måndag 13 september 2010

5E INVÄNDNINGEN MOT KRISTENDOMEN; RELATIVISTEN

RELATIVISTEN (alla vägar leder till rätt slutmål)
M: Något som stör mig, är att det finns så många som hävdar att de har svaren! Alla kan ju inte ha rätt samtidigt!
C: Du har helt rätt! Men det blir inte bättre om man hävdar att ingen har rätt, eller att alla har rätt! Alla blir inte saliga på sin ”fason eller religion”! Historien, verkligheten och universum kommer inte att rätta sig efter din tro!
M: Men du kan ju inte hävda att det är bara en religion som är sann! Då är du ju heltokig!
C: Det finns många hållningar till en sådan fråga, men jag vill diskutera detta senare. Nu vill jag bara säga att jag tror fast och visst att det finns en Gud och Han har uppenbarat EN väg till Honom, men att det kan finnas MÅNGA vägar till Kristus! Dessutom är alla sanningar Guds sanningar!
M: Hmm! Detta var intressant, men jag har hört en bild som jag tycker säger mycket om vår värld. Det står en elefant i ett mörkt rum! Det är becksvart och fem människor får komma in i rummet! De famlar sig fram till elefanten och en får tag i snabeln och beskriver den! En annan får tag i ett ben och en tredje i svansen! Detta är en utmärkt bild på att alla religioner är i grunden samma men ser olika ut, eftersom vi inte har hela bilden!
C: Jag tycker den bilden är riktigt fanatisk och faktiskt arrogant!
M: Det kan du bara inte mena!
C: Men om vi backar ett snäpp, och ställer oss och betraktar bilden lite längre utifrån! Vem vet att det är en elefant?
M: Ingen, alla famlar!
C: Jo, alla som är religiösa famlar, men du vet att det är en elefant. Vem representerar du?
M: Jo det så klart. Jag är ju en agnostikern.
C: Och du VET att ingen har hela bilden. Du blir den enda som har kunskap om att alla andra famlar!
M: Ja, du har rätt. Relativisten famlar inte, hon står ju utanför och ser igenom mörkret och fnissar åt andras försök att finna gud!
C: Ja, relativisten sätter sig faktiskt över alla andra på en upphöjd piedestal och vet, medan andra famlar, eller hur?
M: Så har jag aldrig tänkt innan! Jag har nog alltid tänkt att en som inte vet är mest ödmjuk och neutral! Jag förstår att detta i sig kan leda till att människan faktiskt blir feg och arrogant, som du sa. Men du måste hålla med om att det finns mycket gemensamt i de olika religionerna! De är ju i grunden likadana!
C: Ja och nej! Det är förbluffande hur mycket gemensamt det finns. Alla människor är i grunden religiösa.
M: Men bara för att människor ber och begraver sina döda och verkar alltid ha vördat och fruktat en andlig verklighet, så blir de ju inte kristna…
C: Nej, och Kyrkan förkastar inget av det som är sant och heligt, och som kan ge nytt ljus över människans existens, eller det som är gemensamt. Men det finns också skarpa olikheter. Så om vi ska ta och börja komma in på olika religioner, utifrån vad de anser om Gud, människan och moral?
M: Det skulle vara intressant att få höra vad de andra tycker och jag kommer att återkomma med fler funderingar! Kan vi inte börja med de östligaste religionerna, som Eva säger sig vara intresserad av och fortsätta med Ali:s muslimska tro och sen diskutera de mera västliga religionerna? Men än är du inte klar med mig!

Eva: Ja, detta var ett intressant samtal. Jag tror jag kan förklara en del hur österlandet ser på vår värld. Jag måste också först medge att jag inte hängde riktigt med överallt, men jag har greppat många av era poänger! Jag håller med Christoffer att vetenskapen inte är en bra väg till kunskap och Malins kritik av vår livsstil, tycker jag var riktigt bra!
Christoffer: Jag hävdade nog aldrig att vetenskapen inte är en bra väg till kunskap!
E: Men vetenskapen har ju så många begränsningar och tar död på det viktigaste hos människan, det andliga!
C: En vetenskaplig hållning är aldrig fel i sig, men det är när vetenskapen går utanför sitt kompetensområde som det kan bli fel! Vetenskap ger aldrig svar på ”varför frågor” (kan iaf inte fram tills nu göra detta)! Varför finns jag? Varför finns universum? Varför finns moral? Och varför finns något över huvud taget? Alla dessa frågor vill människan ha svar på, men kan inte besvara med en vetenskaplig metod! Vi måste tro på något och förkasta annat, och vi gör allt detta, med eller utan skäl!
E: Där sa du något fint! Tron är väsentlig! Alla tror! Och jag tror att alla tror rätt, utifrån sina förutsättningar. Allt är egentligen ett och alla söker sin väg! Förr sa man att alla vägar leder till Rom, nu tror jag det är som så att alla vägar leder upp till toppen på ett berg. Vi har många olika stigar att gå, men alla leder uppåt!
C: Så satanism och islam är likvärda vägar till toppen?
E: Nej inte satanism, bara de positiva livsåskådningarna!
C: Vilka är positiva?
E: Världsreligionerna och de gamla hederliga folkreligionerna!
C: Hur vet du vilka som är bra och vilka som är dåliga?
E: De är positiva!
C: Men hur vet du vilka som är positiva och vilka som är negativa?
E: De som tror på kärlek och godhet är positiva!
C: Så en livsåskådning som är helt diametralt motsatt andra och skiljer sig totalt i synen på; människa, gud, skapelse, synd, frälsning, moral, nåd och evighet är egentligen samma?
E: Ja, kärnan är samma!

C: Du har verkligen en stark tro! Religionernas dogmer självmotsäger ofta varandra. Gud kan inte vara både personlig och opersonlig, som i hinduism och judendom på samma gång! Satanism och Islam kan inte vara likvärdiga vägar för ont och gott kan inte vara detsamma!
E: Men du måste erkänna att de stora religionerna påminner om varandra!
C: Nej, om kristendomen är sann, så är Han den enda vägen, vår förebild, vår karta, vår färdkost, den som bär oss och själv vägen för alla. Om buddhisterna har rätt, så är livet här bara ett sätt att komma härifrån!
E: Ja, vi måste inse att denna världen är ett kretslopp, utan slut! Evigheten och det verkliga ligger här i en syntes, en evig sammansmältning.
C: Och då blir; då, nu och sen ett och detsamma, utan vår personlighet och med ingen åtskillnad!
E: Men menar de egentligen inte samma sak. De tror lite olika, men beter sig likadant! De tillber, går i tempel, offrar, går i kloster och älskar varandra överallt. Så praxis är ofta likartad!
C: Du har delvis rätt i detta, vilket jag tror beror på att alla människor har något gemensamt, de söker gud, eller snarare Gud söker oss! Alla är sökare eller sökta och vill rikta in sig mot detta ”något”. Därför blir praxis väldigt likt. Människan var, är och kommer vara en religiös varelse. Men man får aldrig glömma olikheterna! Religionerna har olika utgångspunkter och det har betydelse!

Inga kommentarer: