måndag 16 augusti 2010

TREVLIGHETSTRO II; Förslag till en ny Luthersk-KATEKES

I. DE 10 NYA BUDEN
Du skall ha vilka gudar du vill, eftersom de är lika uttryck för den gudomliga, mystiska kraften.
Du skall inte avbilda Gud, för då framstår han som endast manlig.
Du skall inte svära i Kyrkan, men gärna annars.
Tänk på att hålla midsommar, julafton, nyår och 1:a Maj som arbetsfri festdag.
Hedra alla nya och gamla pappor & mammor, halvsyskon, helsyskon och nypappas gamla barn.
Du skall inte dräpa, om det inte a) hindrar din karriär och b) känns bra för dig.
Du skall inte ha mer än en partner samtidigt, om du inte själv vill förstås. :-)
Du får inte skattefiffla, om det upptäcks.
Du får inte vittna om sanningen, i alla fall inte så att det stör någon annans tro.
Du får inte känna skuldkänslor. Begär är naturligt, så njut vart ditt hjärta än leder dig.


II. POSTMODERN TROSBEKÄNNELSE
Vi tror på teknik, vetenskap och forskning och att det ligger något i UFO, kristaller och "healing".
Vi tror att någonting uppstod ur ingenting och blev en groda som sedan blev en Prins1
och som senare skapade gud. Därför är alla religioner samma, eftersom de tror på godhet och kärlek, och skiljer sig bara i synen på människa, skapelse, synd, frälsning, nåd och evighet.
Vi tror på bra människor som vi själva, Buddha, Muhammed och Jesus
och att Jesus var en bra morallärare, fastän hans moral inte var så bra.
Vi tror att människan är fri att göra vad som faller henne in och fri att falla för varje inre impuls,
hur låg eller stark den än må vara, så länge du inte skadar någon annan, med din egen definition på skador.
Vi tror att efter döden finns inget. Om det mot förmodan skulle finnas något, är Gud god
och alla kommer till himmelen, utom Hitler, Stalin och såna där.
Vi tror att alla måste finna sin egen sanning,
Verkligheten, Historien och Universum kommer sedan att anpassa sig.
Vi tror inte på en absolut sanning, utom Sanningen att det inte finns någon absolut sanning.


III. MODER(N) FADER VÅR
Moder vår som är i oss.
Helgat varde alla dina oräkneliga namn.
Tillkomme vår demokrati, jämställdhet och folktro.
Ske vår vilja, såsom på jorden så ock i himmelen.
Vårt dagliga bröd måste delas solidariskt,
och låt västvärlden avskriva alla skulder, såsom ock vi föröka våra kyrklöner,
och inled oss icke i dogmatisk trosvisshet utan fräls oss ifrån de onda svartrockarna.
Ty riket är vårt och makten och härligheten ända in i evigheten. Amen.


IV. OM DOPETS SAKRAMENT
Dopet är en fin släktlig namngivningscermoni, som helst bör ske i bersån vid midsommartid,
eller strax efter att den gudstjänstfirande församlingen lämnat kyrkan.


V. OM ALTARETS SAKRAMENT
McNattvard (=snabbmatsrit) är en trevlig söndaglig gemenskapsfrämjande fest med lite vin och kex, som ibland blir en trevlig fortsättning på föredrag, sångstund eller dans i den gemensamma bystugan.


1 En saga berättar om en groda som blev en prins. Denna ovanstående version har skippat kyssen och lagt till slumpen och 4 miljarder år istället och därmed kallas detta vetenskap.

Inga kommentarer: