fredag 10 september 2010

1A INVÄNDNINGEN MOT KRISTEN TRO; MARXISMEN

FÖRSTA DELEN; TIO INVÄNDNINGAR
MARXISTEN
Malin: Jag vill inte hyckla, så jag har valt att lämna Svenska Kyrkan.
Christoffer: Det har jag också gjort, men varför gjorde du det?
M: Det är så ruttet. Alla svenskar hävdar att de är kristna, men de bryr ju sig inte. Kyrkan är död. Gud är död. Religionen är bara ett sätt att hålla massan i schack. Vi behöver inte en tröst som inte finns.
C: Vad tror du på istället?
M: Jag är kommunist. Världen är inte rättvis. Människor förtrycks och vi behöver hålla samman. Den förtryckte kommer aldrig få sin rätt om vi inte kämpar. Jag tänker kämpa för en jämlik, rättvis och gemensam värld. Därför är jag kommunist!
C: Om det ska bli rättvist på jorden, så måste vi veta vad som är ont! Vad gör att saker inte är jämlika! Vi måste också veta vad som är gott och rätt? Vad är vårt mål? Vad är dina mål och hur ser du på orättvisor?
M: Människan föds som ett oskrivet ark. Vi är inte förutbestämda till något. Vi skapas av vår miljö. Samhället formar oss och ska göra det. Men vi måste formas till att dela med oss. Att roffa åt sig är en livslögn. Vi blir gladast om vi är solidariska. Delad glädje är dubbel glädje.
C: Varför är vi då giriga och vad är orsaken till att människor inte blir lyckliga?
M: Människor är lurade. De tror de ska bli lyckliga om de har fler saker. Men vi skapar bara mer misär. Andra får lida för vårt habegär och vi själva blir slavar under en mentalitet som endast gör oss mer hungriga! Fattiga vill bli rika. De rika vill bli snygga. De snygga vill ha makt. De som har makt vill bli mäktigare. Och de mäktigaste vill bara ha lugn och ro, vilket de inte kan få när de själva skapat sig så mycket problem. Att konsumera mera ger oss mera konsumtionshunger. Mer ger mer problem.
C: Vad ska vi då göra för att bli lyckliga?
M: Det går inte att fördela resurser så illa som vi gör idag! Vi måste låta det offentliga driva och äga vårt gemensamma arv. Framtiden är ljus om vi håller ihop och delar på vår framgång!
C: Men om människan är formad av samhället och människor är giriga, kommer inte då människor att utnyttja det gemensamma för deras egna syften. Överallt där kommunismen har försökts genomdrivas har människor fått det värre!
M: Det beror på att man inte genomfört verklig kommunism.
C: Vad är då verklig kommunism och varför går inte det att genomdriva?
M: Verklig kommunism är det samhälle, där allt ägs gemensamt och det är svårt att genomdriva för att människan är förblindad och lurad av kapitalet.
C: Men där äganderätten fördrivs, fördrivs också människovärdet. Om vi är så lurade och blinda, varför öppnas inte våra ögon när folket får makten? Om kommunismen får forma oss sen barnsben och vi ändå formas fel, så måste ju kommunismen vara fel, eller hur?
M: Men det beror på att gubbväldet, traditionen och förtrycket sitter djupt. Människan blir inte fri, förrän en sann kommunism är förverkligad.
C: Men även om en osann kommunism lyckas komma till makten, borde detta vara bättre än att till exempel kyrkan eller kapitalisterna har makten. Men där kommunism odlas, odlas vanvett och intolerans. Förföljelser, människoslakt och förtryck förföljer de egendomslösa staterna som ett brev på posten. Visar inte detta att all kommunism är felriktad? Det stämmer inte med den verklighet vi lever i.
M: Din och min verklighet är inte densamma. Vi skapar vår egen verklighet.
C: Nu försöker du fly! Stenar är stenar även i din verklighet. En dödad man är en död man för alla. En död ”krämare” hade också ett människovärde. Röda fanor får blodet att flyta när de får makten.
M: Men bara för en kort tid. När revolutionen är klar finns inte egoismen och ha begäret kvar.
C: Ju fler revolutioner, desto mer egoism*! Desto rödare regering, desto kortare blir den och desto fler människor i folket blir ett huvud kortare! Att vara rättrogen kommunist ökar bara intoleransen. Ju rättrognare kommunist, desto färre finns det i leden och desto större hat finns det mot ”de där andra” (kommunister som kapitalister). Är det inte så?
M: Men du måste hålla med om att den marxistiska grundsynen håller! Människan formas av kapitalet, miljön och egoismen. Och makten korrumperar…
C: Jag tror att din beskrivning av egoismen och konsumismen är helt riktig! Du har förstått vår tids bluff. Världens mål är inte en stor ”supermarket*”. Men kommunismen är bara ett sätt att köra från det ena diket till det andra. Marxismen är i grunden en lögn. Och som så många andra lögner, är den en halv sanning!
M: Vad menar du med det?
C: Någonting halvt, saknar något väsentligt. Man överbetonar en bit av verkligheten, så att andra skikt förkrymps. En delsanning får bli en helsanning.
M: Men Marxismen har ju allt. Den täcker hela livet. Och den vill alla väl.
C: Ja marxism vill väl. Det är en ärlig protest mot orättvisan, som har många korn av sanning i sig, men går inte att leva med eller framförallt att dö med. Den stämmer inte med verkligheten vi lever i…
M: …men den passar för himlen.
C: Ja, det är en utopi, som kommer att förverkligas på andra sidan evigheten. Men den bygger på en lära som är ateistisk och som menar att människan i grunden är god! Det är bara dårar som tror att det inte finns någon Gud! Och ateismen är; ”ett opium för folket”!
M: Det där om ateism vill jag försvara!

Inga kommentarer: