söndag 26 september 2010

JUNGFRU MARIA; DEN STÄNDIGA...

lk 99; KKK 499-501 sammanfattade; Marias moderskap var unikt och hon är den enda moder som förblivit jungfru.

Jesus var unik och därför blev också Kristi födelse unik. Utifrån Jes 7:14; Matt 1:18-25 samt Luk 1:26-35 har de kristna alltid ansett Maria som jungfru, vilket är majoritetens uppfattning även idag. Förnekas detta har de en annan syn på Skrift, underverk, celibat och i slutändan på Gud och Hans handlande. En nykristen debatt har dock – de senaste hundra åren i nordvästlig kristenhet – även börjat röra sig om Maria verkligen förblev jungfru.

ÖSTLIG HYPOTES

Även om Kristi bröder skulle vara syskon, finns en östlig hypotes, vilket menar att Josef hade barn från tidigare äktenskap. T.ex. finns det indikationer på detta i det att Josef inte återfinns vid korset och därmed bör han ha varit död vid denna tidpunkt. Därifrån är inte tanken långt borta att Jesu bröder skulle kunna vara från Josefs tidigare äktenskap, vilket också har stöd i historien i bl.a. det tidiga apokryfiska Jakobs protoevangelium 9:1ff från mitten av 100-talet och St Klemens av Alexandria och hans elev Origenes. För övrigt understryks i Jakobs protoevangelium 19:2ff; Marie eviga jungfrulighet mycket tydligt.

STÄNDIG JUNGFRU HOS KYRKOFÄDERNA
Väldigt få, typ ett par kända fall, har någonsin vågat hävda att Maria levde i samliv med Josef före åtminstone 1700-talet. I alla tider - utom de sentida nyprotesterna - har Maria alltid setts som en evig jungfru. ”Redan de gamla grekerna” - som Origenes - hävdade evig jungfrulighet. Se t.ex. Predikan över Luk 7 och i en skrift över Joh 1:4. Se också att St Ignatios tidigare förutsätter denna dogm. Se t.ex. i Brev till efesierna 7:2; 18:1f och 19:1 och Brev till smyrierna 1:1b. Att kalla Maria för jungfru, är en förutsättning för att hon förblev jungfru. Jungfrur som förlorar sin jungfrulighet, kallas inte längre jungfrur (se Jes 7:14; 66:7; Hes 44:2 och Vish 19:6-10). Under 200-talet blir Marie ständiga jungfrulighet i allmänhet tydligt uttalat1 och alla de senare kyrkofäderna skriver om detta, t.ex. St Efraim hymni de virginitate 1:20 (J711). St Ambrosius skrev en hel skrift De institutione virginis et sanctae Mariae virginitate perpetua, där Marie jungfrudom beskrivs år 377 enligt följande i 8:52; ”Hans födelse kom inte att bryta jungfrulighetens tecken”. Självklart delar också St Augustinus2 m.fl. denna syn. Kyrkans lära om Marie eviga jungfrulighet har alltså inget med sexualfientlighet att göra - vilket delvis kom in med St Augustinus platonism - utan är konsekvensen av Kyrkans skriftutläggning. Dogmen bejakades av alla kyrkofäder och blev fastslagen på Konstantinopelkonciliet år 553 i ES218 och Lateransynoden 649 i ES255f. Tilläggas bör att alla reformatorerna är på samma urkyrkliga linje och hävdade alla den eviga jungfruligheten, se t.ex. KF, s636.

1 För att ingen ska anklaga mig för att vara selektiv ska jag bekänna att det finns en enda ”kyrkofader” (han räknas inte som kyrkofader), vilket inte ser Maria som evig jungfru. P.g.a. kampen mot gnosticismen och doketismen kom Tertullianus mariologi att bli snedvriden och heretisk. Han hävdade att Maria levde i ett samliv med Josef. Men Tertullianus hade sina begränsningar, då han avföll från Kyrkan och är helt ensam om en felaktig mariologi. Hans mariologi blir duktigt tillbakavisad (snarast förlöjligad) i de senare striderna, t.ex. St HIERONYMUS De perpetua virginate Beatae Mariae adversus Helvidium från år 383.
2 Se St AUGUSTINUS Brev 137:2, 8 (översatt, s82, 88) eller De sancta virginitate 4:4 (J1643). Se påvens åsikt i ES91.

4 kommentarer:

Tubbo sa...

Jag hittade något intressant ang. Tertullianus omnämnande av Jesu syskon, som jag gärna vill ha hjälp med att granska.

I sitt omfattande försvar av den kristna ortodoxin, i förhållande till gnostikern Markions doketism, åberopar Tertullianus det faktum att Jesus hade en mor och bröder, och han menar sig ha historiska bevis.

Men det märkliga är att beviset, enligt Tertullianus, utgörs av den folkräkning som beskrivs i Luk 2:, alltså innan Jesus ens var född.

Tertullianus skriver:

"But there is historical proof that at this very time a census had been taken in Judæa by Sentius Saturninus, which might have satisfied their inquiry respecting the family and descent of Christ. "( Contra Marcionem 4:19).

Man vet lite om Gaius Sentius Saturninus. Han var legat i Syrien fram till omkring år 6 f.Kr och vi vet att han bl.a behandlade diplomatiska ärenden mellan Rom och Herodes den Store( se bl.a. Between Rome and Jerusalem - 300 years of Roman-Judean relations, Martin Sicker).

Det skulle alltså betyda att Jesus syskon var i bilden innan Jesus ens född. Man kan väl dra olika slutsatser av detta, men kan betyda att det handlar om antingen Marias tidigare barn, eller Josefs tidigare barn, eller nära släktingar.

Med tanke på att så välkända katolska akademiker som John P Meier inte skriver om den lilla detaljen i sina analyser av Tertullianus, undrar jag ifall jag kanske har fel i mina slutsatser.

Dessutom tycker jag att Tertullianus resonemang om att Maria inte förblev jungfru, verkar ha handlat om att jungrfruligheten upphörde då Maria födde Jesus, men även här kan jag ha fel.

Anders Gunnarsson sa...

TUBBO

"Adversus Marcionem" 4:19 är nog svårt att använda som ett argument. "Apology" 21:9 är i s f bättre, då det menar att Maria inte levde ett samliv (men förmodligen bara före Kristi födelse).

Men den senare "De Carne Christi" (the flesh of Christ) 23:3-5 är klar över att Maria inte behållde jungfruligheten... och "De Monagamia" 8:2 "efter Hans födelse blev hon sammanvigd med en man " Så Tertullianus ansåg tyvärr - med största sannolikhet - att bröderna var senare syskon (Tertullianus hade många konstiga läror på slutet)...

Anonym sa...

Själv tycker jag om tanken på att Jesu på korset såg till att Johannes skulle ta hand om Maria.
Josef var död.
Och eftersom Jesu syskon var Josefs.
Maria hörde inte automatiskt till deras familjer, utan var helt ensam.

Men Jesus ordnade ett hem åt henne. Omtänksam som han var.

Pax.
Tobias J.

Anders Gunnarsson sa...

Tobias

Det är ju det trevliga med katolsk tro - tvärt emot vad många tror - att man får tro vad man vill, så länge det inte går emot dogmatiserade satser... :-)