torsdag 16 september 2010

8E INVÄNDNINGEN MOT KRISTEN TRO; ISLAMISTEN

ISLAMISTEN
Ali: Jag kan bara gratulera Christoffer till en enastående muslimsk prestation! Du har visat prov på en äkta islamsk mentalitet och visar klart att vi behöver en personlig Gud!
Christoffer: Roligt att du tycker så, jag är också oerhört imponerad av den intellektuella och moraliska styrka som den muslimska tron kan framvisa! I mångt och mycket delar vi så oerhört många värderingar!
A: Ja, vi har samma grund och samma orubbliga tro på att Allah, prisad vare Han, har uppenbarats sig för oss människor! Och vi är båda bedjande människor.
C: Så för att vara lite rakt på sak, trots våra gemensamma grunder, vill jag först fråga; Varför tror du att det behövs gudomlig uppenbarelse?
A: För att människan ska kunna välja rätt! Människan kan inte hållas ansvarig för felsteg om hon inte vet det rätta!
C: Varför ska vi då hållas ansvariga?
A: För att Allah inte är som oss! Han är helt annorlunda som är rättvis, barmhärtig och god! Människan kan nalkas honom om Allah, prisad vare Han, visar oss vägen.
C: Så Allah visar vägen och Han dömer människorna efter deras gärningar?
A: Ja, Han är den helige Guden och den barmhärtige!
C: Så långt är vi överens. Men Allah i sitt upphöjda ensamma majestät är svår att få kunskap om. Om Allah är ensam, kan man ha ett personligt förhållande till en varelse som alltid varit ensam? Hur kan något ensamt och upphöjt vara helig, kärleksfull och kommunikativt?
A: Jo eftersom Han vänder sig till oss och uppenbarar sin vilja!
C: Men hur kan en som alltid varit ensam, vilja ha kontakt med sina små skapade varelser?
A: Det vet bara Allah, prisad vare Han!
C: Det verkar svårt att nå denna Allah! Han verkar vara så fullständigt annorlunda!
A: Ja Han är hög och upphöjd, och mäktig nog att genomföra det Han önskar.
C: Men någon som är hög och upphöjd i absolut ensamt majestät, kan detta väsen vara absolut korrumperad. Detta kan ju tränga undan både rättvisa och kärlek.
A: Men sådan är inte vår Gud.
C: Hur kan vi veta detta? Både absolut vilja och makt förkunnas om Gud, men utan referens till någon annan, eftersom Gud i evighet inte har gemenskap med någon annan. Rättvisa och kärlek kräver en gemenskap, annars är de oväsentliga!
A: Men Allah är större än oss. Och Allah styr hela världen med absolut järnhand. Världen är normal och ont och gott är våra upplevelser av hur Allah handlar.
C: Ja, i så fall är Allah kanske en ond diktator.
A: Möjligheten finns, men Allah är god. Han är upphöjd och rättvis. Det kan jag bevisa…
C: Ja det ska du få bevisa. Men om Gud är upphöjd, så kan Han inte vara totalt skiljd ifrån vår verklighet. En bäck rinner återigen aldrig högre än sin källa. Något lägre måste ha sin förklaring i dess ursprung. Den värld vi lever i - av mångfald - kan inte ha sin förklaring av en enhetlig gud. Bäcken och källan, eller Gud och världen, måste ha en förbindelse…
A: Så har jag nog inte tänkt tidigare.
C: Men hur ser ni då på människan. Är hon fri att välja bort Gud?
A: Människan kan överträda buden och hon kan följa dem. Det är upp till henne.
C: Är detta då inte en dålig Gud, som inte väljer att uppenbara tillräckligt mycket för en människa, så att hon kan tro Honom?
A: Vem är du att sätta dig upp mot Allahs uppenbarelse?
C: Men kan en människa klandras för att hon förkastar en Gud, som hon inte känner tillräckligt?
A: “Allahu akhbar*”! Vi kan inte se in i Guds medvetande och Han har kontrollen! Vi behöver inte bry oss om den allrahögste Allahs dom! Vi har fått ett uppdrag att vara Hans ställföreträdare, khalif, och förvalta det vi fått! Allah dömer sedan rättvist!
C: Bra sagt, men om vi inte vet mer om Allah, hur kan vi då veta att Han är rättvis. Om vi inte liknar Gud på något plan, hur kan vi veta något om Honom över huvud taget? Allah kanske är en djävul, som sitter och leker marionetteater med människorna. Allt kanske bara är ett spel för att tillfredställe Allahs sjuka vilja?
A: Du hädar! Men Islam är det stora beviset på att Allah inte är sådan!
C: Men hur vet vi att Allah inte är ond? Bevisa det då, som du sa…
A: Koranen och Muhammed och det muslimska livet är ett Gudsbevis i sig!
C: Så om vi då börjar med Muhammed. Vad gör denna man så unik?
A: Muhammed, välsignad vare han, var Guds sändebud och hela hans liv och det efterföljande skeendet visar att Allah var med Honom!
C: Du menar att utbredandet av islam, var Allahs sätt att bevisa sanningen i religionen?
A: Ja!
C: Som gammaltestamentlig läsare, har jag sett några gemensamma drag, som kännetecknar en profet! 1) De var aldrig ensamma, när de fick sina uppenbarelser. 2) De utförde underverk. 3) Och de förutsade framtida händelser! Inget av detta passar in på Muhammed!
A: Muhammed gjorde visst underverk!
C: Enligt Sura 17:91ff m.fl. visar aldrig Muhammed ens en tendens till att utföra under. Underverken är mycket senare efterkonstruktioner! Och om nu Muhammed var större profet än Jesus, borde Han åtminstone förutsett sin egen död, som Jesus gjorde, eller hur?
A: Men Jesus dog aldrig!
C: Vem hävdar detta?
A: Det vet alla! Bibeln berättar visserligen om Jesu död, men detta är senare tillägg.
C: Det är ganska magstarka påstående, som jag gärna kan försvara, men just nu diskuterar vi Islam! Koranen är ju inget underverk av kontinuitet och samstämmighet precis!
A: Vad menar du med det? Koranen är den vackraste, skönaste, perfektaste bok som någonsin nått människohänder!
C: Så Koranen är ofelbar?
A: Ja absolut!
C: Så allt koranen beskriver är riktigt?
A: Koranen är en evig bok, som sänkts ner från himmelen!
C: Hur förklarar du rent uppenbara grammatiska fel, som 2:177, 192, de ändlösa upprepningarna, samt att inget original fanns kvar eftersom detta bränds upp pga av avvikelser som uppträdde. Eller hur kan du förklara diskontinuiteten med både GT och NT, felaktigheter om bibliska personer, som 19:22f. Eller de uppenbara fel, som 5:73ff, 116 och 6:14 (jmf 7:140). Om koranen är himmelsk, hur kan det förklaras att Muhammeds karaktär och etiska ideal finns invävd i hela Koranen mm mm??
A: Usch, detta var inga lätta frågor, men Bibeln är ännu mer förvanskad!
C: Men Bibeln är inte vårt ämne! Islam är vårt subjekt! Vad säger du då om de moraliskt tvivelaktigheter som att 1) paradiset är fyllt av vin, kvinnor och sång, 2) att Muhammed tilltvingade sig adoptivsonens hustru (33:36ff) med Allahs hjälp och att 3) svärdet används så oerhört mycket i den tidiga blodiga islamska historien!
A: Ja men det är sådan exeges som kan ge ett intryck av att vi är hur dumma som helst! Skulle vi läsa Bibeln på samma sätt, skulle vi kunna plocka ihop ett enda stor sammelsurium av er bok!
C: Om en bok påstås vara ofelbar, så är den antingen just det, eller inte! Kristendomen har aldrig påstått att dess bok är fullkomlig. Vi tror inte på en bok, utan på en person, som är fullkomligbar! Islam säger att Koranen är ofelbar, eller hur?
A: Jo men….
C: ...men den verkar inte vara det!
A: Men Allah är större!
C: Men han kan inte vara så stor, att han står över trovärdighet och självmotsägelser!
A: Men det muslimska livet är i alla fall det starkaste beviset för islams överlägsenhet
Eva: Jag måste få bryta in här! Det var kanske just därför jag lämnade islam. Islam har fasthet och karaktär, men den dödar också.
A: Vi kanske inte ska föra in vårt äktenskap i diskussionen.
E: Men Koranen har moraliska svagheter. Den talar mycket om svärdet, om att roffa åt sig, om polygami osv… Och gör inte detta i fördömande ordalag. Det muslimska livet är inte heligt, det är en gråaktig blandning av svart och vitt, som Allah kommer att utvärdera, efter sitt godtycke. Men Muhammed var inte en helig person och hans kvinnosyn är faktiskt skum i vissa stycken.
A: Jag vet att vi haft många diskussioner om detta. Men Islam står sig. Vi uppfostras till heliga efterföljare och växer som människor och som religion. Vi renas och underkastar oss den enda Gud som är högst och sann. Detta är, enligt min övertygelse, den bästa och högsta religion som finns. Vi har allt, även Jesus.
C: Att en religion har styrka och känns bra är inget argument! På Gud bör man tro, för att han överbevisar om att Han finns. Inte för att Han tillfredställer några behov, ger segrar eller känns bra. Sanningen om Gud är viktig och antingen var Jesus Gud, eller inte?
A: Inte ens alla kristna tror på det där sammelsuriet om att Jesus skulle vara en Gud och människa samtidigt!
C: Men ändock är det vår innersta tro!
A: Men alla moderna tänkande varelser inser ju att detta är gammal kvarleva från tider då religionen inte kunde uttrycka sig klart. Moderna kristna som Jehovas Vittne eller moderna bibelforskare förkastar ju detta!
C: Kristen tro är en stöttesten. Jag tror att du kan hålla med om att Islam är i mångt och mycket ett uppbrott och en protest emot en mänsklig Gud, precis som Jehovas Vittne och moderniteten.
A: Ja, vår religion, vägrar att betrakta något mänskligt som en bild av Gud. Gud är den totalt annorlunde.
C: Och detta är något av det djupast sanna och verkligaste som en kristen kan instämma i. Allahu Akbar*! Och ändå finns detta mysterium uppenbarat att Han blir människa, delar vår historia och dör som en av oss.
A: Ja nog är det ett mysterium allt.
C: Ja ett mysterium man kan tränga djupare och djupare in i. Ett som växer, ju mer man inser nya dimensionen. Ett gudomligt mysterium, inte ologiskt men som ger oerhört mycket förklaringskraft, mitt i vår historia!
A: Ja, det är märkligt att ni vill sänka Gud så lågt! Varför måste er Gud vandra omkring på vår jord?
C: För att han älskade och ville bli ett tecken för den värld och de människor han skapat och för att bekämpa och besegra egoismen, ondskan och döden och grunda Kyrkan för att alla skulle kunna nå Fadern genom Kristi kropp.
A: Det är inget annat än sagor och myter. Hur kan du tro på dessa ogrundade påhittade historier!
C: Jag kommer att återkomma till detta, men först och främst är det Islam vi diskuterar och Islam är just detta du själv påstår. Islam saknar historicitet, utan är istället ett teologiskt filosofiskt system, om den Gud som är frånvarande. Den inkarnerade frälsningshistorien och kontinuiteten finns inte, som i Judendomen och Kristendomen! Den är ofta i opposition, men sällan uppbyggande eller nyskapande!
A: Men Islam är högst historisk och kontinuerlig!
C: Ja, efter Muhammed. Men tänk om det, trots allt det sköna och sanna i Islam, är så att Muhammed inte fick sin uppenbarelse direkt från Gud. Att han egentligen bara pusslade ihop sanningsfragment från judar, kristna och beduiner, tillsammans med sitt eget tankegods. Allt tyder på detta. Det finns faktiskt ingen Islamsk historia före Muhammed, eller hur?
A: Jo, skrifterna hos judarna och de kristna innehåller vissa islamiska fragment av de uppenbarelser, som Allah har uppenbarat innan.
C: Med tanke på senare tiders skriftfynd (Qumran* och NT:s kopior) finns det inga skäl i världen att ifrågasätta Bibelns oförvansklighet. Din muslimska teori om Bibelns förvanskning är helt enkelt osann och ohistorisk. Skriften är noggrant avskriven och närmast identisk från de första mycket mycket tidiga källorna fram tills idag. Ingen antik skrift kommer i närheten av denna exakta avskrivning, framförallt inte Koranen, som är enhetlig tack vare att man brände alla avskrifterna tidigt.
A: Detta skulle jag gärna vilja få ifrågasätta längre fram, men jag tror inte vi kommer längre i vår diskussion. Eva är ju betydligt kunnigare i de kristna skrifterna än jag, så hon får ta över här.
Se en rolig länk här

2 kommentarer:

hilaron sa...

Anders: En invändning (ovanligt va? :D). Providentissimus Dei av Leo XIII klarlägger bortom allt tvivel att Bibeln är ofelbar, eftersom det är den Helige Andes ord. Att säga att Bibeln inte är ofelbar i allt är, enligt denna encyklika, att antingen förneka författarnas gudomliga inspiration och därmed också Kyrkan som har sagt att författarna är gudomligt inspirerade eller att säga att den Helige Ande är författaren till dessa fel. Båda ståndpunkterna är ju absurda ur ett katolskt perspektiv. Denna lära bekräftas också av Andra Vatikankonciliet i Dei Verbum.

Skillnaden med muslimer är ju mer en fråga om vår förmåga att till fullo förstå Guds sanna ord. Vi har Kyrkan, de har sina olika skolor som utlägger den oheliga koranen men de skulle aldrig kunna se att skapelseberättelsen är helt sann samtidigt som universum är flera miljarder år gammalt. Koranen har dessutom principen att om den motsäger sig själv, vilket den gör ad nauseam, så är det den senare versen som är den sanna. Och alla våldsamma delar är i den senare delen av koranen.

Allt gott!
David

Anders Gunnarsson sa...

David

Jag har ändrat! Skrevs innan min konversion. :-)