torsdag 9 september 2010

KYRKANS LIV PÅ ANDRA SIDAN, OCKULTISM???

Kristen tro är motsatt all form av ockultism. Att det finns andevarelser är fullkomligt självklart för alla1 som inte blundar och vägrar se verkligheten. Att driva fram onda själar som skall hjälpa oss är för kristna förbjudet utifrån 3 Mos 20:6ff; 5 mos 18:10f samt Jes 8:19f.
Men förbjuds allt tal med döda i Skriften? Att tala med de döda, sker faktiskt ofta. Ockultism är förbjudet, men inte bön om förbön hos Kristi närmaste vänner... Missbruk upphäver aldrig bruk, eller hur?

Observera att ockultism har inget med Gud, helgonens förbön eller himmel att göra. Att låta 3 Mos 20:6ff m.fl. omöjliggöra kommunikation mellan vår kämpande och deras triumferande Kyrka är ett exempel på övertolkning och reduktion av kyrkligt liv som är typiskt för nordvästlig kristendomstyp. Det blir så tråkigt och tomt att leva i en så begränsad kultur. Himlen har besegrat underjorden. Helgonen har del i Guds härlighet och odödlighet. Onda andar och demoner har i slutändan ingen makt och ondskans hantlangare är inte Guds vänner. Hur kan någon vilja avskilja Guds himmelska vänner från individer som hon betraktar som vänner att ”umgås” och bedja tillsammans med?

Jag tror protestantskräcken för bön med den himmelska gemenskapen är grundat i att protestanter oftast har bönen som mittpunkt. Katolsk mittpunkt är tillbedjan; alltså att falla ner och dyrka den treenige Guden; inte minst i mässans outgrundliga mysterium: att Kristus stiger ner och blir fysiskt närvarande inför våra andliga ögon. Det är värt all vår tillbedjan. Helgonen är bara små avglanser av just detta stora mysterium. All vår vördnad och bön om förbön är i slutändan riktad mot treenige Gud, men bön om förbön är aldrig för en katolik en mittpunkt. Helgon är andliga "kändisar", som vi kan se upp till, eftersom Gud är Gud och gjort dem delaktiga av sin natur (2 Petr 1:4). Störst, heligast och mest känd är dock Gud - för oss katoliker - om nu någon protestant skulle tvivla på detta. Kyrie eleison!

1 Typ 95% av världens befolkning tror på en andlig värld. De som förnekar andevärlden har förmodligen aldrig studerat någon annan kultur än den svenska. Dessutom måste de ständigt blunda för, sluta öronen mot och förakta hela männsklighetens historia.

Inga kommentarer: