måndag 13 september 2010

6E INVÄNDNINGEN MOT KRISTENDOMEN; DJURVÄNNEN

DJURVÄNNEN (människan och djur har lika värde)
E: Något som öst förstått bättre än väst är att djuren har ett stort värde! Kristendomen är en domderande ”übermensch-mentalitet*”, som inte tar hänsyn till allt levandes enhet.
C: Ja här finns en olikhet i att i västlandet är människan unik och i öst är allt ”insmetat” i samma gudomliga marinad. Inget är mer värdefullt än något annat i t.ex. Indien. En grå liten sten har lika stor del i den gudomliga ”brahman*” som en döende fattig kastlös.

E: Men oj vad du är negativ och sarkastisk. Varför skulle det vara så illa att jämställa människan och djuren? Djur har också känslor!
C: Det är inget fel att ge djur värde. Men vi kan inte betrakta hela världen som stående på samma nivå. Det finns en gradering och en hierarki. Om vi upphöjer djuren till människans nivå, kommer inte djuren att bli mer värdefulla, utan snarare blir det så att vi sänker människans värde. De österländska religionerna och den moderna djurrättsrörelsen är utmärkta exempel på detta.
E: Jag håller inte med dig. Att utöka människovärdet så att det gäller en större grupp, ger inte den grupp som redan har människovärde mindre värde. De vita i södern, fick inte mindre värde, när de svarta också betraktades som människor, eller hur?
C: Att alla människor ska ha lika värde, går inte att jämställa med att djur också ska ha människovärde! Det som hände i USA under 1800-talet var nödvändigt och helt rätt, det som händer i våra storstäderna idag är svårare att inordna under samma kategori!
E: Varför då, allt är ju samma skeende?
C: Nej, därför att det inte var/är samma ideologi eller samma tankar som styrde dessa olika handlanden.
E: Men bara för att vi lever i en Disneyfierad tid, så blir inte djuren mindre värde.
C: Ja, djuren finns runt omkring oss, i bästa fall som ett husdjur, men oftast i form av nallar, tecknade serier och avtryckta, plastifierad seriedjur. Och detta har avskärmat oss ifrån verkligheten. Vi har gjort djuren till onåbara, kroppslösa varelser, utan del av vår tillvaro.
E: Snarare så att de har fått för stor del av vår tillvaro utan att få finnas där fysiskt, utom som familjemedlemmar i form av husdjur.
C: Ja, djuren har blivit förklädda människor som fördriver tiden, roar och skapar julefrid. Men djuren är inte som vi, eller hur?
E: Det är just det att de har samma värde som oss, som gör skillnaden. Jag kan hålla med om att Disneys ”distoria” (=Disneys distorsions historia, till skillnad från vår historia) är något som verkligen bör ifrågasättas. Men detta har ju inget med djurens värde att göra.
C: Jo, för vi påverkas av hur vi lever. I vår upplysta ”gossedjurstidsålder” är djuren förmänskligade och förandligade, medan 1800-talets bondesamhälle var konkret och praktiskt. Då levde vi nära och med djuren. Idag lever vi frånvända naturen och djurvärlden.
E: Men vad har detta med deras värde att göra. Djur har väl värde vare sig de lever idag eller under 1800-talet, eller hur? Idag missbrukar vi djuren i stora ”köttfabriker”.
C: Ja, djuren får en annan roll idag, eftersom vi tänker annorlunda. Djur har idag, dels ett absolut humaniserande värde och dels är vårt industrialiserade samhälle helsjukt. Vi avskärmar oss idag helt ifrån verkligheten, på två olika sätt. Men det blir inte bättre om vi ger djuren ett för stort värde, eller hur?
E: Ett djur kan inte få ett för stort värde!
C: Är då djur människor?
E: Ja, fast i mindre grad.
C: Har djur språk, rationalitet, fri vilja och medvetande?
E: Ja, det finns delfiner som har oerhört utvecklat språk och apor som kan prata.
C: När det gäller delfiner, kan de kommunicera typ; fara och mat på väg och aj vad ont det gjorde osv.. Men de kan inte diskutera framtiden eller det existentiella* mörker som ligger över dem just nu.
E: Men aporna kan tala med oss!
C: Apor kan vi få att kommunicera, men det säger mer om oss än aporna. Vi lär dem att använda ett visst språk, nämligen vårt språk. Det är inte aporna som lär oss.
E: Men apor diskuterar ju?
C: Är det något som faktiskt förvånar zoologer*, så är det faktiskt frånvaron av djurens språk. Djur talar inte som vi, kanske just pga att de inte har något att tala om.
E: Men även om de inte talar, så har de känslor. Därför måste vi vara rädda om dem!
C: Ja, djur känner smärta och vi ska ta hand om djuren och bry oss och vårda. Men det är stor skillnad att ha känslor och att också vara rationell eller tänkande. Djur har inte idéer och vi är satta att förvalta arvet sunt. Vi ska bruka skapelsen!
E: Ja, missbruk är människan duktig på! Hon människan är det enda djur som kan sänka sig ner lägre än bestarna.
C: Ja, människan kan sänka sig, men det beror på att hon kan välja. Hon är ingen maskin. Men vi kan inte ge djur ett människovärde. Det är fullkomligt omöjligt att få dem att respektera det. De har inget fritt val.
E: Men djur beter sig bättre än människorna.
C: Ja och nej! Vissa djur är väldigt snälla, typ ekorrar och skalbaggar. Men många djur är bestialiska och gör saker, som vi aldrig skulle betrakta som mänskligt, typ äter varandra, sina egna barn osv ! Skulle vi ställa ett lejon inför rätta? Eller helgonförklara en ekorre?
E: Men trots allt detta, är den enda rätta moraliska hållningen bör vara att minimera allt lidande i världen, eller hur?
C: Ja och nej! Först måste jag ifrågasätta om lycka är en så bra värdemätare, för vi väljer ofta att gå en svårare väg och känner oss stolta över det. För det andra så har våra känslor väldigt lite med vad som är bra. Vårt känsloliv kan vara ganska sjukt ibland. För det tredje blir konsekvenserna av ditt system högst anmärkningsvärda! Livet blir en slags sannolikhetskalkyl över hur mycket lycka vi kan få ut av det! Hur ska en sådan kalkyl fungera?
E: Men det är ju bara att se på vilka alternativ som ger mest lycka!
C: Och hur skulle du göra i följande situation? Om du har en rik faster, som är sur och butter och en riktig ”snålänning”. Hon har ett stort arv som du skulle kunna använda till din planerade skola för fattiga i Sydafrika. Din faster blir dödssjuk och belastar sjukvården och du kan lindra hennes lidande med en liten injektion! Vad göra?
E: Ja det där var knepigt, men trots allt så är ju denna moralisk hållning det sundaste vi har, efter att religionernas moraliska hopkok har rasat ihop.
C: Jag är inte så säker på att religionerna har rasat ihop och så särskilt sunt verkar ditt lyckosystem inte vara. Men de olika religionerna har, som vi sagt innan, olika utgångspunkter, men människan har varit, är och kommer alltid att vara religiös.

Inga kommentarer: