lördag 3 juli 2010

95. PROBLEM MED FRÄLSNINGSEXKLUSIVITET

INVÄNDNING: Att hävda att alla utanför den synliga Kyrkan hamnar i helvetet är att sätta sig på alltför höga pedistaler.
SVAR: Kyrkan har aldrig lärt detta. Faktum är att människor som tolkat att utanför den synliga Kyrkan finns ingen frälsning - alltså att alla utanför biskoparnas fulla gemenskap blir evigt förlorade - har uteslutits från denna gemenskap. Detta hände Leonard Sweeney och Fr Feeny i USA, dock ändrade de uppfattning och försonades med Kyrkan. Kyrkan har alltid sett sin omgivning med större respekt än andra. All sanning är Guds och denna kärlek skall besegra allt. Redan i urkyrkan var därför tonen försonande. Från första stund har kristna sett Kyrkan som oändligt betydelsefull och även räknat in andra - än enbart döpta - som tillhörande Guds stora familj. Kan detta uppfattas som hotfullt?

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jag skulle faktiskt invända med att ditt inlägg är något missvisande om vad Kyrkan lär. Extra Ecclesiam nulla salus är en dogm som definierats tre-fyra gånger av Kyrkan. Fr Feeney ändrade inte uppfattning utan försonades med Kyrkan ändå, vilket jag själv anser var ett misstag, men anledningen till att han var i trubbel med Kyrkan och lärde heresi var för att han förnekade önskedop och bloddop, inte att han hade en "för sträng" tolkning av EENS. Han menade ju att om en katekumen dog sekunden innan han fick vattnet på huvudet i dopet så var han fördömd. En sådan tolkning är bisarr och heretisk. Explicit önskedop och bloddop är lika mycket de fide som EENS. Men vi kan inte låtsas som om EENS inte var en dogm. Utan tro kan vi inte behaga Gud, vilket ju Katekesen också säger klart och tydligt i avsnittet om EENS. De som är oövervinneligt okunniga kan frälsas genom Guds särskilda ingripande där de får Tron, men de som är övervinneligt okunniga kan inte frälsas. Så i en tid som denna när de flesta har möjlighet att söka Sanningen ganska fritt (i alla fall i västvärlden) borde antalet som är oövervinneligt okunniga vara försvinnande litet.

För övrigt så borde vi vara försiktiga med att förkunna något som tenderar universalism. Till och med antalet katoliker som kommer till himmelen skulle jag säga är litet, utifrån vad helgonen och profeterna har sagt. Det räcker ju med att betänka vad en människa som inte har Tron begår för andra synder. Om vi har begått en enda dödssynd, eller om vi har kvar arvssynden, så är vi fördömda till helvetet och allvarligt talat, hur lätt är det att leva ett helt liv utan en enda dödssynd, en synd som vi under ordinära omständigheter inte kan få förlåten utan en giltig bikt. Till och med för oss som har all den sakramentala nåden är det ju i princip omöjligt.

Min inställning är att vi aldrig ska förtvivla om någons frälsning, t.ex. ber jag fortfarande för folk som dog utanför Kyrkans synliga gemenskap, men vi kan inte vara förmätna heller: det enda medlet vi vet för frälsning är dopet och Kyrkan och det är ansvarslöst att inte predika detta.

I Kristus,
Marias slav,
David

Stefan Herczfeld sa...

EENS kan förstås på ganska olika sätt. Här är några:
1) Kyrkan är Kristi kropp, och all frälsning kommer genom Kristus.

I denna mening är det helt sant, och leder vidare till
2) Det är ingen idé att söka frälsningen någon annan stans.

Så långt tror jag att de flesta kan hänga med åtminstone intellektuellt.

Sedan kommer avgränsningar av vad som menas med kyrkan. Vi har t.ex. ett gemensamt dop som gäller för de flesta kristna. Formar inte det en gemensam kyrka, även om man kan vara oense om saker på olika plan?

Vidare kommer man till den negativa tolkningen, att den som inte är medlem i kyrkan inte kan bli frälst. Det stämmer inte med Jesu ord om vem som är hans broder och syster.

Tankefelet ligger i att man blandar samman var frälsningen finns, och vem som får del av den. Det framgår av att det är lätt att gå vidare på den vägen och vända negationen en gång till, och få fram något i stil med alla Kristna (Katoliker) kommer till himmelen, vilket är uppenbart fel.

Det sista steget är ovanligt, men det föregående har tagits av ganska många förkunnare, även om det inte har varit kyrkans egentliga lära.

Däremot har man varit mer än tveksam till människor som lämnat kyrkan för att söka på annat håll.

Anders Gunnarsson sa...

hilaron

Jag kan inte se att det du säger om Freeney stämmer. Se mitt nästa inlägg.

Jag håller med dig att det enda medlet vi vet för frälsning är dopet och Kyrkan och det är ansvarslöst att inte predika detta. Så jag hoppas jag förtydligat mig. Hoppet är ju det sista som ska överge oss som kristna... :-)