fredag 17 juni 2011

3*70 skäl (sammanfattningar) av KK katekeser!

Tänkte med en "apologetiskt färgad ton" gå igenom - 3 st kortare dekaloger (10) som innehåller 7 punkter var - av katekeserna. Varje del förklarar de tre viktigaste områdena i en religion; lära (tron); liturgin (tillbedjan) och liv (morallära)!

Jag vill ge några skäl till varför KK är den kyrka som jag tror vara gudomligt grundad och sanktionerad och kanske kan det få någon att lägga ner en hundring och köpa och läsa lilla katekesen (109 inkl fri frakt, medan den stora finns gratis här).

För er som är protestanter kan 99 Invändningar vara intressanta att studera vidare i, en sammanfattning finns häruppe (till höger högt upp)! Ateister kan börja här!


LÄRA
(DEL 1)
Tron (kap 1-3 i Katekesernas inledning punkt 1-185 i KKK)
Gud (kap 1 i TB-avd)
Skapelsen
Människan
Jesus (kap 2 i TB-avd)
Maria
Anden (kap 3 i TB-avd)
Kyrkan
Syndaförlåtelsen
Himlen


LITURGI/TILLBEDJAN (DEL 2 och 4)
Liturgin
Sakramenten
Initiationen (=Dop + Konfirmation i Kap 1 av sakrament-avd)
Eukaristin
Bikten (Kap 2 i sakrament-avd)
Smörjelsen
Prästvigningen (Kap 3 i sakrament-avd)
Äktenskapet
Bön (4:e DEL:en)
Fader vår

LIV (DEL 3)
MänniskoVärdighet (Kap 1)
SamhällsMoral (Kap 2)
Moralprinciper
Dygder (/laster)
Gudskärleken (i hjärta, själ och förstånd i de första 3 buden; Kap 1 i dekalog-avd)
Familjeliv (4:e budet sociala nästankärleksdimension; Kap 2 i dekalog-avd, )
Livsvägen (5:e budets nästankärlek)
Samlivet (6:e och 9:e budets nästankärlek)
"Näringslivet" (7:e och 10:e budets nästankärlek)
LivsSanning (8:e budet)

Inga kommentarer: