lördag 17 juli 2010

DIALOG del 8; ABORT OCH HOMOSEX!

BENGT: När det gäller den konsekventa katolska synen på abort, måste jag berömma er. Ni håller fast trots att många förandrat sin syn och idag tillåter fosterdödandet.
CHRISTOFFER: I allt dogma, har vi hålt fast vid det ursprungliga, det är därför Kyrkan är "kata holicos"; "med det hela/fulla överensstämmande".
BENGT: Men är detta verkligen en viktig fråga?.
CHRISTOFFER: Detta förfaringssätt skulle aldrig ha funnits om det inte var så intimt kopplat till den sexuella frigörelsen. Att utplåna miljontals liv, bara för att dessa människor inte är välkomna, är absurt.
BENGT: Vissa människor kan bokstavligt gå över lik, för att fritt kunna leva ut sin sexualitet utan bindningen att behöva få barn.
CHRISTOFFER: Ja, varför skulle Kyrkan böja sig inför något som avhumaniserar mänskligheten på detta barbariska sätt?
BENGT: Men är inte ert motstånd mot homosexuella en stor skandal?
CHRISTOFFER: Kyrkan är inte emot; den är för; livet, äktenskapet, trohet, avhållsamhet och kär lek. Att leka himmel och imitera Gud är det katolska livets essens. Vi har inga andra instruktioner än de Jesus gav oss. Om du inte gillar dem; ta upp det med honom; "don't shoot the messanger".
BENGT: Men kan inte hompsexuella få gifta sig och är det inte lite väl medeltida att hata bögar?
CHRISTOFFER: Ingen ska hata bögar, det är inte kristuslikt. Nästan alla syndar svårt och behöver upprättelse. Därför finns ingen anledning att spä på homofobin eller spä på förföljelserna eller angreppen mot de homosexuella. Men äktenskapet är ett sakrament mellan en man och en kvinna. Ingen - inte ens RFSL eller regeringar - kan få henne att ändra det!
BENGT: Ja, där avundas jag er. Ni slipper titta på kyrkopolitiker som står och pekar i det blå och ingen fattar om de visar vägen eller om de bara som vanligt känner vart dogmvindarna blåser; så att de kan vända sig; så att kappan blåser snyggt i vindens riktning!
CHRISTOFFER: Det finns mycket fulhet hos oss också, men ingen annanstans har jag hittat den ursprungliga fullheten som Kristus lovade Kyrkan. Hennes martyrer vittnar om den oförfalskade kristendomen som närts av Kristus i Petri och Marie närhet. Den klippa som Gud grundlagt och som ska fullkomnas i evigheten; men som redan här trotsigt pekar uppåt som en gotisk kyrkspira...
BENGT: Ja, gotiken har alltid inspirerat mig. Katolicismen är kanske som ett rosettfönster. Rätt trist utifrån, men skirt och i alla färger inifrån; med stöd från flera hundra ton sten. Hon kanske bör undersökas närmare...

3 kommentarer:

Anonym sa...

"Det finns mycket fulhet hos oss också, men ingenstans har jag hittat den ursprungliga fullheten som Kristus lovade Kyrkan."

Ska det inte vara "men ingen annanstans" istället? Låter här som att Kristus inte har hållit sitt löfte till Kyrkan...

Allt gott!

Anonym sa...

Jag har inte fått något svar på min kommentar och meningen står kvar som den gjort hela tiden. Jag är påtagligt oroad av ett sådant uttalande, eftersom det verkligen låter som att Jesus Kristus, Gud själv, inte håller sina löften. Är det något vi kan vara säkra på är det väl att Han håller sina löften, eller har jag missat något? Den fullhet som Jesus Kristus lovade Kyrkan existerar i den enda, heliga, katolska och apostoliska Kyrkan och ingen annanstans. Jesus lovade aldrig att Hennes medlemmar skulle vara syndfria eller att alla påvar, biskopar och präster skulle vara helgon. Däremot lovade Han Sin Brud att Hon aldrig skulle fela när Hon lärde något i det som kallas det extraordinära läroämbetet eller när Hon lärde något i det ordinära och universella läroämbetet. Det löftet har Han hållit alldeles utmärkt i mina ögon. Så vilket löfte om fullhet är det Jesus har brutit?

Allt gott!

Anders Gunnarsson sa...

Såg inte felet, ens när du påtalade det första gången. Nu är det ändrat.

Man blir ju inte ofelbar bara för att man blir katolik (inte ens som påve i allt, bara i trosläran i specifika strider). :-)