måndag 6 september 2010

Annorzz literaturtips del II

7.4. SAKRAMENTSLÄRA
AGUILINA, Mass of the Early Christians, Our Sunday Visitor 2001, s224.
BÉGUERIE och DUCHESNEAU, Tecken på Guds närhet, Katolska bokförlaget 1995, s190.
BISCHOFBERGER (S.J.), För att världen skall leva, Veritas 2004, s173.
JOHANNES PAULUS II, Angående frågan om kvinnors tillträde till prästämbetet, Katolsk
dokumentation 11, 19!!!
KIEFFER, R. (red), Nattvardens teologi, Verbum 1996, s190.
HAHN, SUPRENANT, Catholic for a reason III; Scripture and the mystery of the Mass,
Emmaus 2004, s204.
HAHN, SCOTT, Lammets måltid: Mässan som himlen på jorden, Catholica 2003, s160.
HAHN, SCOTT, Lord have mercy, Doubleday 2003, s214.
HAUKE, Women in the priesthood, Ignatius 1992, s500.
HEID, S., Celibacy in the Early Church, Ignatius 2001, s375.
RATZINGER, J., (Påve Benediktus XVI), Feast of Faith, Ignatius 1986, s175.
STINISSEN (ocd), Bröd som bryts, Karmeliterna 1989, s92.

7.5. HELGON OCH LIVET EFTER DETTA
BROWNSON, Saint Worship and the Worship of Mary, Sophia 2004, s173.
BLINZLER JOSEF, Die brüder und schwestern Jesu, Stuttgart 1967, s158.
CRUZ, JUAN, Relics, Our Sunday Visitor 1984, s316.
GAMBERO, Mary and the Fathers of the Church, Ignatius, 1999, s439.
HAHN, SUPRENANT, Catholic for a reason II; Scripture and the mystery of the Mother of God,
Emmaus 2004, s227.
LONGENECKER, GUSTAVSON; Mary, A catholic-evangelical debate, Brazos Press 2003, s240.
MATEO, Fr., Refuting the Attack on Mary: A Defense of Marian Doctrines, Catholic Answer 1999, s101.
MADRID, P., Any Friend of God's is a Friend of Mine, Basilica Press 1996, s123.
MOST,W G., Mary in Our Life, Doubleday Image, men också på nätet;
http://www.catholicculture.org/docs/most/getwork.cfm?worknum=213.
NEWMAN, J H., Mary, the Second Eve, TAN, s38.
NEWMAN, J H., Den mystiska rosen, http://www.katolik.nu/html/artcl_newman_mary.htm
RAHNER HUGO, Our lady and the Church, Zaccheus Press 2005, s152.
SHEEN, F.J , The World's First Love, Doubleday Image, 1956, s237.
VALLQUIST, GUNNEL, Helgonens svar, Bonniers 1963, s188.

7.5.1. LIVET EFTER DETTA
KREEFT, P., Everything You Ever Wanted to Know About Heaven, Ignatius, 1990, s269.
LEWIS C. S., Den stora skilsmässan, Libris 1992 (org 1946 Anglikansk), s106.

7.6. KYRKANS LIV UNDER TIDEN
Spiritualitet är ett stort område som har fått alltmer utgivning i Sverige. Artos förlag är en föregångare på detta område och alla deras böcker kan varmt rekommenderas och även karmeliternas förlag kan inte nog rekommenderas.
AKIN, JIMMY, The Salvation Controversy, Catholic Answers 2001, s154.
Andra Vatikankonciliet, Om de icke-kristna religionerna; Om religionsfriheten,
Katolsk dokumentation 3, 1982, s42.
Andra Vatikankonciliet, Om Kyrkan, Katolsk dokumentation 4, 1970, s124.
Andra Vatikankonciliet, Dekret om ekumeniken, Petrus de Dacia-förlaget 1967, s68.
HARDON, J A. (S.J.), Salvation & Sanctification, St Paul ed 1978, s156.
KRESTA, AL, Why Do Catholics Genuflect?, Charis books, s210.
LVF, Gemensam deklaration av rättfärdiggörelseläran, Genève 1995.
SUNGENIS, Not by scripture alone, Queenship 1997, s773.

7.6.1. SPIRITUALITET
ARBORELIUS, ANDERS (ocd), Spiritualitet: andlig teologi, Karmeliterna 1994, s215.
ARBORELIUS, A NDERS (ocd), Spiritualitet: andligt liv, Karmeliterna 1999, s224.
BALL, ANN, A Handbook of Catholic Sacramentals, Our Sunday Visitor 1991, s222.
TJÖRHOM, O., Smak av himmel, lukt av jord, Artos 2005, s160.

7.6.1. SEXUALITET OCH KÖN
BILLING, E., Billingsmetoden för naturligfödelsekontroll, Hammarström och Åberg/Tiden 1991, s246.
HAUKE, M., Gud Fader eller Gud Moder, 1985, s343.
HECTOR, Inte oordningens Gud, Svenska Kyrkans fria synod 2000 (Luthersk), s214.
KIPPLE, John F. & Sheila K., The Art of Natural Family Planning, Int., 3rd ed., 1987, s253.
SANDAHL, Kyrklig splittring, Verbum 1993 (Luthersk undersökning av 1958-debatten), s302.
ZAREMBA, MARCIEJ, Kyrkan & friheten, Cordia 2000, s64.

7.7. ÖVRIGA ”KYRKLIGA” BÖCKER
7.7.1. ALLMÄN APOLOGETIK

På svenska är JONSSON, KREEFT mina favoriter. Kan även rekommendera BOYD och GUSTAVSSON, trots att de är evangelikala. På engelska rekommenderas KREEFT & TACELLI och SWINBURNE å det varmaste. Den otroligt humoristiske och läsvärde Chesterthons viktigaste verk finns under http://www.chesterthon.org/gkc/theologian.html
BOYD, Brev från en skeptiker, Libris 1994 (Evangelikal), s222.
CHESTERTON, G.K., Ortodoxi, Hugo Gebers, 1948 (orig. 1908), s248
CHESTERTON, G.K., The Everlasting Man, Doubleday Image, 1955 (orig. 1925), s274.
GUSTAVSSON, STEFAN, Kristen på goda grunder, 1997 (Evangelikal), s246.
JONSSON, Med tanke på Gud, Artos 2004, s362.
KREEFT, P. & TACELLI, R K., Handbook of Christian Apologetics, IVP 1994, s399.
KREEFT, P., När blev det fel med dygderna, Livets Ords förlag 2007, s231.
KREEFT, P., Guds tårar, HF-förlag, 1993, s224.
KREEFT, P., Guds kyss, HF-förlag, 1995, s224.
KREEFT, P., I väntan på vadå?, HF-förlag, 1996, s119.
KREEFT, P., Socrates Meets Marx, Ignatius, 2003, s179.
STROBEL, LEE, Fallet Jesus, Libris 2003 (Evangelikal), s312.
SWINBURNE, R., The Existence of God, Clarendon 2004 (org 1979), s276.
SCHAEFFER, F., Den Gud som finns till, Interskrift 1968 (Kalvinsk), s219.
SCHAEFFER, F., På flykt från förnuftet, EFS-förlaget 1969 (Kalvinsk), s100.

7.7.2. KONVERSIONER
För konversionshistorier är HAHN:s, MADRID:s och CURRIE:s böcker de som betytt mest för mig.
CHESTERTON, G.K., The Catholic Church and Conversion, Macmillan, 1926, s115.
CONNER, C., Classic Catholic Converts, Ignatius 2001, s220.
CURRIE, DAVID, Born Fundamentalist, Born Again Catholic, Ignatius, 1995, s215.
DRAKE, T., There we stood, here we stand, 1st Books libery 2001[Lutherska konversionhistorier], s188.
GILLQUIST, Becoming ortodox, Conciliar Press 2002 (Ortodox), s191.
HAHN, SCOTT, and KIMBERLY, Rome Sweet Home, Ignatius, 1993, s210.
HARPER, Jämlika och olika, Bokförlaget Aliyah 1995 (Ortodox), s254.
MADRID, P.(ed.), Surprised by Truth, Basilika, 3 fristående delar 1994 – 2002; s269, s296 och s253.
NORDHAGEN, LYNN, When only one converts, Our Sunday Visitor 2001, s272.
RAY, STEVE, Crossing the Tiber, Ignatius, 1997, s285.
SCHAEFFER, FRANKY, Dancing alone, Holy Cross Orthodox Press 1994 (Ortodox), s327.
ZOLLI, EUGENIO [överrabbin i Rom på 40-talet], Before the dawn (org Why I became a catholic),
Roman Catholic Book 1997, s240.

7.7.3. ÖVRIGT UPPBYGGLIGT MEN ÄVEN ESKATOLOGI
ARBORELIUS ANDERS (ocd), Att gunga gungbräda med Gud, Cordia 2001, s110.
ARBORELIUS (ocd), HEDIN, Jesusmanifestet, Libris 2003, s182.
BESKOW, Fynd och fusk i Bibelns värld, 2006
CURRIE, DAVID, Rapture, the End-Times Error That Leaves the Bible Behind, Sophia 2004, s486.
DAHLBY, De heliga tecknens hemlighet, 7:e upplagan Verbum 1977 (Luthersk), s302.
DE SALES, FRANCIS, Catholic Controversy, TAN 1992, s413.
DE LUBAC, The Drama of Atheist Humanism, Ignatius 1995, s539.
DE LANGE NICHOLAS, Judendomen, Norstedts 1986 (Judisk), s200.
GEISLER, NORMAN L., Roman Catholics and Evangelicals, Baker 1995 (Evangelikal), s544.
GRANT, JIM, Som en tjuv om natten, Nyckelpocket 1981(Evangelikal och dålig), s91.
GROESCHEL, B, CFR, In the Presence of Our Lord, Our Sunday Visitor 1997, s335.
GROESCHEL, B, CFR, The Journey Towards God, Charis 2000, s263 (om spiritualitet i historien).
GUARDINI, R., Humanity of Christ, The: Contributions to a Psychology of Jesus, s146.
HALLDORF, Drick djupt av Anden, Cordia 2003 (Pingst/Ortodox), s333.
HARLIN (red), Nordiska röster om dop och kyrkotillhörighet, KISA-rapport 1990/4 (Ekumenisk).
HARPER, Jämlika och olika, Bokförlaget Aliyah 1995 (Ortodox), s254.
HAHN, SCOTT, A Father Who Keeps His Promises:God's Covenant Love in Scripture, Servant 98, s293.
JOHANSSON; Reformationens huvudfrågor och arvet från Augustinus. En studie i Martin Chemnitz
Augustinusreception., Församlingsförlaget 1999 (Luthersk), s318.
JOHNSON, PAUL, De intellektuella, Ratio 1989, s384.
LAHAYE, JENKINS, “Lämnad kvar”-serie, i alldeles för många band... Markus-förlag (Evangelikal).
LIDMAN, Sam, Guds barnbarn, Albert Bonniers förlag 1957 (Ateistisk), s220.
LEWIS, C.S., Den stora skilsmässan, (även Helvetets brevskola) Libris 1992 (Anglikansk), s106.
LEWIS, C.S., Lidandets problem, Libris 1995 (Anglikansk), s182.
LINDESKOG, Kyrkan och synagogan, Verbum 1975 (ekumeniskt Luthersk), s236.
MARTLING, Den talande tystnaden, Verbum 1987 - nyutgiven på Artos (Luthersk), s126.
MEYENDORFF, Byzantinsk teologi, Artos 1995 (Ortodox), s 352.
NEVINS, A J., Strangers at your Door, Our Sunday Visitor 1988, s137.
NOVAK, M., Confession of a Catholic, Harper & Row, 1983, s221.
O'BRIEN, J A., Winning Converts: Methods of Convert Making, CA 2000, s258.
O'BRIEN, J A., The Faith of Millions, Our Sunday Visitor, Inc., 1901, s438.
OLSON, Will Catholics be left behind, Ignatius 2003, s350.
OTTO RUDOLF, Das heilige, (Agnostisk) på nätet; http://www.netrax.net/~galles/index1.htm
PILTZ, A., Se Ansiktet, Artos 1999, s284.
RATZINGER (Påve), Truth & tolerance; Christian Belief & World Religions, Ignatius 2004, s280.
RINGQVIST, Lena, Som en tjuv om natten, Langenskiöld 2006 (Ateistisk, antievangelikal), s256.
SCHAFF, History of the Christian Church, Eerdmans, 1976 (org 1889 Militant Antikatolsk), 3 volymer.
http://www.ccel.org/s/schaff/history/About.htm
SHEED, F J., Theology and Sanity, Sheed & Ward, 1946, s407.
SHEED, F J., Theology For Beginners, Sheed & Ward, 1957, s241.
STEINSALTZ, Talmud en introduktion, Nya DOXA 1996 (Judisk), s256.
ZELLER VAN, Suffering: The Catholic Answer, Sophia 2002, s126.
WARE, Den helige Ande i den kristnes personliga liv, Artos 1984 (Ortodox), s30.

7.WWW. INTERNETSITES
http://socrates58.blogspot.com/är helt oslagbar. Men det finns hur mycket som helst...
Ytterligare bra apologetisk sidor är; www.bringyou.to/apologetics/apolog.htm För ljudfiler; www.bringyou.to/apologetics/audio.htm; www.catholic.com/ är mycket bra, speciellt ljudfilerna; www.catholic.com/radio/calive.asp

http://www.vatican.va/phome_en.htm vatikanens sida
http://www.ourcatholicfaith.org/reasons.html 150 skäl att bli katolik (översatta på hemsidan)
http://www.scripturecatholic.com intressant material om reformationen
www.cin.org/users/jgallegos/rule.htm intressanta artiklar
www.newmanreader.org/ Newmansidor
www.peterkreeft.com/audio.htm Peter Kreefts hemsida med ljudfiler m.m..
http://www.scotthahn.com/ Hahns hemsida med ljudfiler m.m..
www.catholicexchange.com/css Hahn bibelstudier…
http://onlinebooks.library.upenn.edu/search.html för att söka böcker på nätet, ex Chesterthon
http://www.surprisedbytruth.com/ Madrid:s hemsida
www.catholic-pages.com/dir/church.asp har mycket bra material.
http://www.catholic-convert.com/ Audio
www.ewtn.com/faith/teachings/teachframes.htm bra sammanfattning av katolsk tro, ljudfiler; se även http://www.ewtn.co.uk/
www.catholiceducation.org/ många bra artiklar
http://catholic.8m.com/real.htm audio
http://www.newadvent.org/cathen/ är en encyklopedi
http://haydock1859.tripod.com/index.html en äldre bibelkommentar
http://www.wordonfire.org/

Inga kommentarer: