fredag 20 augusti 2010

Snacka om primitivt, folkpartiet

Den här gången är det folkpartiet som visar sin inkonsekvens, taget från dagen.

Folkpartiet säger sig vilja att deras skolpolitik skall vara evidensbaserad. Samtidigt säger de sig vara emot hemskolning. När de tillfrågas om det finns vetenskaplig evidens för att det är dåligt blir svaret minst sagt undvikande och ursäktande.

Eftersom vi har hemskolat vår äldste son och känner flera andra som också hemskolat så inser jag att det inte är absolut oproblematiskt med hemskolning. Samtidigt finns det också enorma möjligheter med hemskolning, vilka man helt väljer att bortse ifrån. Framför allt så finns det också problem med den vanliga skolformen, inte minst i form av bristande möjligheter.

Folkpartiets talesman nämner två frågor som motiverar att förbjuda det (vilket är vad man kommer göra):
"-Det är svårt att mäta social kompetens och undersöka att hela kursplanen följs."

Eftersom hemskolning är en högst begränsad företeelse i Sverige så får man se på länder där det är mer vanligt, främst USA. Om dessa barn som hemskolats skulle få sämre förutsättningar än andra har jag svårt att förstå varför universitet i USA föredrar barn som hemskolats.
homeschooled children are academically prepared for college. Data from the Colorado Commission on Higher Education show that based on SAT and ACT scores, college freshman year cumulative GPA, and cumulative credit hours, homeschooled graduates are as ready for college as traditional high school graduates and that they perform as well on national college assessment tests. Studies have also shown that a greater proportion of homeschooled students go on to college than their traditionally schooled counterparts. Some California universities, including the University of California, Riverside and Stanford University, have made special efforts to enroll homeschooled students, who as a group have gained a reputation for being particularly motivated and for possessing “intellectual vitality.”
Vidare så kan man fråga sig i vilken utsträckning som barn som får gå med andra barn i enbart samma ålder skulle uppnå någon högre grad av social kompetens. Vad menar man då med social kompetens? Förmågan att enbart umgås med jämnåriga och kväsas som individ till förmån för kollektivet? För mig är det en horribel definition och syn på social kompetens, för att inte tala om vad det ger för människosyn...

Erfarenheten från USA är att hemskolade barn generellt, tvärtemot de myter som folkpartiet väljer att tro på, utvecklar en god social kompetens och en förmåga att umgås med barn och vuxna i olika åldrar och kulturer. I artikeln Home Schooling and the Question of Socialization (Peabody Journal of Education, 2000, Vol. 75 Issue 1/2, p107-123) redovisar man bl a följande resultat om hemskolade barns sociala förmåga:
Each child’s behavior was rated by two observers who did not know whether the children they were rating were home-schooled or traditionally schooled. The observers used the Direct Observation Form of the Child Behavior Checklist (Achenbach & Edelbrock, 1983), a checklist of 97 problem behaviors such as argues, brags or boasts, doesn’t pay attention long, cries, disturbs other children, isolates self from others, shy or timd, and shows off. The results were striking—the mean problem behavior score for children attending conventional schools was more than eight times higher than that of the home-schooled group.
Tycks m a o finnas signifikant evidens emot de myter folkpartiet väljer att tro på.

Jag ifrågasätter att folkpartiet bryr sig det minsta om evidens, de bryr sig bara om sin ideologi. Jag kan inte med deras ideologi!

Läs även om familjen Atterstigs kamp för att få hemsola.

2 kommentarer:

Helena sa...

Eftersom skolan tar slut vid nitton års ålder kan man fråga sig om all social träning tar slut även då?

Anonym sa...

Tack så mycket för nyttiga reflektioner och för referatet från Peabody Journal of Education! Detta var intressant läsning!