fredag 9 juli 2010

PÅVEN I APG OCH BREVEN

I den första kristna skrivna kyrkohistorien har St Petrus en mycket exklusiv roll. Här följer några exempel från olika textavsnitt i Apg där St Petrus är framträdande;
a) St Petrus tar i Apg 1:15-26 initiativet till att en ny apostel vigs.
b) Han uttolkar händelser pingstens i Apg 2:14, 21; ”…judar... lyssna på mina ord…”.
c) Han gör det första underverket i Kyrkans tidsålder i Apg 3:6-8.
d) Han är ledaren och talesmannen i Apg 4:1-13.
e) Han uttalar den förste uteslutningen (”anateman”) i Apg 5:2-11.
f) St Petrus uppväcker en död i Apg 9:40, vilket pekar mot att han hade Kristi fullmakt.
g) Han tar som den förste mot hedningar i Apg 10 och försvarar sitt handlande i 11:2ff.
h) Hela kyrkan (starkt betonat) samlas i ”intensiv bön” för St Petrus när han fängslas i Apg 12:1-17. St Petrus blir sedan den förste som Gud handlar med på ett övernaturligt sätt i Kyrkans tidsålder, då en ängel befriar honom från fängelset.
i) St Petrus presiderar över och öppnar urkonciliet och lägger fram principerna och efteråt accepterar han beslutet i Apg 15:7-11.

GALATERBREVET
St Paulus reser i Gal 1:18 till Jerusalem i början av hans kallelse, speciellt för att träffa St Petrus. St Paulus får förtroendet i Gal 2:9 av St Petrus, St Jakob och St Johannes att ge sig in i uppdraget att omvända hedningarna.

PETRUSBREVEN
St Petrus agerar - vilket är väldigt starkt betonat - som den främste biskopen/herden av Kyrkan i 1 Petr 5:1. Han förmanar här alla andra biskopar, eller ”äldste”. St Petrus uttolkar också profetior i 2 Petr 1:16-21. Han korrigerar dem som missbrukar St Paulus skrifter i 2 Petr 3:15f.

Inga kommentarer: