måndag 16 augusti 2010

150 SKÄL ATT VARA KATOLIK del III

ETISKA DILEMMA OCH LIBERALISM
50. Protestantismen tror inte att fortplantningen är det primära syftet och målet med äktenskapet (det är inte en del av plikterna, som i katolikers äktenskap), i motsats till den kristna traditionen och indikationerna Bibeln: (1 Mos 1:28; 28:3, Ps 107:38; 127:3-5).
51. Protestantismen godkänner preventivmedel, i motsats till den universella kristna (katolsk, ortodox, och protestantisk upp till 1930) traditionen och i Bibeln (1 Mos 38:8-10; 41:52; 2 Mos 23:25-6; 3 Mos 26:9; 5 Mos7:14; Rut 4:13; Luk 1:24-5). Nu är det endast katolicismen som behåller den gamla traditionen, i motsats till den moderna mentaliteten, där barn inte får plats.
52. Protestantismen (mest den liberala delen) har accepterat abort som ett moralisk möjligheten, i motsats till den universella kristna (katolsk, ortodox, och protestantisk upp till 1930) traditionen och Bibeln (t.ex. 2 Mos 20:13; Job 31:15; Ps 139:13-16; Jes 44:2; 49:5; Jer 1:5; 2:34; Luk 1:15,41; Rom 13:9-10).
53. Protestantismen (mest den liberala delen) tillåter kvinnliga pastorer (t.om. biskopar, som i anglikanska och lutherska kyrkor), i motsats till den universella kristna (katolsk, ortodox, och t.o.m. protestantisk teologi) traditionen och Bibeln (Matt 10:1-4; 1 Tim 2:11ff; 3:1-12; Titus 1:6). 54. Protestantismen är, och blir, formellt och officiellt alltmer ett språkrör och en kompromiss av den rådande fashionabla radikala feminismen, som förnekar uppdelningen i manligt och kvinnligt, som Bibeln lär (1 Mos 2:18-23; 1 Kor 11:3-10), som hela skapelsen visar och som den universella kristna traditionen bekräftar (alltså olikhet i roller, men inte i jämlikhet).
55. Protestantismen är också starkt förnekande till, mannens huvudroll i äktenskapet, vilket är baserat på Faderns primat över Sonen (och Anden). Dessa tre är dock lika i sin essens eller sitt väsen. Ov. förnekas i motsats till den kristna traditionen och indikationerna i Bibeln: (1 Kor 11:3; Ef 5:22-33; Kol 3:18-19; 1 Pet 3:1-2, se även om jämlikhet; 1 Kor 11:11-12; Gal 3:28; Ef 5:21).
56. Liberal protestantism (mestadels anglikaner) har också vigt praktiserande homosexuella präster och välsignat deras "äktenskap" eller lärt att homosexualitet är endast en ej vald, "alternativ" livsstil, i motsats till den kristna traditionen och de helt klara indikationerna i Bibeln: (1 Mos 19:4-25; Rom 1:18-27; 1 Kor 6:9). Katolicismen står fast i förhållande till dessa värderingar.
57. Protestantismen är alltmer tolerant mot extrem radikala vänstervridna politiska åskådningar (särskilt som biskopar eller lärare). Detta är inte i linje med den kristna läran.
58. Liberal protestantism i allmänhet, och evangelikalism i särskildhet, har accepterat "den högre kritiska" metoden i biblisk tolkning (exegetik). Detta leder till ett sammanbrott för all bibelglädje och all traditionell kristen vördnad för den heliga Skriften. Därmed blir Bibeln ett mänskligt felbart dokument och man bortser därmed ifrån dess Gudomliga ofelbara väsen.
59. Många liberala protestanter har kastat ut många kardinaldogmer, som inkarnationen, jungfrufödelsen, kroppens uppståndelse (hos Kristus och hos oss), treenighet, arvsynd, helvetet, ondskans existens och under, osv.
60. Evangelikala är mer och mer tolerant mot teologisk liberalism.
61. Det evangelium som predikas av evangeliska protestantiska pastorer är ofta en stympad och förkortad, individualistisk och öronkittlande evangelium.
62. Synd, i evangelikala kretsar, är mer och mer sedd som psykologisk brist eller en avsaknad av självuppfattning, än ett viljemässigt uppror mot Gud, som det är.


KARISMATISM, ESKATOLOGI O.DYL.
63. Evangelikala (speciellt karismatiska) är fixerade med självuppfyllande, självhjälpande och ofta pur egoism, snarare än traditionell kristen betoning av lidande, uppoffring och tjänande.
64. Evangelikala har en splittrad och förljugen bild av lidandets plats i det kristna livet. Istället betonas "name-it-and-claim-it", evig hälsa och framgång i bl.a. pingst- och trosrörelser. Detta är i motsats till den kristna traditionen och Bibeln.
65. Protestantismen har liten förståelse för den klassiska bibliska läran om förödmjukelsen av den gamla människan, eller korsbärandet med Kristus: Matt 10:38; 16:24: Rom 8:13, 17; 1 Kor 12:24-6; Fil 3:10; 1 Petr 4:1, 13.
66. Likadant har protestantismen förlorat den klassiska bibliska läran om ställföreträdande lidande med Kristus. Vi kan få lida för andras synder och ge andra befrielse. På detta sätt byggs och förstärks Kristi kropp: 2 Mos 32:30-32; 4 Mos 16:43-8; 25:6-13; 2 Kor 4:10; Kol 1:24; 2 Tim 4:6.
67. "Trosrörelsen (och viss pingstteologi)" har en Gudssyn som gör Gud till en kosmisk tomte som uppfyller människans önskningar och längtan, och förnekar Guds suveränitet (Jak 4:3; 1 Joh 5:14).
68. De ovanstående sekterna lär också att alla kan bli helade som har tillräcklig tro, i motsats till den kristna traditionen och Bibeln (t.ex., Job, Paulus).
69. Pingstvänner och karismatiska protestanter har en för stark betoning på andliga upplevelser, och balanserar inte upp detta med förnuftet, Bibeln och traditionen (som inkluderar kyrkans auktoritet att förklara giltigheten av "privata uppenbarelser").
70. Andra protestanter (t.ex. många baptister) förnekar att de andliga gåvorna som helande o.dyl finns idag. (utan dog ut med apostlarna).
71. Evangelikalismen har en överdriven fascination av "sista tiden" som leder till obibliska datumsättande (Matt 24:30-44; 25:13; Luk 12:39-40) och mycken mänsklig tragedi.
72. Evangelikala har en överdriven betoning på att ”sista tiden” snart är här, vilket ger en uppgivenhet inför historien och sociala, politiska, etiska och ekonomiska strävanden här och nu.
73. Många försöker skrämma folk till Kristus genom sjukligt paranoida, orationella, ”eisegetiska” (läsa in samtiden i Skriften) ”sista tiden berättelser” (typ ”lämnad kvar”, ”en tjuv om natten”).

Inga kommentarer: