söndag 26 september 2010

62. MARIAS FRÄLSARE

INVÄNDNING: Utifrån Luk 1:46f ser vi att Maria behöver en frälsare!
SVAR: Maria behövde också en frälsare och Guds nåd verkade i förväg. En liknelse kan förklara saken bättre; om livet är en stig och syndafallet ses som en grop, så kan Marias syndfrihet liknas vid att hon aldrig trillade i gropen genom att Kristus speciellt varnade henne för den och hans närvaro hjälpte henne att inte trilla i gropen. Andra behöver dras upp från gropen, men ALLA frälses genom nåd av Gud.1 Varför skulle Marie syndfrihet innebära att Kristi försoning inte behövs?

1 Andra bilder är människor som botas från en åldersdiabetes av en Doktor, eller en kvinna som ”botas” genom att följa doktorns råd innan sjukdomen bryter ut. Båda har botats genom doktorns försorg. Eller en nykter f.d. alkolist som blivit frälst och en kvinnlig nykterist som aldrig blivit alkolist p.g.a. frireligiös absolutism. Deras religion har räddat dem båda - på olika sätt - från alkoholens träsk.

Inga kommentarer: