måndag 6 september 2010

KYRKANS LIV PÅ ANDRA SIDAN; ÄNGLAR

lk 60-61, 74; KKK 328-336 och 350-352 sammanfattade; änglar är evighetsvarelser av andligt och okroppsligt väsen. De har vilja och intelligens och tjänar och skådar Gud och bär Hans bud. Kyrkan vördar de hjälpande änglarna, men även vår personliga skyddsängel som beskyddar och leder var och en av oss. Vi förenas med dem i tillbedjan, ber om deras bistånd och ihågkommer några i liturgin.

Himlen är proppfull av änglar. I Sverige har dock ”änglarna” fått en lite undanskymd roll, förutom i vissa fotbollskretsar i Göteborg, som ”tingeltangeldekorationer” samt hos nyandliga rörelser. Även i svensk kyrklighet firas den helige Mikaels dag, dock alltid utan större pompa och ståt. På våra breddgrader glöms den himmelska världen alltför ofta bort. Att varje person har en skyddsängel, kan väl möjligen accepteras i fromma frikyrkohem utifrån hötorgskonstens 1800-tals oljetryck med den bevingade ängeln som vakar över barnets steg1. Men änglarna är inte avlägsna flaxande svanbevingade småbarnsgulliga mähä. Hela skriften är fylld av ärkeänglar, serafimer och kerubimer och dessa himmelska gåtfulla mäktiga helt andliga varelser griper in i våra liv - speciellt Kristi liv - se t.ex. Ps 34:7; 91:11; Matt 18:10; Apg 12:15 och Hebr 1:14. Att de sedan skulle kunna medla för oss känns väldigt främmande för en nordiskt kylig rationalism, men se ex.2 Upp 8:3f;
”Och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret med ett rökelsekar av guld, och åt honom gavs mycket rökelse, som han skulle lägga till alla de heligas böner på det gyllene altaret inför tronen. Och röken från rökelsen steg ur ängelns hand upp inför Gud tillsammans med de heligas böner.”
Änglar finns och de vandrar ibland mitt ibland oss och de vakar över våra steg och skyddar, bär bud, medlar och ber för oss samt lovsjunger och skådar Gud. Vi bör vörda änglarna, se t.ex. Jos 5:14; Dan 8:17 och Tob 12:16, där människor faller ner inför dem. För att parafrasera ABBA; ”I believe in angels”, men inte “something good in everything I see…” (det finns fallna änglar).

1 Att vi alla verkligen har en skyddsängel förstås utifrån 1
Mos 12:4; 16:6-32 och Apg 12:7-15.
2 Se även Job 33:23ff; Sak 1:12ff och Upp 1:4; 5:8.

Inga kommentarer: