söndag 26 september 2010

61. GUD SKYMMS AV MARIA

INVÄNDNING: Om Maria är syndfri, skyms Gud. Om Maria är syndfri är hon gudomlig.
SVAR: Den första kommentaren till denna invändning till mariologin, måste bli som en gammal rabbi sade. Han besvarade alltid frågor, med nya frågor. När rabbin fick frågan varför han frågade så mycket sa han; varför inte? Jag vill verkligen ställa frågan; varför inte Maria? Varför är hon farlig? Ingen som sett Kyrkans insida, kan säga att Maria skymmer Kristus eller inkarnationens mysterium? Hon var mänsklig och det var av Guds nåd som hon blev det hon är. Att vörda verket tar inte från konstnären någon ära, utan det är precis tvärt om. Där Guds Moder är stor, där är Kristus större. Det var ärkeängeln, som upphöjde Maria först! Och Maria visar alltid på Gud; se Luk 1:46f; ”Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare.”. Varför är denna kvinna farlig?

Inga kommentarer: