fredag 24 september 2010

1. Maria, inledning

Ska ta upp Maria igen, och dela upp det publicerade i ett tiotal stycken 14 invändningar...

Det finns ett mycket gammalt ordspråk; ”bakom varje framgångsrik man, står en framgångsrik kvinna.”1. Gäller det överallt eller bara de som lever e.Kr.? Inkarnationens mysterium bibehålls med Maria som klassisk Guds Moder.2 Kyrkans tro har inkarnationen som ett större mysterium och vördar den mer, än en reducerande, ”nyreformatorisk” mycket avskalade kristologin med tillhörande mariologi. Felaktig mariologi ger snedvriden kristologi, som ett brev på posten! Eftersom Jesus var Gud måste Han ha valt en alldeles speciell mor, till att föda fram den som universum ej kan bära. Vad hade du själv gjort om du valt din moder?

Att mariologin har biblisk grund, vill jag visa i följande avsnitt. Först går jag genom tre urkyrkliga mariadogmer, sedan genomgås spiritualiteten kring Maria. Så mariologisk lära och liv sammanbinds, precis som Kyrkornas lära är rotad i Skriften. Ja, Guds Moder finns faktiskt med i hela Skriften liksom Kristus kan skymtas i hela Skriften. För Skriften har i hela GT ett typologiskt frö, för hela frälsningshistorien. Alla kristna måste underordna sig den urkyrkliga kristologin, som framväxt i Kyrkan fram tills 800-talet. Om man underordnar sig Kyrkans ursprungliga hållning där, varför då inte ta till sig fördjupade reflektioner om mariologin, även om någon del utvecklats lite senare. Bara för att något är störst och viktigast (läs Kristus) tar inte bort mindre viktigare, men dock viktiga saker (läs Guds Moder). Jämför med att proteiner är viktigast i maten, betyder inte att vitaminer är oviktiga. Kvinnlighet är oerhört viktigt i Kyrkan3. Maria blir inte undanskymd i NT och där hon skymtar fram mindre tydligt, beror det på att hon fortfarande var vid liv när dessa böcker skrevs. I de senare skrifterna som den johannitiska (Joh, Upp) och den lukianska (Luk, Apg), vilka tillsammans utgör halva NT, har Maria en absolut särställning. Hon är inte betydande kvantitativt, men kvalitativt. Låt inte en liten mängd uppenbara mariologiska citat i NT göra att Maria betraktas som obetydlig.

Utan Maria förblev mänskligheten utan inkarnationen. Fadern sände sin Ande på ett speciellt sätt över Maria, så att allt mänskligt blod och kött upptogs för Sonen. Jesus var 100 % köttsligt släkt med Marias släkt. Utan Maria hade heller inget tempelframbärande skett och flyktingbarnet hade inte överlevt i Egypten (om Josef får ursäkta). Utan Maria hade inte det första undret skett, alltså vinundret på bröllopet i Kana (Joh 2). Utan Maria förmodligen ingen Lukas, eftersom bl.a. Marias berättande gjorde att Lukas kunde skriva ner allt så noggrant. Utan Maria - som var den första ”kristna” människan på vår jord - hade kanske inte ens pingstens under skett (Apg 1-2). Maria är stor i Skriften, i Kristi liv, i hela den världsvida Kyrkans och Kyrkornas liv och därmed i våra liv. Maria och Kyrkan har alltid hört ihop under urkyrklig tid4, idag och in i evigheten.

Maria skymmer aldrig Kristus eller upphöjs till gudomligt väsen. Maria stjäl lika lite uppmärksamheten från Kristus, som månen stjäl solens ljus. ”Konstiga” personer är de som enbart intresserar sig för konstnären och vägrar betrakta hans verk. Konstnärliga människor - vilket alla Guds avbilder innerst inne är - intresserar sig alltid för både verk och skaparen. Allt Maria är, är hon genom Guds nåd. Han har mejslat fram något otroligt unikt. Allt hon vill är att visa på Honom. I Skriften och i Kyrkans liv är Kristus alltid Marias mittpunkt. Redan på 100-talet firas liturgin framför Mariabilder, t.ex. St Priscillas katakomber (år 110) eller St Irenaeus. Kristus visade Maria vördnad (Luk 2:51f) och vi är inte förmer än att vi bör följa honom.


1 En roligare version slutar med; “…en lika förvånad kvinna.”.

2 Se om mariologi i t.ex. KKK 487-511, 963-975, 1172 och 1195-1196.

3 Kyrkan är en viktig teologisk förutsättning för mariologi. Och mariologin hör tätt ihop med både ekklesiologi och kristologi. Maria går aldrig att skilja från Kristus eller från Kyrkan (se KKK 487). Vad Gud fogat samman kan ingen människa skilja åt...

4 RAHNER HUGO, Our lady and the Church.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Om man inte lever i inkarnationens mysterium då?

mvh Margarit

http://margalits.wordpress.com/

Anders Gunnarsson sa...

Margarit

Förstår inte riktigt vad du menar...