tisdag 13 juli 2010

DIALOG del 6; ÄMBETE

BENGT: Ämbete behövs, men det är konstituerat eller skapat underifrån. För att rätt förvalta sakramenten och förkunna evangeliet behövs det ämbetsbärare.
CHRISTOFFER: Skriften verkar tala om det från en annan vinkel. Gud verkar utvälja de tolv och de utväljer sedan sina efterträdare.
BENGT: Prästämbetet grundas i att alla är präster...
CHRISTOFFER: ...Kyrkan övertog judiskt prästämbete men lät två prästämbete finnas samtidigt; det tjänande vigda ämbetet (biskop och präst) och de döptas allmänna prästadöme.
BENGT: Ja, det lät judiskt och förlegat. Jesus är ju översteprästen och vi alla har del i kyrkans prästämbete. Det hierarkiska katolska är ett sentida påfund.
CHRISTOFFER: Ja, det beror ju verkligen på när man menar att sentida inträffade. Hierkiskhet är judisk, nt:lig och urkyrklig. Jag ser inget förfall eller påfund i en senare urkyrka. Biskopar fanns från början i Fil 1:1c; 1 Tim 3:1ff; Tit 1:7a samt 1 Petr 2:25c och redan de första kristna skriftena 1 Cl 42:4f; 44:1-3 och Didache 15:1 talar väldigt tydligt om biskoplig hierarki.
BENGT: Men biskopar kan falla, och då har församlingarna som lär rent evangelium rätt att insätta evangeliska ämbetsbärare.
CHRISTOFFER: Att några i Kyrkan kan falla är helt klart, men vart lärs det om ett totalt avfall?
BENGT: Men på 1500-talet var allt förfallet!
CHRISTOFFER: Blir allt bättre när man bryter upp och gör allt eget? En genväg kan bli en egenväg. Kyrkan innehåller på jorden förfall och förnyelse samtidigt.
BENGT: 1570 var i o f s den hierarki Fr Martin förkastade reformerad. Guds vägar är faktiskt outgrundliga, och också hierarkiska. Mose, Aron, Elia, Esra, Sakarias, Apostlarna m.fl. var helt visst Guds språkrör. Kyrkliga biskopar har nog sin plats, och biskop Anders har jag stor respekt för!
CHRISTOFFER: Kyrkan vilar i ämbetet och dess portar kan inte ens helvetet bli övermäktigt! Syndare smutsar ner och stanken når långt, men helighet smittar och fräschar upp alla sinnen. Så var finns helgonskolan?

Inga kommentarer: