lördag 25 september 2010

56. MARIA ÄR ENDAST KRISTI MÄNSKLIGA MOR

INVÄNDNING: Maria var moder till Kristus enbart av mänsklig natur.
SVAR: Mor och Son är begrepp som inte refererar till natur utan till person. Min mamma är just ”Anders” mamma och inte enbart moder till min mänskliga natur (mänsklig natur är inte skild från själslig natur, vilket skulle vara av gudomligt ursprung). Därför var Maria moder till hela personen Kristus, se Luk 1:43. Sonen var Gud. Varför ska då inte Maria kallas Guds Moder?

Inga kommentarer: