söndag 26 september 2010

60. SYNDPROBLEMATIK

INVÄNDNING: Maria var en vanlig och därmed syndig människa och moder.
SVAR: Hur vet personen ifråga detta? Skillnaden mellan andra mödrar och Kristi mor är sönernas betydelse. Marias Son är unik. Men i en tid då alla människor anses vara syndfria, alltså efter upplysningen, har några teologer förkastat Gudsmoderns syndfrihet. Detta är motsatt hela den kristna traditionen. Marias syndighet är också motsatt alla indikationer i hela Skriften. Invändaren för fram en nyuppfunnen tro. Att säga att Maria är en syndig varelse precis som alla andra, är att förneka allt vad Kyrkan trott, tänkt och mediterat över i 2000 år. Det har aldrig funnits någon debatt i kyrkligheten om att Maria hade synd vid Gabriels besök i Luk 1:26-28. Hon har alltså alltid ansetts vara syndfri, från en viss punkt i hennes liv. Frågan som senare har debatterats har aldrig varit om utan när Maria blev syndfri? Var det vid hennes födelse eller vid bebådelsen eller vid hennes avlelse, som Gud gav Maria denna sin speciella nåd? Att Maria har en speciell helighet, är väldigt tidig tro och otroligt spridd geografiskt men också historiskt. Denna tradition är katolsk, ortodox, orientalisk1 och luthersk, se Luthers syn i SA 1:4 m.fl.2 Maria hävdas vara helig från första stund. Hon hade aldrig del i syndafallet, utan var som Eva före syndafallet. Hon var alltså en fulländad människa; en ”Imago Dei”3, och hade ingen syndabenägenhet. Hon är dock inte helig av sig själv, utan av Guds nåd. Herrens Moder måste vara exceptionellt helig och var/är intimt förenad med Kristus på ett mycket speciellt sätt. Guds närvaro kräver helighet, se t.ex.4 2 Mos 3:5; ”Kom inte närmare! Ta av dig dina skor, du står på helig mark”. Det är en naturlig tanke att nära helighetens källa, finns heliga människor. Det var p.g.a. att Maria inte var hämmad av någon synd som gjorde att hon kunde säga JA, fullt ut. Kyrkans första medlem var odöpt, då hon redan i förväg var full av nåd. Kunde inte Guds Moder samverka med Gud på ett intimt och fullkomligt sätt?

1 En kort parantes i sammanhanget är att 100-talets Jakobsevangelium, menar att Maria blev uppfostrad i templet i ett slags klosterliv. Detta p.g.a. de barnlösa Joakims och Annas tacksamhet till Guds ingripande. I templet fick Maria bl.a. arbeta med att tillverka förlåten och levde i templets närhet, där den helig Ande var fysiskt närvarande (i molnet) och där Gud hade sin fysiska boning i GT.
2 Se vidare i predikningar hållna 1527 och 1540; WA 17/2.288.17-34 och WA 39/2:107.8-13.
3 ”Imago Dei” är latin för Guds avbild, se 1 Mos 1:27.
4 Se även 2 Mos 19:12f; 4 Mos 4:15; 5 Mos 23:14; 2 Sam 6:2-7; Jes 6:3-7; 1 Kor 3:13-17 och 1 Joh 3:3-9.

Inga kommentarer: