lördag 10 juli 2010

DIALOG del 1; SKRIFT OCH TRADITION

SKRIFT OCH TRADITION
BENGT: Du är alltså inte lutheran…
CHRISTOFFER: Jag är en ”avfälling”, för jag insåg att lutherdomen reducerat och förlorat viktiga perspektiv, dock med tron att lutheraner är en del av Kristi Kyrka även om det är i ofullkomlighet.
BENGT: Men Kyrkan satte på 1500-talet och sätter än idag kyrklig tradition över Skriften.
CHRISTOFFER: Nej, snarare har Kristi uppenbarelse traderats i Kyrkan. Uppenbarelsen fick senare också delvis skriftlig form i Bibeln.
BENGT: Så Kyrkan menar att först kom Uppenbarelsen och Kyrkan och sedan traderandet och sedan Skriften. Även om allt detta skulle ha samma källa, mittpunkt och mål, så åtskiljs inte Kyrka och Skrift riktigt tydligt.
CHRISTOFFER: Därför att Skriften själv inte vittnar om att den ska åtskiljas, precis som mänskligt och gudomligt inte kan skiljas i Kristus. Det Gud har sammanfogat kan människan inte skilja åt, se Mark 10:9. Kristus finns i både Ordet och Kyrkan.
BENGT: Du verkar nedvärdera Skriften… Kristendomen är en skriftreligion.
CHRISTOFFER: Gud och kristenheten är framför allt relationer.
BENGT: Men Gud är intimt sammankopplad med enbart Ordet...
CHRSITOFFER: …som tog kött (inkarnerades=förkroppsligades) och därmed använder Gud sig av historien och materien i dess helhet. Han använder sig speciellt av den heliga historien; alltså judisk, Kristi samt Kyrkans historia. Traditionen bär i allt detta kyrklig lära, kyrkligt liv och kyrklig kult och ger trosarvet vidare genom tidevarven. Tradition är Kyrkans levande minne. I urkyrkan fanns inte Skriften nerskriven eller kanonifierad och trots det levde Kyrkans rit, liv och lära vidare. Men tack och lov har Kyrkan också fått Skriftarvet.
BENGT: Ja, i Skriften har tillräckligt med material att ösa ur för livets alla tillfällen och skiften. Tradition däremot fördöms, då Jesus förkastar all tradition i Matt 15:3, 6 och Mark 7:8-9, 13.
CHRISTOFFER: Jesus fördömer enbart fariséernas traditioner, inte all tradition.
BENGT: Judendomen var traditionsbunden, därför gjorde Gud något nytt…
CHRISTOFFER: Kristus kom för att fullborda inte för att upphäva, se Matt 5:17. Kristendomen är oundvikligen judisk i sitt inre väsen och därmed också historisk. Traditionen är därför än mer oundviklig i kristen tro.
BENGT: Men med Skriften behövs inte traditioner, då Skriften är i sig själv så klar att alla tolkar den rätt.
CHRISTOFFER: I så fall finns det minst 30 000 rätta och motstridiga tolkningar… Kyrklig Tradition behövs för att utlägga Skriften och dra ut konsekvenserna av Skriftens rätta innebörd. För Skriften kan inte stå helt ensam, se t.ex. Apg 8:30f; ”Förstår du vad du läser? Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig?” (även 1 Kor 11:2, 23ff; 15:3;1 Tess 2:13).

2 kommentarer:

Unknown sa...

Bra exempel på den helt vilsegångna Solo Scriptura-tanken. Notera vokalen dock.

Anders Gunnarsson sa...

Har du sett http://socrates58.blogspot.com/2005/11/fictional-dialogue-on-sola-scriptura.html

En fullständigt fantastisk "dialog". Den borde översättas till ett svenskt exempel...