lördag 11 september 2010

3E INVÄNDNINGEN MOT KRISTEN TRO; SCIENTISTEN

SCIENTISTEN (=endast mätbart och vägbart är kunskapsobjekt)
C: Guagarin, den förste ”himlafararen”, sa efter han kom ner från sin kapsel att han hade varit i himlen och där fanns ingen Gud. Men han hade bara behövt ta ett steg utanför sin kapsel, så hade han träffat Honom.
M: Kul, men du måste hålla med om att vetenskapen har bevisat religionen vara överflödig.
C: Vetenskap är en produkt av en teistisk kultur. Den kan inte bevisa att t.ex. Islam skulle vara fel. Det finns islamska, hinduistiska, kristna, agnostiska och även ateistiska vetenskapsmän. Ingen har dock patent på vetenskaplig sanning!
M: Hur kan du hävda något så korkat som att vetenskapen skulle vara en produkt av religionen. Religionen har ju alltid motarbetat vetenskapen!
C. När har den gjort det?
M: Alltid! Galelio, Kepler, Kopernikus, Newton, Darwin!
C: Galelio, Kepler, Kopernikus, Newton och så vitt jag vet också Darwin var alla kristna. T.ex. Kopernikus var katolsk präst och Newton skrev mer teologi än fysik.
M: Men kyrkan motarbetade ju dessa.

C: Kyrkan är inte ofelbar (iaf inte i allt). Och det stämmer att det fanns konflikter bland de lärde. Dock var detta endast skenkonflikter. Skrift och skapelse har samma källa. Gud uppenbarar sig i dem båda.
M: Men vetenskapsmän tror ju inte på en massa ogrundat religiöst dravel!
C: Tja, alla tidiga vetenskapsmän var kristna och utgick ifrån en världsbild som Bibeln beskriver. De visste att det fanns en skapare bakom, därför fanns det skäl att undersöka skapelsen. Människan är skapad till ”Imago Dei*” (=Guds avbild) och har ett uppdrag att undersöka och förvalta skapelsen. Inget annat system ger en sådan grund för vetenskapen.
M: Men Darwin satte ju spiken i religionens kista. Därefter behöver vi ingen Gud för att förklara vår världs tillkomst.
C: Det är nog inte riktigt riktigt!
M: Är du en sådan där dum kreationist* (som tror på skapelseberättelsen) också?
C: Kreationismens största problem är nog kreationisterna och jag tillhör inte den skaran.
M: Men evolutionsteorin är ju helt vetenskaplig.
C: Nja, men en ateistisk evolutionism*, har klara problem. Om vi tror att någonting uppstod ur ingenting och sedan blev en groda som sedan blev en prins, utan någon som helst gudomlig inblandning, så tror vi på sagor. Ingenting tyder på att så var fallet. Och även om man lägger till massor av miljarder år, förändrar det ingenting. Grodor blir endast prinsar i sagoböcker.
M: Men Darwins förklaringsmodell har ju enormt mycket bevis! Han förklarade varför vi finns och varför vi fungerar som vi gör.
C: Darwin var duktig, men inte oemotsagd. Hans modell har många brister, bl.a så är en evolutionistisk förklaring till alltings ursprung ej falsifierbar*.
M: Så du menar att ingen kan bevisa en evolutionistisk förklaring vara falsk. Men hans system har varit oslagbart i över 100 år! Det fungerar och förklarar varför vi finns till!
C: Seriös verklig vetenskap svarar på frågor som börjar på ”hur”! Hur ser en atom ut? Hur är stjärnornas värld? Men frågor om ”varför” ligger alltid utanför vetenskapens domän. Dessutom så är det så att en vetenskapsman som förklarar hur universum kom till, spekulerar. Forskarna var faktiskt inte där, när det hände. Och ingen vet varför universum finns. Ingen kan bevisa att Gud inte finns, inte ens en ateistisk astrofysiker*. Så en teistisk evolution har större förklaringsgrund och evolution och Gudstro är inte motsatta varandra...
M: Men Freud har ju förklarat människans religiösa psykologi som inget annat än en projektion av fadersgestalten.
C: Ja jag undrar vad Freuds egen sexistiska teori skulle säga om Freuds egen teori. Freud hade problem, både religiösa, empiriska* och vetenskapliga. Hans ateism är snarare en projektion av en dålig fadersgestalt och bevisar inget annat än att Freud hade problem med Gud. Freuds system är nog något av det minst bevisbara som har funnits. Hans patientunderlag var en mycket liten samling överklassdamer från Wien.
M: Men i alla fall så är de flesta naturvetenskapsmän ateister!
C: Där har du nog fel! Allt i naturvetenskapen pekar på att det finns en oerhört hög grad av ordning och skönhet. En ateist får vara mycket starkt troende om han hela livet ska syssla med en vetenskapsgren som så klart visar på att det finns en hjärna bakom. Det är alltid svårare, för att inte säga omöjligt, att vara negativt troende! Om jag tror att det inte finns några vita tigrar, så måste jag söka igenom hela universum för att vara säker på att det absolut inte finns någon vit tiger någonstans! En vit tiger slår omkull hela min hypotes*.
M: OK, en negativ utsaga är en hypotes*, som är mest ogrundad, men de flesta bildade tror att det finns starka skäl att vara ateister. T.ex. så har alla mina naturlärare har varit sanslöst ateistiska. De hävdade att endast vetenskaplig metod ger verklig kunskap.
C: Det säger nog mer om lärarna, än om vetenskapsmännen.
M: Men utan den vetenskapliga metoden har vi ingen kunskap.
C: Om endast den vetenskapliga metoden ger kunskap, hur bevisar vi då vetenskapligt att endast denna metoden kan ge kunskap?
M: Men det säger sig själv att vi bara kan veta något om det som kan vägas och mätas.
C: Och hur får vi kunskap om rätt, gott, kärlek, lycka, skönhet, relation mm mm. Vetenskapsmetoden, t.ex. en empiristisk sådan som du tror på, kan inte besvara allt och kan framförallt inte bevisa din vetenskapsmetod, för den kan inte mätas och vägas fram.
M: Men nämn någon enda religiös naturforskare!
C: Linné, Pasteur och Einstein var alla djupt religiösa. Ja faktiskt är det inte alls ovanligt ens i dagens naturvetarkretsar, med religiösa forskare. Det är snarare precis tvärt om.
M: Men någonstans måste ju alla dessa ateistiska lärare komma ifrån. De ploppar ju inte upp ifrån ingenstans, eller hur var det du sa?
C: Sverige är en liten isolerad ankdam. Vi fostras i ateistiska statliga likriktade dagis, skolor, universitet och media. Svenska naturlärare överlag är nog inte de bäst genomreflekterade, skolade och intellektuella varelser som finns! I Sverige är det närmast ett under att det finns människor som tror på Gud, över huvud taget. Men de mest briljanta vetenskapsmännen, i den stora världen, utanför Sundbyberg, är faktiskt oftast religiösa. Om Gud finns, finns det skäl att undersöka skapelsen.
M: Hmm, det där var intressant, men är inte vetenskapen neutral. Vetenskap har inget med ideologi, religion eller moral att göra!
C: Den borde kanske inte ha det. Men vetenskapen är inte neutral! Vetenskapsmän och kvinnor är människor. Människor har en bild av världen och din moral formas utifrån din världsbild. Våra utgångspunkter styr hur vi handlar. Om vetenskapen tjänar ateismen, vilket den gjorde i början av förra seklet i Tyskland och Sovjet, kommer ateismen att prägla moraluppfattningen.
M: Jag tror nog att du inte skall blanda ihop en vetenskaplig lära med sjuka idéer om hur ett samhälle ska byggas! Om det är någon som gör lära av att den starke överlever och arierna är de utvalda, är detta något som går emot all logik. Vi kan inte göra moral av naturvetenskapen.
C: Vad får dig att tro detta!
M: Men du ser ju hur fel det gick, om du gör detta!
C: Men med vilken rätt, eller vilken norm säger; att du inte får blanda ihop dessa område?
M: Det sunda förnuftet!
C: Men ser du inte kopplingen. Såsom människor tänker, så handlar de! Om jag tror att jag är en kort onödig parantes i en tom rymd! Om jag hävdar att det inte finns något rätt och fel. Om jag sedan sätter all min tillit till mig själv, och har en viss begåvning och utstrålning. Då är jag en farlig individ! Då kan helvetet bryta fram, redan här! När jag får makt, finns det inget, utom mig själv som hindrar mig! Är det inte rätt att arbeta enligt naturens egna lagar?
M: Du har en poäng där, men jag tycker inte att detta handlar om vetenskap. Trots allt är ju vetenskapen en metod som gett oss så mycket gott!
C: Det beror delvis på att den växt fram tack vare och under och med en teistisk syn på vår värld! En syn där ont och gott finns, och där något är rätt och annat är fel. För vetenskap kan också användas i onda syften. Atombomber och biologiska vapen är också utvecklade av vetenskapsmän. Allt kan användas till goda och onda syften, knivar liksom atomfysik. Men hur vi handlar styrs av vår tro.
M: Så du menar att det onda skulle vara större i en värld som styrs av ateister!
C: Är det inte detta som vår närmsta historia just visar?
M: Men det är ju religionen och fanatismen som har orsakat det mesta onda! Korståg inkvisition, häxbränning och folkmord i Kyrkans namn är vår historia!
C: Jag tänker inte försvara eller förklara detta nu, och jag ber att få återkomma till ämnet, men nu var det ”scientism/ateism” vi diskuterade! Hur förklarar du som en ”vetenskapsövertroende” hur ondskan har uppkommit?
M: Ondska är ett mysterium som finns där, för att vi ska uppskatta det goda. Vi lever i kontrasternas värld och det onda gör att det goda blir vackert och att upplevelsen blir större!
C: Så du menar att det onda egentligen är något gott!
M: Nja, det bidrar till att summan blir större!
C: Så utan ondska blir tillvaron tråkig! Det påminner mig om Anders Arborelius som sa; förr var vi rädda för helvetet, nu är vi bara rädda för att ha tråkigt!
M: Det vi i alla fall kan komma överens om är att det finns något ont, och att världen inte är perfekt, men hur detta har uppkommit från början ligger utanför det människan kan veta!
C: Det var bra sagt! Men du glömmer en sak! Människan är troende, och ditt sista påstående visar att du inte är ateist! Du är snarare en agnostiker, som inte vet!
M: Ja, när du kommer ut på dessa djupa vatten, vill jag nog hävda att jag inte vet så säkert, det är en ödmjuk agnostisk inställning, som är den enda vettiga!
C: Men det är detta som är det roliga med ateister. Även ”vetenskapsövertroende” som hävdar att de är ateister, blir när de pressas, plötsligt väldigt ödmjuka och säger att de inte kan veta!
M: Ateismen går helt enkelt inte att argumentera med, men är den bästa utgångspunkten. Den svarar på varför vi inte kan tro på en god Gud.
C: Den verkliga frågan är varför det finns något istället för inget! Om ateismen inte ens kan ge vettigt svar här och när vi rotar djupare ser att ateismen inte kan ge bra svar på någonting eller att det ens går att leva med denna tro, varför skulle jag då tro på den?
M: Nu förstår jag vad du menade med att det är bara dårar som är ateister! Men du får nog utrycka dig lite mjukare och snällare, annars blir jag alltför upprörd!
C: Förlåt, jag är ett barn av min tid och alltför provokativ, men det är ömsesidigt! Du är själv ganska avigt inställd mot religion!
M: Ja, jag erkänner att jag inte alltid är så snäll mot de ”dumkristna”, men du verkar faktiskt ha något litet innanför pannbenet!
C: Man behöver inte vara en idiot, bara för att man är religiös (även om det ibland tycks hjälpa i Sverige), utan snarare tvärt om. Men jag själv, tillhör inte den intellektuella eliten precis. Men då tycker jag vi går över till att diskutera agnosticismen!
M: Det tycker jag med!

Inga kommentarer: