fredag 1 februari 2008

2 Thess 2:15

Jag tänkte jag skulle ta upp en fråga som återigen riktar sig främst till protestanter. Försök bortse ifrån att jag är katolik och svara istället utifrån era perspektiv, så får vi i så fall fråga om något är oklart.

I 2 Thess 2:15 skriver Paulus:
"Stå alltså fasta, bröder, och håll er till de läror som vi har fört vidare till er, muntligen eller i brev."

Vad innebär det att vi skall hålla oss till de läror som Paulus, Silvanus och Timotheos har fört vidare till oss, muntligen eller i brev? Vi kan kanske anta att de brev som åsyftas är första och andra brevet till thessalonikerna.
Men vad innebär det där med muntligen?
Hur skall detta tolkas?
Hur skall vi förhålla oss till det?
Var skall vi söka det som muntligen förts vidare?
Går det att finna och i så fall var?

Om ni kommer på egna frågor som detta bibelställe väcker så är ni välkomna att ställa dem själva...

Allt gott!

6 kommentarer:

Kaplansgården sa...

Den reformatoriske teologen Martin Chemnitz har behandlat denna fråga i sin "Examen concilii Tridentini" I denna bok urskiljer han inte mindre åtta olika definitioner av tradition.

1. Först den muntliga traditionen från Kristus och apostlarna som nu finns bevarad i Nya Testamentets skrifter.

2. En andra slag av traditon finner Chemnitz däri att den heliga skrift bevarats i kyrkan fram till innevarande tid.

3. Den tredje typen av tradition som Chemnistz lyfter fram är den apostoliska tradition, som både Irenaeus och Tertullianus talar om. Irenaeus säger t.ex. i detta smmanhang att hedningarna utan papper och bläck, genom den muntliga predikan i kyrkan mottagit denna tradition från apostlarna och därmed fått den skriven i sina hjärtan. Att denna tradition är apostolisk bekräftas av den förts vidare i de äldsta församlingarna av apostlarnas arvtagare.

4. Chemnitz menar att inte bara traderandet av NT, inte bara den apostoliska förkunnelsens innehåll, utan också tolkingen och utläggningen av den heliga skrift bildar en slags tradition.

5. Den femte formen av tradition är sådant som man kan sluta sig till utifrån det som sägs i skriften men som inte uttryckligen nämns eller föreskrivs där.

6. Den sjätte typen av tradition som Chemnitz lyfter fram är: Kyrkofädernas samfällda mening. Han menar att ingen ny troslära kan antas som strider mot vad Kyrkofäderna säger, men han menar också fädernas vittnesbörd inte utan vindare kan gälla för sanna och auktoritativa, utan de måste så i överensstämmelse med trosregeln.

7. Den sjunde typen av tradition är Kyrkans cermonier.

8. Den åttendeformen av tradition är den enda som Chemnitz kritiserar och det är den tradition som man inte kan hitta något stöd för i skriften och som enligt Tridentinum och där med den RKK skall benadlas med samma vördnad som de kanoniska skrifterna.

Jag hoppas att detta på något sätt har besvarat deina frågor kring den muntliga traditionen, var vi heittar den och hur vi skall förhålla oss till den.

2 Thess verkar var skrivet första halvåret år 51, det betyder dessutom att den munliga tradition som det talas om kan vara nedskriven i de skrifter i NT som är skrivna efter år 51. Därmed skulle den munliga läran som det här talas om kunna motsvara Chemnitz tredje typ av tradition.

Tuve sa...

Pär
Tack än en gång.

Jag skall fundera mer på detta. För mig som katolik är det naturligtvis främst den sista formen av tradition som tål att tänkas vidare på.

Hur ser du själv på den formen av tradition? Ligger det något i Chemnitz idé? Vad och varför?

Allt gott!

Kaplansgården sa...

Jag tor att det ligger mycket i Chemnitz idé. Jag tror att det blir svårt avgöra vad som är en "rätt" trdition utan att man man t.ex. jämför den med skriften eller kyrkofäderna. Man måste ha något att bygga den på och något som avgränasr den. Något som visar att den står i samklang med Guds avsikter. Därför tror jag att det är svårt att tala om en tradition frikopplad från skriften, eller kyrkofäderna vilkas lära ju står i samklang med skriften.

Tuve sa...

Kaplansgården
Jag måste erkänna att jag inte läst Trindtinum, så jag vet inte vad kyrkan egentligen sade sig ta ställning för eller emot då.

Jag tror precis som du att det är viktigt, helt nödvändigt, att försäkra sig om att inget strider mot det som skriften och fäderna kommit fram till eller sagt.

Men om man tittar särskilt på punkterna 5 och 6 så finns det ju rätt mycket som man kan sluta sig till utifrån det. Och har man väl kunnat sluta sig till att X måste vara sant, så finns det väl ingen anledning att anta att det skall komma att upphöra vara sant senare? Är det orimligt att i ett senare skede argumentera för Y utifrån att X stödjer det, men inte uttryckligen skriften eller fäderna?

Självklart måste det vara visat utom allt tvivel att X måste vara sant innan det är rimligt att dra några slutsatser om ifall Y kan vara sant, baserat på X.

Visst måste man vara försiktig i förvaltandet och tillämpandet av traditionen, men det måste man ju även vara i tolkandet av skriften och och Guds uppenbarelser...

Uppenbarelserna, ja, de är ett kapitel för sig, eftersom de också KAN uppenbara nya sanningar, som varken fäderna eller skriften avslöjat. Men det är å andra sidan svårt att bedöma autentisiteten, och det kan ta LÅNG tid innan det ens blir möjligt att avgöra säkert. Men givet att en uppenbarelse har prövats och befunnits äkta, kan man inte dra slutsatser utifrån det då också?

Allt gott!

Kaplansgården sa...

Tuve! jag instämmer i det du säger, förutom i det sista stycket. Jag tror inte att uppenbarelser kan komma med nya sanningar, som varken skriften eller fäderna avslöjat, när det gäller lärofrågor. Möjligen kan uppenbarelser hjälpa oss att få nya perspektiv på saker och ting. Men skall en uppenbarelse vara en uppenbarelse fån Gud måste den stå i samklang med skriften och fäderna.

Tuve sa...

Kaplansgården
Du har helt rätt. Jag var lite för snabb på tangenterna :)

"Möjligen kan uppenbarelser hjälpa oss att få nya perspektiv på saker och ting. Men skall en uppenbarelse vara en uppenbarelse fån Gud måste den stå i samklang med skriften och fäderna."

Detta var vad jag menade med att uppenbara nya sanningar, även om jag uttryckte det helt galet... Det jag var ute efter var just möjligheten att öppna för nya perspektiv och infallsvinklar. Det är bra att du kommer och rättar mig! :D

Allt gott!