torsdag 9 september 2010

10 INVÄNDNINGAR MOT KRISTEN TRO

Här är några avsnitt av apologetik med en mera allmän karaktär; alltså försvar av kristendom mot 10 vanliga okristliga livsåskådningar...

FÖRSTA DELEN; TIO INVÄNDNINGAR
MARXISTEN
ATEISTEN (saknar tro på att Gud finns)
SCIENTISTEN (=endast mätbart och vägbart är kunskapsobjekt)
AGNOSTIKERN (vi kan inte veta vad som är sant)
RELATIVISTEN (alla vägar leder till rätt slutmål)
DJURVÄNNEN (människan och djur har lika värde)
PANTEISTEN (allt är ett och samma och flödar ut från enheten)
ISLAMISTEN
JEHOVAISTEN (f.d.)
KALVINISTEN (f.d.)

ANDRA DELEN TRE OMVÄNDNINGAR
KATOLIKEN vs ATEISM (om ondska och lidande)
KATOLIKEN vs ISLAM (om Gud)
KATOLIKEN vs SEKTERNA (om trovärdighet)

INLEDNING
Vi lever i en tid av snabba förändringar. Världen förändras i takt med att människan förändras och världsåskådningarna förändras. Om allt förändras och allt rör sig, snabbare och snabbare, var kan vi då finna något hållbart? Är inte allt ett provisorium? Vi är en tillfälligheternas flotte på ett stormigt hav. Ett onaturligt desperat ordnat livsutrymme uppå en söndervittrande farkost, vilket rusar fram i en tom kall tyst rymd. Är inte vår värld endast en ”flugskit” i världens oändlighet? Livet verkar vara som Harry Schein sagt; ”en onaturlig parantes i en för övrigt kall kosmisk natt”! Därför finns du till för att suga ut det ”gotttaste”! Satsa på dig själv, idag! Förverkliga dina mål, för snart har timglaset runnit ut. Om andligheten kan ge dig lite ro, frid och avkoppling på din färd, kan detta vara bra för dig. Men säg inte att det du tror på är sant. Sanning har inget med politik och religion att göra. De är endast tillfälligheternas spel. Religion kan vara små livsfragment, som rymmer delar av sanningskorn och livsvisdom. Men att säga att du och endast du har rätt, är vår tids yttersta dödssynd. Och det är dessutom naivt. För varför skulle en så begränsad varelse som en människa kunna hävda att hon vet något om det eviga. Nej detta är elitistiskt, högmodigt och borgligt. Svensken är inte sådan!

Vad rör sig då i vårt kulurklimat? Vad tror vi på? Vad förenar och skiljer oss åt? Dessa rader tänker inte göra någon hemlighet av att författaren är troende. Det är vi faktiskt alla! Vi tror på en mängd saker. En del tror vi på grund av välgrundade skäl. Andra saker tror vi, utan så mycket fakta. Men vår grundinställning är att vi litar på att uppgifter stämmer. Men vi tolkar olika. Alla har någon slags filosofi som färgar våra intryck, eftersom människan inte är neutral. Vi har våra glasögon och de har olika färger. Men det finns en färgkarta i livsåskådningsdjungeln. Det går att systematisera bland alla åsikter, även i vår tid. Få saker är så speciellt nya under solen. För vi har trott på ungefär samma saker länge. Jag skulle vilja beskriva ”våra olika glasögon” på ett annorlunda sätt. Eftersom vi använder dialogformen när vi talar, borde man också kunna använda den när det skrivs om de viktigaste frågorna. Metoden är gammal. Redan de gamla grekerna…

Så vad tror författaren på. Jag tror att upplägget avslöjar hans syfte, men det finns flera orsaker varför jag har den överskrift den fått; ”10 invändningar mot kristendomen”. För kristen tro är vår kulturs vagga och vi är uppväxta med den, eller i alla fall i dess köllvatten. Vi är djupare präglade av den än vi tror och kommer inte ifrån kristendomen. Kristen tro blir därmed en naturlig utgångspunkt för vår dialog, som utgår ifrån vilka skäl det finns emot kristendomen. De olika perspektiv jag valt att brytas emot kristendomen är de som vi normalt skulle komma i kontakt med i Sverige. Jag har valt att begränsa diskussionerna till tre kategorier. Först vad är en människa? Sedan vad som är ont och gott, rätt och fel. Och sist; vad är den yttersta grundvalen? Hur vet vi vad som är det yttersta verkliga? Är det enbart materia eller finns det någon slags gud? Dessa ämnen finns invävda i diskussion mellan de fyra vännernas diskussion. Malin som är en ung intellektuell vänsterradikal. Eva som är en färgstark, sökande kvinna, mitt i livets bästa år. Eva var tidigare gift med Ali, som nu lever ensam någonstans i Svedala. Och sist har vi Christoffer som är en envist ifrågasättande ung traditionalist. Christoffer är också ibland lite inskränkt, men är en så inbiten traditionalist att han röker pipa.

Detta är inte ett försök att ge alla svar, däremot visa på svar. Ärliga frågor kräver ärliga svar. Om någon frågar, innebär det att den personen vill ha svar. Men uttömmande svar är tråkiga, eftersom då finns det inte mer att fråga. Och frågandet tar aldrig slut i en livsåskådning som är sann. För livet i sig själv ger alltid mer frågor, desto mer du vet. All vishet kännetecknas av att vi inser hur lite vi vet. Så sade redan de gamla gr...! Men handlingen är helt påhittad! För det finns inget forum i Svedala, där fyra så olika personer skulle sitta ner och diskutera dessa ämnen! Min förhoppning är att det någon gång skall uppstå ett sådant forum, även utan alltför mycket alkohol i kroppen! Så med att travestera två postmodernistiska storverk, börjar jag dialogen; ”The truth is out there", and "may the force be with you”!

3 kommentarer:

Pekka S sa...

Jag skulle vilja säga:
ATEISTEN (Saknar tro på Guds existens)

Anders Gunnarsson sa...

En bra kommentar Pekka.
Har ändrat! Följ gärna vidare och skriv fler bra kommentarer.

Och välkommen hit om du inte varit här innan.

Alles gut
Annorzzz mit drei Z

Tuve sa...

Pekka har varit här förut, han tycks ha ett fint väderkorn när det gäller inlägg om ateism ;)

Men självklart är du välkommen tillbaka!