lördag 10 juli 2010

PÅVENS ROLL BLAND URKYRKANS HERESIER

Påvar har från första stund varit aktiva i att bekämpa felaktig lära. I Ott:s fundamentals of catholic dogma, s 286f finns en större lista än detta utdrag från de första 7 århundradena;

St Victor I (189-199) fördömde montanismen och Theodotus exkommunicerade också, pga förnekande av Kristi gudomlighet, se EUSEBIOS, Kyrkohistoria 5:28:6.
St Callixtus I (217-222) exkommunicerade Sabellius
St Cornelius (251-253) fördömde novatianismen
St Innocentius I (402-417) fördömde pelagianismen
St Celestinus I (422-432) fördömde nestorianismen
St Leo I (440-461) fördömde monofytismen
St Agatho (678-681) fördömde monoteletismen.

Se även mer här + här

Inga kommentarer: