måndag 6 september 2010

Annorzz literaturtips del I

Tänkte dela med mig av en boktoks studiemissbruk. Utöver lilla katekesen, som varje kristustrogen bör införskaffa sig, kan mycken litteratur införskaffas på nätet. Det kan kännas som en svår konst, men oftast är det oerhört enkelt när du känner till kanalerna. De två vanligaste portalerna för nyare och begagnade böcker är http://www.amazon.com/ (eller gå direkt in på den brittiska www.amazon.co.uk). och www.abebooks.com. Även www.alibris.com kan rekommenderas. Om man är intresserad av endast ny litteratur kan jag varmt rekommendera www.allcatholicbooks.com. Här finns humana priser med minst 25 % rabatt och vid större beställningar lönar sig detta. För svenska sidor rekommenderas www.bokborsen.se och www.boknatet.com där böcker kan beställas och betalas senare via postgiro. Även www.adlibris.se är bra.

När det gäller katolskt liv och lära så är - förutom www.bibeln.se och www.katekesen.nu; DENZINGER:s, OTT:s, NEUNER/DUPUIS tillsammans med JURGENS de verk som är de mest centrala uppslagsverken. JURGENS är mest citerad och jag har satt ut ”J-nummer” för att man lätt och snabbt skall hitta i detta verk, se alltså mina; (J9999). JURGENS 1:a del av ”Faith of the early fathers”, är oumbärlig. Här citeras kyrkofäderna med de viktigaste citaten och speciellt registret i slutet av boken är fullkomligt fantastisk. För att hitta kyrkofädernas predikningar och brev på engelska (t.ex. nätet) se engelska/latinska begrep som ”Sermon/Sermones” ”Homilies/Homiliae” och ”Epistel/Epistulae”.
För mer ”läsbara läroböcker” rekommenderas ADAM, KREEFT, HAHN och SCHRECK. KREEFT är min personliga favorit och ingen av hans böcker jag läst hittills har gjort mig besviken. Flera av hans böcker skulle jag ta med till en öde ö (tillsammans med Bibeln, Oremus och Katekesen).

7.0. ÖVERGRIPANDE STANDARDVERK
Katekesen (www.katekesen.nu) och JURGENS 1:a del är ”måsten” och KREEFT, Fundamentals of the Faith är en fantastisk kommentar till katekesen. SHEHAN och OTT är klassiska äldre verk med massor av matnyttiga uppgifter. DENZINGER är lite föråldrad, men ett klassiskt verk. BROOME:s bok är en bra introduktion till Kyrkans tro på svenska. Och sist men inte minst så är biskop ARBORELIUS alla böcker fullkomligt himlastormande.

ADAM, KARL, The Spirit of Catholicism, på nätet;
www.ewtn.com/library/THEOLOGY/SPIRCATH.HTM
ARBORELIUS, ANDERS (ocd), Trosmeditation, Libris 1999, s267.
ARMSTRONG, DAVE, Catholic Verses, Sophia 2004, s256.
ARMSTRONG, DAVE, A Biblical Defense of Catholicism, 1stBooks Library 2001, s230.
BERINGTON, et.al., Faith of Catholics, Charles Dolman 1846, 3 volymer (väldigt svår att hitta).
BOUYER, Word, Church and Sacraments, Ignatius 2004 (org 1960), s92.
BROOME, CATARINA (O.P.), Katolicismen; Kyrkan, Läran, Missionen, AWE/Gebers 1975, s336.
CAVALLIN, Katolska kyrkan i välden av idag, Natur och Kultur 1981, s158.
CAVALLIN, Tro och liv i den katolska kyrkan, Natur och Kultur 1982, s170.
DENZINGER, H., Enchiridion Symbolorum, på eng.; Sources of Catholic dogma (orig 1930), s660.
Dogmatic Canons and Decrees [Trient och Vatikanum I], TAN 1977 (org.1912), s257.
GIBBONS Kardinal, The Faith of Our Fathers, TAN 1980 (org 1876), s352.
HARDON, J A. (S.J.), The Faith, Servant 1995, s272.
HAYES, E. J., Catholicism and Reason, Prow Books, 1990 (org 1973), s276.
JURGENS, Faith of the early fathers, The Liturgical Press 3 volymer 1970-79, s450, s298, s430.
Katolska Kyrkans Katekes, Catholica 2000 (latinskt org 1992), s874.
Katolska Kyrkans lilla katekes, Catholica 2006 (latinskt org 2005), s230.
KEATING, KARL, What Catholics Really Believe, Ignatius, 1992, s155.
KEATING, KARL, Catholicism and Fundamentalism, Ignatius, 1988, s360.
KREEFT, P., Fundamentals of the Faith, Ignatius, 1988, s300.
MADRID, P., Why is that in tradition, Our Sunday Visitors 2002, s176.
MADRID, P., Why is that in the bible, Our Sunday Visitors 1999, s175.
MADRID, P., Answer Me This, Our Sunday Visitor 2003, s208.
MOST,W G., Catholic Apologetics Today, TAN 1986, s272.
www.catholicculture.org/docs/most/getwork.cfm?worknum=212.
NEUNER, J., DUPUIS, J., The Christian Faith, Alba House, 5th rev. ed., 1990, s828.
OTT, LUDWIG, Fundamentals of Catholic Dogma, TAN, 1974 (tyskt org 1952), s544.
PREEM, Dogmatic theology for the laity, Alba House 1967, s456.
ROMERO, Unabridged Christianity, Sophia 1999, s380.
SCOTT, M J., Things Catholics Are Asked About, 1927, på nätet; www.netacc.net/~mafg/cquescnt.htm.
SHEEHAN, M., Apologetics and catholic doktrine, Saint Austin press 2001, s664.
SCHRECK, A., Catholic and Christian, Servant Books, 1984, s232.
SHEED, F J.,.WARD, M., Catholic Evidence Training Outlines, org. 1939, på nätet;
http://www.ewtn.com/library/ANSWERS/CATHEVID.htm.
STRAVINSKAS, P., The Catholic Answer Book, Our Sunday Visitor, 1990, s192. STRAVINSKAS, P., The Catholic Answer Book 4, Our Sunday Visitor, 1994, s238.
STRAVINSKAS, P., Catholic Response Revised, Our Sunday Visitor, s144.
WHITEHEAD, K D., One, Holy, Catholic and Apostolic: The Early Church Was the Catholic Church, Ignatius 1999, s350.

7.1. KYRKOHISTORISKA VERK (I)
7.1.1. ÖVERGRIPANDE KYRKOHISTORIA

När det gäller att hitta bra kyrkohistorisk litteratur är CARROLL:s stora serie oerhört läsvärd. En mer kortfattad historia är HOLMES, BICKERS och även BESKOW m.fl..

BELLOC, HILAIRE, The great heresies, Sheed & Ward 1938, s162.
BESKOW, PER m.fl., Den kristna kyrkan, Verbum 1995, s236.
BUNSON, Encyclopedia of Catholic History, Our Sunday Visitor 2004.
HUGHES, The Church in Crisis: History of the General Councils, 325-1870, Doubleday, 61, s438. HOLMES, BICKERS, Katolska kyrkans historia, Veritas förlag 2006.
MARKS, A brief for beliefs, Queenship 1999, s140.
RASMUSEN, The Catholic Church: The First 2000 Years, Ignatius 2003, s390.
WALSH, W T., Saints in Action, Doubleday, 1961, s359.
WARD, M., Saints Who Made History, Sheed & Ward, 1959, s377.

7.1.2. INLEDANDE KYRKOHISTORIA OCH TRADITION
SUNGENIS är standardverket över “Sola Scriptura” – striden. QUASTEN är standardverket över kyrkofäderna.

CARROLL, W H., The Founding of Christendom, (A Hi, vol.1), Christendom Press, 1985, s605.
CHADWICK; The Early church, Penguin 1967 (Anglikansk), s314.
CULLMANN, O., Petrus. Lärjunge, apostel, martyr.
SKBD 1956 (Luthersk), s242.
DANIEL-ROPS, Dagligt liv i NT, 1954, s615.
HAHN, SUPRENANT, Catholic for a Reason I, Scripture and the mystery of the family of God,
Emmaus 1998, s310.
KELLY, J N D, Early Christian Doctrines, A & C Black 1958 (Anglikansk), s502.
MOST,W G., Free From All Error, Franciscan Marytown Press 1985, s179.
PETERS, Scripture alone, 21 reason to reject Sola Scriptura, TAN 1999, s72. på nätet;
http://www.geocities.com/militantis/solascriptura.html
QUASTEN, J., Patrology, 4 vols, Christian Classics, 1977ff, s350, s450, s605, s668.
RUBENSSON, S., Betraktelser över Ökenfädernas tänkespråk, Cordia 2001 (Luthersk), s144.
SHEA, M P., By What Authority?, Our Sunday Visitor, 1996, s192.
STRAVINSKAS, P., Catholic Church and the Bible, Ignatius, 1996, s134.
SUNGENIS, Not by Scripture alone, Queenship, 1997, s656.
WALSH, The Bones of Peter, Doubleday 1982, s216.

7.1.3. TIDIGA KYRKOFÄDER PÅ SVENSKA
De flesta fäderna finns på engelska på nätet, se t.ex. http://www.ccel.org/fathers2/ (klicka till höger) och
http://www2.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/misc/mosaic/common/omega/Web/People/spok/catholic/writings.Ett fantastiskt index och citaturval finns i JURGENS (se 7.0.) och här finns också de viktigaste citaten samlade. För att lättare söka på rätt skrifter från kyrkofader se Appendix 1. Det finns också en hel del översatt och utgivet på svenska, varav jag använt följande;

ANDRÉN, BESKOW, De apostoliska fäderna, Verbum 1999 eller Artos 2006, s335.
AMBROSIUS (St) av Milano, Om sakramenten & Om mysterierna, Artos 2001, s109.
ATHANASIOS (St) av Alexandria, Antonius liv, Artos 1991, s144.
ATHANASIOS (St) av Alexandria, Mot hedningarna och Om inkarnationen, Artos 2007, s148.
AUGUSTINUS (St), Bekännelser, (org år 398 ), Artos 1997, s355.
AUGUSTINUS (St), Guds stad, bok 19-22 (org år 413) Artos 1990, s375.
AUGUSTINUS (St), Tolkning och retorik, Artos 2006, s187.
AUGUSTINUS (St), Tretton brev, Artos 2007, s124.
CASSIANUS, Det rena hjärtat, Artos 2001, s147.
EGERIA, Resebrev – från det Heliga landet, Artos 2006, s158.
EUSEBIOS, Kyrkohistoria (org år 325), Artos 1995, s352.
HIPPOLYTUS (St), Den apostoliska traditionen, Katolska bokförlaget 1994, s100.
HAGBERG, KNUT, Den kristna tanken, Natur och Kultur 1946, s679.
HÄRDELIN, ALF, Kyrka Gudstjänst Sakrament, Katolska bokförlaget.1976, s196.
IRENAEUS (St), Bevis för den apostoliska förkunnelsen, Artos 1997, s85.
KYRILLOS (St) av Jerusalem, Katekeser, Artos 1992, s138.
PALLADIOS, Ökenfäderna, Artos 1998, s164.
SVENSKT PATRISTISKT BIBLIOTEK, band I, Artos 1998, s226.
SVENSKT PATRISTISKT BIBLIOTEK, band II, Artos 2000, s288.
SVENSKT PATRISTISKT BIBLIOTEK, band III, Artos 2001, s334.
SVENSKT PATRISTISKT BIBLIOTEK, band IV, Artos 2003, s210.
ÖKENFÄDERNAS TÄNKESPRÅK, Artos 1982, s180.

7.2. KYRKOHISTORISKA VERK (II)
7.2.1. KYRKLIGT LEDARSKAP

För att studera auktoritets avdelningen vidare, så är BUTLERS m.fl.:s bok den mest intressanta. Även RAY:s bok är väldigt läsvärd. MADRIDS Pope fiction är bra för att tillbakavisa alla påvemyter.

CAVALLIN, Påvar i moderna tider, Fredestad förlag 2006, s432.
BAUMANN, Kristi löfte till Petrus, Katolska Teologföreningen 1991, s352.
BUTLER, DAHLGREN, HESS, Jesus, Peter & the Keys, Queenship 1996, s431
GURDACCI, Primacy of the Church of Rome, Ignatius 2003, s172.
JAKI, STANLEY, And On This Rock, Trinity Communications, 2nd ed., 1987, s128.
JAKI, STANLEY, The Keys of the Kingdom, Franciscan Herald Press, 1986, s226.
MADRID, P., Pope Fiction, Basilica Press, 1999, s338.
MEYENDORFF, The Primacy of Peter, SVSP 1995 (Ortodox), s172.
RAY, STEPHEN K., Upon This Rock, Ignatius, 1999, s331.
VON BALTHASAR, H., The Office of Peter and the Structure of Church, Ignatius 1986, s358.

7.2.2. KYRKOHISTORISKA VERK FÖR MEDELTIDEN
För bra svensk förreformatorisk katolsk kyrkohistoria se BESKOW, PERNLER, PILTZ och HÄRDELIN.

AQUINO, (St) (O.P.), Förklaringar över den kristna tron, Artos 1990 och Thomas stiftelsen 1997, s158.
AQUINO, (St) (O.P.), Summa Theologiae, (orig. 1272), nätet; http://www.newadvent.org/summa/4.htm
BERNARD (St) av Clairvaux, Skrifter, Catholica 1993, s150.
CARROLL, W H., The Building of Christendom (A Hi, vol. 2), Christendom Press 1987, s616.
CARROLL, W H., The Glory of Christendom (A Hi, vol. 3), Christendom Press 1993, s774.
CHESTERTHON, Thomas av Aquino, Fredestads förlag 1987, s232.
KILSTRÖM, B. I., Dominikanska perspektiv, Verbum 1976 (Luthersk), s132.
KILSTRÖM, B. I., Bygg upp mitt hus (3:e uppl av Franciskanska persp), Proporius 1984 (Luthersk), s132.
KREEFT, Summa of the Summa, Ignatius 1990, s539.
LANNINGER, G., Den helige Franciskus 8 porträtt, Catholica 1999, s88.
LEROUX-DHUYS, Cistercienserkloster, historia och arkitektur, Könneman, s400.
DE PAILLERETS, M. (O.P.), En liten bok av Aquino, Catholica 1993, s117.
PERNLER, SVEN-ÅKE, Gotlands medeltida kyrkoliv, 1977, s302.
PERNLER, SVEN-ÅKE, Högmedeltiden, Verbums Sveriges Kyrkohistoria, band 2
PILTZ, A., Medeltidens lärda värld, Artos 1998, s256.
PIPER, Thomas av Aquino, Natur och Kultur 1958, s170.

7.3. KYRKOHISTORISKA VERK (III)
När det gäller att hitta bra kyrkohistorisk litteratur om efterreformatorisk tid är CARROLL:s fjärde band oerhört läsvärd. För bra senare svenskspråkig kyrkohistoria se STOLPE, ÅBERG, NYMAN och PILTZ.

ADAM, KARL, Roots of the reformation, nätet; http://www.ewtn.com/library/CHISTORY/RTREF.TXT
BALL, ANN, Modern Saints,: TAN 1983, s457.
BELLOC, HILAIRE, Characters of the Reformation, Doubleday Image, 1958, s200.
BELLOC, HILAIRE, Europe and the Faith, TAN 1992 (orig. 1920), s191.
BELLOC, HILAIRE, The great heresies, Sheed & Ward 1938, s162.
BELLOC, HILAIRE, How the Reformation Happened, Robert M. McBride & Co., 1928, s290.
BELLOC, HILAIRE, Survivals and New Arrivals, Sheed & Ward, 1929, s288.
BRODRICK, Galileo, Harper and Row 1964, s152.
BUYER, The spirit and forms of protestantism, Fontana 1956, s286.
CARROLL, W H., The Cleaving of Christendom (A Hi, vol. 4), Christendom Press 1993, s797.
GRAHAM, Where We Got the Bible, nätet; http://www.geocities.com/militantis/biblecontents.html
GRISAR, Martin Luther, Newman Press 1953, s609.
NEWMAN, J.H., An Essay on the Development of Christian Doctrine, 1989 (orig 1845), s445.
NEWMAN, J H., An Essay on aid of a Grammer of Assent, 1955 (orig. 1870), s396.
NEWMAN, J H., Apologia Pro Vita Sua, översatt av Ellenberger: Artos 1993 (orig. 1864), s268.
NYMAN, Förlorarnas Historia, Katolska bokförlaget 1997, s365.
O'HARE, P F., The Facts About Luther, TAN 1987 (orig. 1916), s378.
PERNOUD, R., Crusaders, Ignatius 2003 (org 1959), s354.
PETERS, E., Inquisition, Berkeley: Univ. of California Press, 1989, s362.
PILTZ (O.P.), ROOTH (S.J.), När enheten gick förlorad, Katolsk historisk förening 1997, s108.
RYCHLAK, Hitler, the war and the pope, Our Sunday Visitor 2000, s470.
STOLPE, SVEN, Drottning Kristina, Legenda 1982 (orginal 1960), s536.
ÅBERG, ALF, Nils Dacke och landsfadern, Sthlm 1960, s152.
ÅBERG, ALF, Katolska kyrkan i Sverige 1783-1983, 1983, s46.

7.3.1. SENARE KYRKOHISTORISKA VERK MED ANNAN VINKLING
BEXELL, Folkväckelsens och Kyrkoförnyelsens tid, Verbums Kyrkohistoria, band 7 (Luthersk).
BRAW, Mystikens arv hos Luther, Artos 1999 (Luthersk), s246.
BRODD, TJÖRHOM, Protestantism eller katolicitet, Artos 2001 (Lutherskt katolskt), s45.
HOFFMANN, Hjärtats teologi, ÅSAK 1989 (Luthersk), s332.
HOFGREN, Svenska Trossamfund, EFS-förlaget 1990 (Ekumenisk), s214.
JARLERT, Romantiken och liberalismens tid, Verbums Kyrkohistoria, band 6 (Luthersk).
JOHNSON, Judendomen – i kristet perspektiv, ARCUS 2000 (Luthersk), s168.
LJUNGMAN, Padre Pio av Pietrelcina, Artos 2002 (Lutherskt katolsk), s192.
LUTHER, MARTIN, Marias lovsång, Proporius 1987 (Av uppenbarliga skäl luthersk…), s114.
MAALOUF, Korstågen enligt araberna, Allhambra 1991 (Islamskt), s315.

Inga kommentarer: