torsdag 21 februari 2008

Länktips och min sammanfattning: Z om eftergifter...

Z har skrivit två inlägg som riktat sig till katoliker respektive protestanter (frikyrkliga) med frågan vilka eftergifter man anser att den egna Kyrkan/församlingen/traditionen [...] kan göra.

Det har varit väldigt spännande att följa.

Om man skall hårdra det hela skulle man kunna säga att katoliker menar att man inte kan göra några eftergifter medan de frikyrkliga menar att man inte behöver göra några eftergifter utan är villiga att vara enade så snart katolikerna lämnar allt sitt... Nu är det inte riktigt så illa, men jag skulle tro att frikyrkliga som läser katolikernas kommentarer skulle tolka dem som Daniel gjorde Kan 'ni' egentligen göra några eftergifter ö.h.t. då in sitter på 100% korrekt lära / teologi?. På samma sätt tolkar nog vi katoliker (åtminstone jag) de frikyrkligas kommentarer som just ett uttryck för att de är rätt nöjda med sina läror och kan tänka sig att välkomna oss andra om vi släpper på våra läror...

Men några högst konkreta förslag till praktisk lekmannaekumenik har likväl framförts från båda sidor och där verkar vi alla vara överens. Att be tillsammans och bygga personliga relationer verkar alla vara överens om är möjligt, likaså att visa ömsesidig respekt.

Några av de saker som katoliker föreslagit är:
  • Leva tillsmammans i bön och gemenskap, dvs ekumeniska kommuniteter (exempelvis Taizé, som det uppstod en del frågor omkring när det gäller kommunion och interkommunion).
  • Vidare nämndes möjligheten för samfund/kyrkor att bli associerade, dvs att erkänna Kyrkans lära men ändå hålla fast vid sin egen liturgiska tradition, sina egna samlingsformer och sin spirituella egenart.
Några av de saker som protestanter/frikyrkliga föreslagit är:
  • Det var uppenbart svårare att föreslå något konkret som innebar egna eftergifter. En motivering till det var att man inte är enade sinsemellan... Nu får man komma ihåg att de inte haft lika lång tid på sig att komma med konkreta förslag än, så det kanske blir nödvändigt att uppdatera denna lista om någon dag...
  • En person föreslog att eftersom man accepterar vissa dogmer (treenighetsläran, Jesu två naturer och Skriften som Guds Ord) så borde man kanske kunna anamma fler. Man kan dock fråga sig hur det egentligen är med de två första accepterade dogmerna om man läser den senaste tidens kommentarer hos Aletheia...
Så sammanfattningsvis kan vi konstatera att medan katoliker inte kan ge avkall på sina dogmer och ser allas enhet inom Kyrkan som det slutliga målet för ekumeniken, så är protestanter oeniga sinsemellan och en del ser även den organisatoriska ekumeniken som något förkastligt, eftersom de inte tror på organisationer.

Det kan nog hursomhelst fortsätta att vara intressanta inlägg att följa...

Allt gott!

5 kommentarer:

Anonym sa...

Tuve,
tack och lov är det inte vi som avgör ekumeniken!

Tuve sa...

Helena
Jag tycker det är både ock. Det är inte vårt ansvar att ro i hamn den mellankyrkliga ekumeniska dialogen, men det är vår uppgift att arbeta för enhet i vardagen och där vi ser möjlighet till det...

Om den sedan inte omedelbart leder till en fullständig enhet så kan det likväl leda till bättre förståelse och ökad kärlek mellan kristna. Framförallt kan det leda till att en och annan fördom kan tvagas bort från alla sidor...

Allt gott!

kyrksyster sa...

Jag har en bibelstudiegrupp som blivit större och större med åren eftersom de frikyrkliga oxå dras till den. I samtalen känner jag att det inte är lärorna man bekymrar sig över. Där är man mest nyfiken på varandra. Och oftast är man oxå nyfiken på varandras spiritualitet.
Men kommer vi till traditioner och mötesformer och den egna kyrkan/lokalen och "våran pastor" så börjar det brännas.

Det är där ekumeniken blir svårast.

Tuve sa...

Välkommen kyrksyster!

Jo, det är väl ungefär min egen erfarenhet. Man kan komma långt genom att bara vara med andra och be med andra, men så fort det börjar handla om den egna kostymen så är man genast mer på sin vakt...

Allt gott!

Z sa...

Kyrksyster

Din kommentar visar just anledningen till att jag inte riktade min ekumenik-fråga till Svenska Kyrkan:

Ni träffar folk från andra samfund i verkliga livet, kanske mer än vi andra. Keep up the good work!