måndag 5 juli 2010

Newman och utveckling av tron

Kristen tro har Kristus som centrum och Hans uppenbarelse är fullheten av och slutpunkten för Guds plan med mänskligheten. Men allt levande har alltid en tillväxt. Också Guds rike har en fördjupning och ”utveckling” av tron, jämför Matt 13:31b ff;
”Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himmelens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna.”.

Detta gäller även för all kyrklig tro och praxis. Kyrkan får ingen ny uppenbarelse, men ”trons arv” kan fördjupas och preciseras. Men ta vad som helst och du kan härleda det tillbaks - i alla fall i form av ett frö - till urkyrkans tid. Kyrkan har alltid trott, lärt och bekänt detsamma. Denna härledning gjorde engelskmannen och den mest kände anglikanske teologen Newman. Hans bok “An Essay on the Development of Christian Doctrine” visade att det finns verklig kontinuitet i kristen tro och att Kyrkan har existerat från första tid. Han visade att Kyrkan är detsamma som Kristus grundat. I inledningen skriver Newman; ”To be deep in history, is to cease to be a protestant” (Fritt översatt; att fördjupa sig i historien är att upphöra att vara protestant) och efter utgivningen konverterade han. Ingen har förmått ge denna bok en värdig replik trots att det gått mer än ett sekel sedan utgivning och ingen konversion har väckt mer bestörtning.

Inga kommentarer: