-821, 845-848, 1258-1260 och 1399.

Inga kommentarer: