torsdag 30 september 2010

KATOLSKT VS FARISEISM, redigerad

Det blåser i frikyrkan, ett korsdrag som leder mot Rom (Halldorf, Ekman) och ett tvärdrag som leder bort från Luther (i några avseende positivt) och till Jerusalem. Ofta kritiseras katolicismen för att vara antisemitisk och därför vänder man sig inte till Rom i sökandet efter rötterna. Se t.ex. här .

Antijudiskhet, vilket var motiverat utifrån religiösa motiv, har funnits i Kyrkans historia, alltså att man inte sett judendomen - eller fariseisk judendom - som en frälsningsväg. Dock har Kyrkan aldrig varit antisemitisk, alltså sett judarna som ohyra som ska utrotas. Att judeförföljelser ibland skett beror på att den folkliga pöbeln fått fritt spelrum. Antijudiskheten - eller polemik mot dåtidens judendom - finns redan i NT och blir intensivare när judendomen och kristendomen skiljs åt på 300-talet. Anledningen till NT:s negativa attityd till judarna var artonbönens införande i synagogans liturgi1, en NT:lig tendens att uppvärdera romarna samt besvikelse över att judarna inte konverterade i ännu större mängd. Läroämbetet har aldrig manat till judeförföljelser, även om några katoliker utfört sådana handlingar. Luther däremot uppmanade till sådant och detta blev grogrund för den senare fanatiska nazismen2.

Nostra Aetate 4 från 1965 säger;

”...Kyrkans frälsning hemlighetsfullt förebildats i det utvalda folkets uttåg ur träldomslandet. Därför kan Kyrkan inte glömma att hon fått Gamla Testamentets uppenbarelse genom detta folk, med vilket Gud i outsäglig barmhärtighet värdigats sluta det Gamla Förbundet, och att hon får näring från roten av det goda olivträd, där hedningarnas vilda olivgrenar är inympade. Kyrkan tror nämligen att Kristus, vår frid, genom korset har försonat judar och hedningar och i sig själv gjort de båda till ett.”...”Kyrkan fördömer alla förföljelser mot vilka människor det än må vara… beklagar hon djupt allt hat, alla förföljelser och antisemitiska manifestationer, i vilken tid och vilka personer de än må ha riktats mot judarna.”2


1
Tillkom förmodligen på 80-talet och bestod av 18 bönepunkter, t.ex. låt nasareerna (kristna) och kättarna… gå under ögonblickligen.
2
Vi får dock aldrig glömma att Kyrkan alltid sett fascismen (och kommunismen) som totalt oförenliga med kristen tro. Se redan ”Non abbiamo bisogno” 1922, ”Mit brennender sorg” 37 samt ”Divini Redemptoris” 38.
3
Andra Vatikankonciliet, Om religionsfriheten, s 14f

6 kommentarer:

Teija sa...

Påven Johannes Paulus II kallade judarna för våra äldre bröder. Sina bröder ska man älska men ofta bråkar man med dem... Antisemitismen som många katoliker och andra kristna har haft (eller fortfarande har) är ett sorgligt kapitel i mänsklighetens historia. Alla av god vilja måste samarbeta för att det ska bli ett kapitel i en historiebok och inte en beskrivning av dagens samhälle...

Aletheia.se - MyTwoCents sa...

Teija; Well put!

Det har skett en stor attitydföränding både inom RKK och bland protestanter men det kan vara viktigt att lära sig av historien så den inte upprepas, därav vår bloggpost i ämnet.

mvh
Daniel

hilaron sa...

Det är väl ganska viktigt att skilja på att hata judar och att hata den falska och hädiska rabbinska judendomen. Om man läser Talmud så kanske man inte är så förvånad över varför kristna genom tiderna alltid har strävat att omvända fariseerna (rabbinska judar) till kristen tro. Om man ska anta med Anti Defamation League att all form av evangelisering av judar och uppmaning att omvända sig till den sanna Tron är "antisemitism" så är man väl ganska långt från Jesus...

Jag förstår inte vad som skulle vara "antijudiskt" med att vilja omvända alla judar till den sanna Tron... Var Kyrkan då i flera hundra år "antijudisk" när Hon varje långfredag i sin offentliga liturgi bad för de otroende judarnas omvändelse (vilket vi fortfarande gör även om formuleringen är tvetydig)?

Var Jesus antijude när Han sa dessa ord till de otroende judarna: "Om Gud vore er fader skulle ni älska mig, ty jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. Varför fattar ni inte vad jag säger? Därför att ni inte står ut med att höra på mitt ord. Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början, och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader." (Joh 8:42-44)

Och sen finns det ju inom frikyrkan en tämligen osund dyrkan av den moderna staten Israel. Allt vad de gör är OK eftersom deras märkliga syn på den sista tiden gör att de menar att Templet måste byggas upp igen (vilket för en katolik traditionellt alltid uppfattats som ett tecken på Antikrists ankomst). Men där liksom i andra frågor så går det ju inte att ha en balanserad syn utan att antingen bli kallad antisemit eller islamofob. Så är man kritisk till Israels aggressionspolitik och apartheidliknande metoder så blir man kallad antisemit och om man är kritisk till palestiniernas terrorism så blir man kallad islamofob och förtrycksapologet.

Så vad är det du vill ha ut av inlägget? Ska vi sluta omvända judar till Kristus? Eller vad är det annars som kan betecknas "antijudiskt" i Kyrkan?

Allt gott!
David

Anders Gunnarsson sa...

Jag kanske var otydlig. Judar ska omvändas, men inte förföljas.

TEIJA
Antisemitism är inte katolskt fenomen dock. Märk min distinktion.

hilaron sa...

Men Kyrkan har ju alltid sagt att det är förbjudet att förfölja judar, så vad är det då för antijudiskhet du talar om? Om man ska ställa Kyrkan till svars för alla Hennes medlemmat så blir det genast ganska problematiskt med mördare, pedofiler, tortyrapologeter osv.

Allt gott!

Anders Gunnarsson sa...

hilaron

Poäng till dig!
Klumpigt formulerat.
Judisk förföljelse har skett från katolskt håll, men aldrig med kyrkligt godkännande. Inget vi ska försvara, men be om förlåtelse för. Judar ska omvändas till katolsk tro, men historien har satt käppar i hjulet för den dialogen. De senaste påvarnas arbete ser jag som mycket positiva här...