söndag 11 juli 2010

DIALOG del 3: EUKARISTI

BENGT: Men du kan inte bara tro på Kyrkans kannibalism, när det gäller nattvardsläran.
CHRISTOFFER: I 2000 år har mässan varit den kristna religionens mittpunkt, sammanfattning och alltings fullkomnande. Eukaristin är det centrala, innersta och intimaste förverkligandet av den kristna tron; alltså ett konkret möte mellan Gud och dig.
BENGT: Men denna mässa är ju obiblisk, hednisk och förlegad.
CHRISTOFFER: Kyrkan har alltid kallelsen att vara relevant och i tiden. Hon ska inte vara av världens stoft, men i världen! Mässan är i grunden densamma som Kristus instiftade. Judisk påskmåltid, vår mässa och den himmelska liturgin (Upp) hänger samman.
BENGT: Jag kan hålla med om att nattvarden i Norden tyvärr blev alltmer fördunklad efter 1500-talet. När Ordets Kyrka blivit ordens, när talet tröttar, när livet tynger och när mediebruset sköljer över oss allt snabbare, då kan det vara skönt att få vila kropp och själ vid en urgammal symbol. Jag kan tänka mig att nattvardsväckelsen har framtiden och evigheten för sig, men mässoffersläran och tolkningen att det är Kristi kropp är obibliskt.
CHRISTOFFER: Västlig kristenheten har haft samma syn intill 1530. Reducera inte Kristi intention, ty en egen hopplockad trång reducerad tro, kan ingen leva i. Kan du lita på det Gud har uppenbarat överallt i helig Skrift, Tradition och i Kyrkornas liv?

Inga kommentarer: